Dentsply Sirona utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett register av produkter och utrustning för tandvården och är idag världens största dentalföretag. Företaget är ett resultat av samgåendet mellan Dentsply och Sirona i februari 2016 – ett samgående mellan två starka företag utan några överlappande produktsegment. Det tidigare Dentsply bidrog med tandvårdsprodukter (kemiska och mekaniska) medan det tidigare Sirona bidrog med tandvårdsutrustning (t ex behandlingsstolar, röntgen och CAD/CAM).

Huvudkontoret ligger i York, USA, och Dentsply Sirona säljer sina produkter i mer än 120 länder. Företaget har funnits i 115 år, har över 15 000 anställda och en omsättning på ca 4 miljarder USD. Dentsply Sirona är mycket respekterat för sin höga innovationsgrad och förfogar över produkter av högsta kvalitet. Mer om företaget hittar du på http://www.dentsplysirona.com.

Även före samgåendet mellan Dentsply och Sirona, agerade de olika delarna av det tidigare Dentsply som separata enheter på den nordiska marknaden. Nu har företaget konsoliderat den nordiska verksamheten i ett gemensamt Dentsply Sirona Nordic – en organisation med totalt ca 90 medarbetare, varav mer än hälften är fältsäljare, spridda på de olika nordiska länderna och lokalkontoren i Stockholm, Mölndal, Oslo, Köpenhamn och Espoo. Syftet med den nya organisationsstrukturen är att bli starkare och bättre gentemot kund genom synergier i både produktutbud, kundkontakter och resursnyttjande. Företaget bibehåller specialiserade säljteam inom olika produktområden – medan funktionerna marknad, kundservice, HR och Finans bildar avdelningar som är gemensamma för hela organisationen
Sales Manager Implants
Sverige
Tjänsten som Sales Manager Implants Sweden har resultatansvar för Sverige. Rollen ansvarar för att leda och utveckla en grupp på 10 personer, där 8 arbetar mot tandläkare och 2 mot tandtekniska laboratorier. Fokus ligger även på att utveckla relationer till nyckel kunder och andra intressenter i branschen, upprättande och uppföljning av marknadsaktiviteter. Tjänsten ingår i den nordiska ledningsgruppen för Implants och rapporterar till Managing Director för Implants Nordic.

Ansvarsområden
· Utbilda och coacha säljare i säljteknik (PSS), aktivitetsplanering och CRM
· Utveckla medarbetare genom utvecklingssamtal, målstyrning, uppföljning
· Upprätta och följa upp taktiska planer
· Ansvar och projektledning av Nationella mässor och större kundaktiviteter
· Samordna arbete med större kunder och KOL
· Arrangera 2-4 säljmöten per år

Coachningen genomförs primärt på samresor. Ungefär hälften av arbetstiden tillbringas på fältet – tiden däremellan används till förberedelse/uppföljning av samresor, coachning per telefon, återkoppling från fältet till övrig supportpersonal, vidareutveckling av verktyg som t ex CRM-rapporter och säljrapporter samt mer projektliknande arbete med t ex mässor, säljmöten och rekrytering.

Önskad profil
Vi söker en naturlig, trygg ledare som klarar att både vara en del av teamet och samtidigt effektivt genomdriva krav/förväntningar. Rätt kandidat har några års erfarenhet som säljchef, trivs i den coachande ledarrollen och vill vara med att vidareutveckla teamet och affären.

Kvalifikationer
· Eftergymnasial utbildning
· Egen erfarenhet av uppsökande försäljning (minst 2 år)
· Säljchefserfarenhet (minst 3 år)
· Erfarenhet av liknande försäljning sannolikt från medicinteknik, företrädesvis från dentalbranschen
· Van presentatör/utbildare
· Flytande svenska och engelska i tal och skrift
· Van användare av Office-programmen

Kompetenser och egenskaper
· Mycket god förmåga att leda, motivera, coacha och utveckla säljteam
· Social kompetens, duktig på att skapa ett bra på att samarbetsklimat med andra.
· Duktig på att presentera, kommunicera och engagera säljteam
· Säljtekniskt utbildad, intresserad och kunnig, har dokumenterat goda resultat både egna och som ledare
· God förmåga att lära nytt - ser det som självklart att vilja lära sig produkterna så bra som möjligt för att kunna coacha säljarna i deras säljteknik på bästa sätt
· God förmåga att planera och organisera sitt och säljteamets arbete
· Ansvarstagande, självgående och eget driv

Resor
Tjänsten innebär resor, framförallt i form av samresor till säljteamet. Uppskattningsvis 80 övernattningar per år.

Placering
Tjänsten är företrädesvis placerad i Göteborg/Mölndal med närhet till Implants Nordic.

Kontakt
För ytterligare information, kontakta gärna Sara Steinvall, Rekryteringskonsult på PeakSearch.

Kontaktinformation:
Sara Steinvall
e-mail: sara.steinvall@peaksearch.se
Telefon: 08-545 00 100
Mobil: 070-204 37 42