PeakSearch
PeakSearch rekryterar rätt kompetens till nyckelpositioner i företag och organisationer i Norden.

Vår rekryteringsmodell – Värderekrytering, är utvecklad för att generera ett långsiktigt affärsvärde för våra kunder genom att rekrytera rätt kompetens. Värderekryteringsprocessen baseras på de vetenskapligt bäst dokumenterade urvalsmetoderna kombinerad med en djup kunskap och förståelse för kundens bransch, affär och kundens kund.

PeakSearch rekryteringstjänster är utvecklade för att ge det bästa och mest relevanta beslutsunderlaget för varje rekrytering.

PeakSearch konsulter har en hög formell kompetens och erfarenhet inom rekrytering och personbedömning. Vårt arbete bygger på djup branschkunskap, ett nära samarbete och ett stort personligt engagemang för kunden, kandidaterna och kundens kunder.

Med värderekrytering följer en långtgående kvalitetsgaranti för varje rekryteringsuppdrag.

En färsk kund- och kandidatundersökning visar på en mycket stor andel nöjda kunder och kandidater. Det har också resulterat i rekommendationer i rekryteringsmarknaden.

PeakSearch finns i trevliga lokaler på Eriksbergsgatan 10 i centrala Stockholm och med en filial i Lund.
Rekryteringskonsult
Rekryteringskonsult
PeakSearch har utvecklat en högkvalitativ rekryteringsprocess för rekrytering med högsta kvalitet till nyckelpositioner, chefs- och specialistroller i olika branscher. Nu söker vi en Rekryteringskonsult som vill ta ett ansvar för nya affärsområden och branscher där PeakSearch rekryteringsmodell värderekrytering är relevant.

För oss på PeakSearch är djup branschkunskap högt värderad för att kunna leverera högsta kvalitet på våra rekryteringstjänster till våra uppdragsgivare och kandidater.

Tjänsten innebär ansvar för affärsutveckling, nätverksbyggande, införsäljning och genomförande av rekryteringsprojekt i Norden för uppdragsgivare i definierade branscher.

Vi som arbetar på PeakSearch är ett kreativt och dynamiskt team med en positiv stämning och atmosfär. På PeakSearch drivs vi av att överträffa våra kunders förväntningar i varje uppdrag. Och givetvis är alla konsulter delansvariga för det ständigt pågående utvecklings- och kvalitetsarbetet för våra rekryteringstjänster.

För dig som är rekryteringsexpert kan vi erbjuda ett stimulerande jobb i ett företag som arbetar innovativt, långsiktigt och målinriktat med värderekrytering.

Ansvar och arbetsuppgifter:
• Införsäljning av PeakSearch rekryteringstjänster mot beslutsfattare i aktuell bransch och närliggande sektorer
• Nätverks- och relationsarbete mot beslutsfattare inom aktuell bransch
• Arbeta som Rekryteringsspecialist och som expert inom rekrytering ständigt utvecklas för att ligga i framkant vad gäller rekryteringskompetens
• Vara ”expert” på den aktuella branschen och uppdaterad om branschens utveckling
• Bygga och utveckla ett stort nätverk med kontakter för kvalitativ kandidatförsörjning i rekryteringsuppdragen
• Arbeta som ansvarig konsult/projektledare i rekryteringsprojekt enligt PeakSearch kvalitetssäkrade rekryteringsmodell ”värderekrytering”
• Dokumentera rekryterings-, kund-, prospect- och kandidataktiviteter i PeakSearch rekryteringssystem FMP Search
• Upprätthålla en professionell relation, en god servicenivå och hög tillgänglighet för kandidater i rekryteringsprojekten
• Uppföljning och utvärdering av genomförda rekyteringsprojekt tillsammans med kund
• Tillsammans med övriga PeakSearch konsulter bidra till utvecklingen av rekryteringsmodellen ”Värderekrytering”
• Delta och bidra i interna PeakSearch möten och konferenser

Kandidatprofil
Vi söker en person med erfarenhet av rekrytering, antingen som rekryteringskonsult alternativt från en ledarroll inom aktuell bransch.

En djup kunskap inom aktuell bransch är viktig för att kunna förstå uppdragsgivares behov när det gäller kompetensförsörjning och rekrytering. Vidare en förmåga att kunna föra en djup dialog med olika specialister och kandidater i aktuell bransch.

Som konsult på PeakSearch blir du vår rekryteringsexpert och representerar PeakSearch mot uppdragsgivare och kandidater. För att lyckas som rekryteringskonsult på PeakSearch har du troligen följande färdigheter och kompetenser;

• Framgångsrik inom försäljning av konsulttjänster
• Bra relations- och nätverksbyggare
• Stort intresse för människor och beteenden
• God kommunikatör (muntligt och skriftligt)
• Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant med hög kvalitet i alla steg i rekryteringsprocessen
• Bra samarbetsförmåga
• Vilja att ständigt utvecklas inom rekrytering och bidra till sin egen och PeakSearch utveckling
• Dynamisk, positiv och följsam personlighet

Möjligheter med tjänsten:
Arbeta med Värderekrytering – en rekryteringsmodell med inriktning på toppkvalitet.
Vara en del av PeakSearch – ett modernt rekryteringsföretag med fokus på nöjda kunder och kandidater. PeakSearch har en trevlig, modern och professionell kultur, inriktat på att ligga i den absoluta framkanten.
Få ansvar för att utveckla PeakSearch i en definierad bransch med ett stort eget ansvar.
Få möjlighet att ständigt utveckla kunskap och kompetens inom rekrytering, urval och urvalsverktyg.
Använda PeakSearch rekryteringsplattform, urvalsverktyg (tester), rekryteringssystem, IT-stöd, rapportmallar med mera som stöd för rekryteringsarbetet.
Vara en viktig del av ett trevligt och professionellt team som brinner för värderekrytering.

Kontakt för mer information, frågor och ansökan
För mer intresseanmälan och mer information vänligen kontakta Magnus Klingberg, vd PeakSearch på tel 08-545 00 100, mobil 070-678 09 92, e-post magnus.klingberg@peaksearch.se, web http://www.peaksearch.se