Om Care of Sweden
Care of Sweden är en av landets största leverantörer av madrasser, dynor och kuddar till vården. Kunder är kommuner, landsting och privata vårdgivare över hela landet och en ökande andel exporteras. Huvudkontoret ligger i Tranemo där också produktutveckling och produktion sker.

Företaget är privat ägt och starkt värderingsstyrt och ledorden är:
-Glädje
-Omtanke
-Kunskap

Care of Sweden är 100 % svenskägt, har ca 100 anställda och finns idag i 35 länder. Produkterna är högkvalitativa och man är världsledande vad gäller innovation och produktutveckling.

Utvecklingen sker utifrån en vetenskaplig plattform och man arbetar aktivt med kliniska studier och dokumentation som ett sätt att driva utveckling inom trycksårsbehandling. Det vetenskapliga angreppssättet visas också genom engagemanget utanför företaget. Företaget anordnar regelbundet symposium, är med på vetenskapliga möten, är sponsor och deltar aktivt i EPUAP - European Pressure Ulcer Advisory Panel och den vetenskapliga diskussionen i stort.

Care of Sweden nöjer sig inte med att uppfylla minimikrav utan har en uttalad ambition och arbetar konstant för att överträffa nuvarande och framtida förväntningar från tillsynsmyndigheter och kunder. Det innebär att man kan ställa rätt krav samt att skapa förutsättningar för användarvänlighet och stora besparingar som minskar onödigt lidande.

Care of Sweden deltar aktivt i utvecklingen av nya standarder, både på nationell och internationell nivå, och deras produkter har fått priser för sin design och funktionalitet.

Care of Sweden består av engagerade och drivna medarbetare och har som vision att tillsammans med vården eliminera trycksår. Hjärtat av verksamheten finns i Tranemo där produktutveckling, innovation och servicekänsla går hand i hand.

För mer information https://http://www.careofsweden.se/

 

TILLSATT - Försäljningschef Sverige/Avtalsansvarig Syd/Väst

Nyckelroll i den fortsatta utvecklingen av Care of Sweden

Att tillsammans med vården eliminera trycksår.

Sedan vi startade 1999 har vår vision varit att tillsammans med
vårdgivare eliminera trycksår. Med målet att utveckla hållbara
medicintekniska hjälpmedel för vården fortsätter vi att ta steg
mot denna vision. Våra lösningar möjliggör en individanpassad
vård, bidrar till en minskad arbetsbelastning för vårdgivare
och en förbättrad hälsoekonomi. Tillsammans gör vi det möjligt.
 
Magnus Högberg, grundade, Care of Sweden
-------------------------------------------------------------
Care of Sweden (CoS) befinner sig i en mycket spännande fas med sikte på fortsatt tillväxt och internationell expansion. CoS har etablerat en stark position på marknaden med innovativa högkvalitativa produkter som är väldokumenterade och ligger i absolut framkant inom sin nisch. CoS har en mycket stark ställning på hemmamarknaden (Sverige) där vi är marknadsledande med mycket gott renommé.

Som Försäljningschef Sverige (FC) på Care of Sweden kommer du att ansvara för den svenska försäljningen och bearbetningen på fältet tillsammans med det svenska fältsäljteamet. Du samarbetar tätt med Strategic Tender Manager och du rapporterar till CSO (Chief Sales Officer).

Som FC har du tre direktrapporterande roller. Den här delen av uppdraget handlar om ledning, styrning, uppföljning och vidareutveckling av det teamet och den svenska affären. Konceptet och erbjudandet är under konstant förnyelse. Målen är mätbara i försäljning och nytta för kund.

Avtalsansvaret är kopplat till befintliga och möjliga avtal i södra och västra Sverige. Försäljningen sker både via uthyrning samt köp hos landsting, kommuner och hemsjukvård.

FC Sverige sitter med i styrgrupp för försäljningsområdet.

Ansvarsområden:
- Driva den svenska affärens utveckling på lång sikt tillsammans med CSO
- Leda och utveckla det svenska säljteamet i linje med företagets strategi
- Ansvara för försäljning mot mål och svensk försäljningsstrategi
- Ansvara för kundavtalen i distrikt Syd och Väst.

Möjligheter med tjänsten som Försäljningschef Sverige:

- FC är en nyckelspelare för den fortsatta kommersiella utvecklingen i Sverige med stort inflytande och stora möjligheter att påverka arbetet
 
- FC är del av en mycket värderingsstyrd företagskultur där alla anställda bidrar med ett mycket starkt engagemang, driv och vilja att utveckla företaget och dess produkter (hög nöjdhet i medarbetarundersökningar)
 
- Vara en del av ett svenskt företag med innovativa, högkvalitativa och världsledande produkter som leder utvecklingen inom sin nisch
 
- Möjlighet att arbeta för CoS, ett företag i framkant som har en dominerande ställning inom trycksår på den skandinaviska marknaden och mycket stark tillväxt internationellt
 
- Vara en del av ett erfaret och mycket kompetent team där kunskap, utveckling och samarbete står i fokus.

Den vi söker - Försäljningschef Sverige profil:

Erfarenhet och kvalifikationer
- Akademisk utbildning eller motsvarande kunskap från arbetslivserfarenhet
- Gedigen erfarenhet från att leda säljare och säljteam inom medicinsk teknik eller närliggande
-
Alternativt, framgångsrik Säljare och ledartalang inom medicinsk teknik eller närliggande
- Erfarenhet från framgångsrik försäljning inklusive upphandlingsarbete (LOU)
- Flytande svenska i tal och skrift samt goda engelska kunskaper
- Hög standard för MS office och CRM.

Nyckelkompetenser och personlighet
- Stark ledare och coach med dokumenterad förmåga att utveckla väl fungerande team, skapa trivsel, arbetsglädje och engagemang
- Duktig kundorienterad Säljare med förmåga att övertyga och påverka
- Stark i kontakter, relationer och samarbeten
- Strukturerad och välorganiserad
- Affärs- och utvecklingsinriktad
- Förmåga att leva COS värderingar: Glädje, omtanke och kunskap.

Kontakt PeakSearch
För mer information, förfrågningar, intresse och dialog angående tjänsten som Försäljningschef Sverige på Care of Sweden, kontakta Magnus Klingberg eller Andrea Backlund ansvariga Rekryteringskonsulter på PeakSearch

Magnus Klingberg
magnus.klingberg@peaksearch.se
+46-70 678 09 92
+46-8 545 00 100

Andrea Backlund
andrea.backlund@peaksearch.se
+46-70 235 67 96
+46-8 545 00 100

http://www.peaksearch.se