Nordic Biolabs, med huvudkontor i Täby strax norr om Stockholm, har som mål att bli en ledande leverantör i Norden. Våra kunder finns främst vid laboratorier på sjukhus, universitet och läkemedels-/biotech-industri men också inom försvar, statliga myndigheter, kärnkraftverk livsmedels- och förpackningsindustri.
Vi är ett privatägt bolag med stort engagemang i våra kunder och utvecklingen i branschen. Vi ägs av Nerliens Meszansky AS, en ledande aktör på den norska marknaden inom life science. Nerliens Meszansky ägs i sin tur till 98% av ett privat investmentbolag – Vind AS – se appendix III.
Vi har ett brett produktsortiment med många välkända tillverkare. Vår ambition är att kontinuerligt utveckla vår befintliga produktportfölj, samt hitta ytterligare kompletterande produkter som bidrar till utveckling och framåtskridande hos våra kunder inom forskning, diagnostik och produktion. Exempel på områden där vi är ledande är transfusion, cellodling, mikrobiologisk provtagning (för diagnostik såväl som kontroll av produktionsmiljöer) och molekylärbiologi.
Företaget har idag sju definierade affärsområden: Bioteknik, Klinisk Diagnostik, Renrum, Transfusionsmedicin, Nukleär detektion, Anestesi och Operation, Pipettdoktorn samt Underhåll och service.
Nordic Biolabs är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. 2021 certifierade vi vår pipettkalibreringsverksamhet enligt ISO 17025. Just kvalitetsarbetet har en central roll i Nordic Biolabs och grunden för kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Vi är totalt 30 anställda varav 11 affärsområdesansvariga säljare aktiva på den svenska och danska marknaden med en omsättning 2021 på ca 125MSEK. För mer information besök http://www.nordicbiolabs.se.

 

Applikationsspecialist Nukleär - Norden

Applikationssupport, metodutveckling och till viss del teknisk support främst till kunder på den nukleära marknaden i Norden


Möjligheter
Nordic Biolabs räknas idag som en av branschens större leverantörer i Sverige och vi växer stadigt i Danmark, Norge samt har viss försäljning också till Finland och Baltikum. Vi ser oss som väl rustade att möta marknadens krav. Nordic Biolabs skall genom hög personell kompetens och rätt sortiment erbjuda sina kunder en unik samarbetspartner och genom sitt produktutbud främja den tekniska utvecklingen.
Nordic Biolabs skall vara väl etablerad som leverantör av produkter och tjänster till sjukvårds-forsknings- och industrilaboratorier.
Nordic Biolabs har en stark ställning på den svenska och nordiska marknaden med gott rykte bland kunderna att marknadsföra högkvalitativa produkter. Om man väljer Nordic Biolabs innebär det att:

• arbeta i ett företag med en tydlig målsättning att utvecklas och växa som ett ledande professionellt, kundorienterat och innovativt företag inom sina segment
• ett företag med en dynamisk, modern kultur samt en mycket attraktiv produkt-pipeline
• arbeta med ett antal olika produkter/leverantörer framför allt den nukleära marknaden.
• arbeta i en ”platt” organisation med mycket korta beslutsvägar
• Ansvar för hela värdekedjan, både kunder och leverantörer
• Nordic Biolabs är i en fas av utveckling där det ges möjlighet att vara med och bygga framtida säljorganisationen.

Detta är en spännande möjlighet att ingå i ett säljteam med syfte att säkerställa den fortsatta tillväxten av Nordic Biolabs. För rätt kandidat finns en potential för personlig och professionell utvecklingen.

Tjänsten – Applikationssupport, metodutveckling och till viss del teknisk support främst till kunder på den nukleära marknaden i Norden. Vi söker dig med erfarenhet av support samt har ett nätverk mot främst Nukleära området. Vi vill att du är affärsmässig, professionell samt att du behärskar engelska i tal och skrift. Arbetet kräver att du kan hålla i olika projekt och på ett självständigt sätt driva affärerna framåt. Du arbetar även nära våra leverantörer som i många fall är världsledande, innovativa och har produkter av hög kvalitet. En målsättning är att utveckla affärsområdet och knyta nya leverantörer till Nordic Biolabs. Arbetet kräver resande i norden, till leverantörer utomlands och till diverse kongresser/mässor.

Färdigheter/kunskaper:
Som person är du drivande, uthållig och mål- och resultatorienterad med affärssinne.
Du är självgående, arbetar systematiskt, är strukturerad och flexibel
Du är ambitiös med en servicekänsla utöver det vanliga.
Du kan planera ditt arbete och har lätt för att kommunicera i tal och skrift samt skapa och upprätthålla kontakter (internt och externt).
Att ta ansvar och vara lösningsfokuserad är naturligt för dig
Starkt affärsmässigt och kommersiellt driv och med en förståelse för kundernas organisation, struktur och beslutsprocess
Lyhörd och en stor förmåga att identifiera, bibehålla och skapa nya nätverk med syfte att nå beslutade målsättningar
Du är en ”teamplayer” och beredd att jobba över gränserna för kunden, företaget och kollegor

För mer information om tjänsten och förfrågningar – kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch.
Mob: 070-560 20 56 jarl.molin@peaksearch.se http://www.peaksearch.se