Eli Lilly
Eli Lilly & Company (Lilly) grundades 1876 av svenskättlingen Eli Lilly. Med huvudkontor i Indianapolis, USA och ca 40 000 anställda runt om i världen är Lilly idag ett av världens tio största läkemedelsföretag.
Lilly är ett innovationsdrivet företag med över 7 000 medarbetare inom forskning och utveckling i över 50 länder. Vi har egna FoU-laboratorium i åtta länder, tillverkningsanläggningar i 13 länder och marknadsför våra produkter i över 140 länder.
Vår historia innehåller många spännande medicinska genombrott, som till exempel det allra första kommersiellt framställda insulinet. I vår pipeline arbetar vi med flera lovande substanser inom terapiområden där behovet av effektiv behandling är stort. Lilly är ett forskningsintensivt företag som utvecklar och producerar innovativa läkemedel som hjälper människor världen över att leva ett längre, friskare och mer aktivt liv.

Lilly i Skandinavien
Sedan 2006 ingår Danmark, Norge, Sverige och Island i en skandinavisk organisation. Neil Archer är Managing Director sedan 2008. Lilly Scandinavia har totalt ca 250 medarbetare.

Lilly i Sverige
Eli Lilly Sweden AB etablerades 1971 och är idag ett marknadsbolag med ca 120 anställda, fördelat på följande avdelningar: marknad och försäljning, kliniska prövningar, hälsoekonomi, HR, samt ekonomi och administration. Kontoret ligger i Solna.

 

Tender Business Manager Sweden; Tillsatt

Leda och utveckla upphandlingsarbetet på Eli Lilly

Tender Business Manager Sweden (TBM)
Nuvarande Tender Business Managern (TBM) går vidare inom Lilly och därför söker vi hans efterträdare. Tjänsten är placerad på Lillys kontor i Solna och innehåller begränsat antal resor, framförallt inom Sverige.

Man ser ett kontinuerligt ökat fokus på upphandlingar i läkemedelsmarknaden och Lilly förstärker därför organisationen med en strategiskt dedikerad och specialiserad intern resurs för upphandlingar.

Målet med tjänsten är att optimera försäljningen av de läkemedel i Lillys portfölj som är och kan bli aktuella för upphandling. I dagsläget är det främst läkemedel inom terapiområdena onkologi, CNS och diabetes som upphandlas. Men förväntningarna är att andelen upphandlade läkemedel kan komma att öka i framtiden.

Viktiga externa kontaktytor för rollen som TBM är de upphandlingsansvariga i landstingen samt expertgrupperna (tillsammans med Key Account Management) för de aktuella terapiområdena.

TBM leder och utvecklar upphandlingsarbetet internt på Lilly i ett tvärfunktionellt samarbete med bl.a Business units, Brand teams, logistik, market analysis, legal, pricing & reimbursement och regulatory affairs .

TBM är tillsammans med företagsledningen och andra specialister medlem i Lillys Pricing Committee. I gruppen bestäms prisstrategier för företagets läkemedel bland annat för upphandlingar. TBM är också medlem i LIFs upphandlingskommitté.

TBM ansvar och arbetsuppgifter
• Leda, planera, genomföra, utveckla och kvalitetssäkra den interna tvärfunktionella anbudsprocessen på Lilly i samråd med aktuella affärsområden och andra specialister
• Bevaka, initiera, driva och koordinera upphandlingarna från start till mål. I det ingår att tillföra rätt resurser och sätta tidsplanen för upphandlingsarbetet
• Följa upp och medverka till att skapa följsamhet i ingångna upphandlingsavtal genom kommunikation, marknadsföring, interaktion och påverkan
• Följa upp, validera och stämma av rabattutbetalningar till landstingen i nära samarbete med bland annat finansavdelningen
• Som expert på Lilly, ansvara för omvärldsbevakning, fånga upp nyheter, kunskap och möjligheter inom läkemedelsupphandlingar samt utbilda kollegor internt inom upphandlingsarbete. TBM arbetar för att upphandlingsarbetet blir en viktig strategisk del av Lillys affär
• Bygga varaktiga relationer och interagera med beslutsfattare för upphandlingar inom landsting , sjukvård och distribution. I det ingår att boka in och frekvent genomföra möten med regionalt upphandlingsansvariga
• Proaktivt arbeta för att identifiera och skapa nya potentiella affärer och ta fram relevanta business case för läkemedel i portföljen och presentera för upphandlingsansvariga på landstingen
• Kontinuerligt utveckla upphandlingsprocessen på Lilly för att långsiktigt vinna fler upphandlingar

Kandidatprofil
För tjänsten som TBM söker vi en person med erfarenhet från framgångsrikt anbuds- och upphandlingsarbete mot sjukvården. Erfarenhet från läkemedelsindustri, medicinteknik eller landsting är meriterande.

Kompetenser och färdigheter
• Akademisk utbildning inom t ex ekonomi eller naturvetenskap
• Kunskap om distributionsflöden och kanaler för läkemedel (t ex grossister och lagerhållning)
• Förmåga att effektivt leda, driva och samarbeta i tvärfunktionella team
• Förmåga att påverka andra, presentera och förhandla
• Förmåga att skapa kontakt, förtroende och relationer med kollegor, kunder och externa beslutsfattare
• God analytisk kompetens
• Affärssinne och starkt kommersiellt resultatfokus
• Noggrann och strukturerad
• Förändringsbenägen och anpassningsbar
• God professionell nivå såväl muntligt som skriftligt i svenska och engelska
• Hög kompetens i MS office programmen, särskilt excel
• Körkort

Möjligheter med rollen
• Arbeta på Eli Lilly, ett innovativt forskningsinriktat företag med en professionell och dynamisk kultur
• Leda den fortsatta utvecklingen av den viktiga upphandlingsverksamheten i företaget
• Skapa effektiva och väl fungerande tvärfunktionella samarbeten internt och långsiktiga externa kundrelationer
• Tillhöra ett dynamiskt och sammansvetsat External affairs team med bra stämning och framåtanda.
• Stora utvecklingsmöjligheter i rollen, avdelningen och i Lilly lokalt och internationellt

Kontakt för mer information, frågor och ansökan
För mer information och frågor om tjänsten som Tender Business Manager Sweden, kontakta Magnus Klingberg, Rekryteringskonsult på PeakSearch.
Sök tjänsten direkt på http://www.peaksearch.se
e-post: magnus.klingberg@peaksearch.se
mobil: 070-678 09 92, tel:08-545 00 100
hemsida:http://www.peaksearch.se


Du hittar mer värdefull information om Eli Lilly och företagets verksamhet på http://www.lilly.se och http://www.lilly.com.