Om Novo Nordisk
Novo Nordisk är ett internationellt läkemedelsföretag som är världsledande inom diabetesbehandling. De är även ledande inom andra områden såsom blödnings- och tillväxthormonbehandling samt kvinnohälsa. Novo Nordisk har produktion i sju länder och dotterbolag eller kontor i 75 länder med drygt 30 000 medarbetare i världen. I Sverige är de cirka 70 medarbetare som främst arbetar med försäljning, marknadsföring och kliniska prövningar. Omsättningen i Sverige var 2011 kring 1 miljard danska kronor och koncernen totalt omsatte drygt 66 miljarder danska kronor.
Novo Nordisk Sverige, vars huvudkontor finns i Malmö, är helägt dotterbolag till Novo Nordisk A/S. Läs mer på http://www.novonordisk.com/about_us/default.asp

 

Diabetes Care Specialist

TILLSATT

Möjligheter
Novo Nordisk har under många år varit en pionjär och världsledande med att erbjuda sina kunder den senaste utvecklingen inom diabetes behandling. Den produktportfölj som du kommer att ansvara för består av ett modernt basinsulin – Levemir® samt Victoza® vid behandling av typ 2-diabetes. Dessutom har man en spännande pipeline med nya produkter som kommer att lanseras de kommande åren.
Du kommer att bli en nyckelspelare i teamet med en möjlighet att påverka och att ytterligare utveckla marknaden inom Norrlandsregionen. För rätt kandidat finns det en potential för personlig och professionell utveckling.

Tjänsten – en viktig försäljningsposition med ansvar för Norrlandsregionen
Novo Nordisk söker nu efter en Diabetes Care Specialist med hög ambitionsnivå. Dina huvudsakliga kunder kommer att bli medicinkliniker med ansvar för diabetessjukvården samt primärvårdsenheterna i din region. För att lyckas med målsättningen för regionen ställs det också krav på att du aktivt interagerar med övriga avdelningar inom Novo Nordisk såsom exempelvis marknad och Clinical/Medical/Regulatory (CMR).
Positionen kräver en mycket försäljningsdriven och kommersiell person med förmåga att åstadkomma mervärdesskapande samarbeten som resulterar i kort och långsiktiga affärsresultat. Det är mycket viktigt att Du är lyhörd och kreativ samt har förmåga att tänka utanför boxen för att kunna hitta och starta nya samarbetsprojekt med kund.
Positionen ställer höga krav på att kunna agera självständigt och vara självgående. Du kommer att rapportera till den regionala försäljningschefen ansvarig för Mellansverige. Eftersom ansvarsområdet är Norrlandsregionen är lämplig bostadsort exempelvis Umeå, Piteå eller Skellefteå.

Produktportfölj
Din nuvarande produktportfölj kommer att bestå av Levemir® som är ett modernt basinsulin och är en modifierad version av humant insulin, där man lagt till en fettsyra för att få en längre och jämnare effekt.
Den andra produkten är Victoza® som är ett mycket bra behandlingsalternativ för behandling av typ 2-diabetes. Victoza® ger långvarig blodsockersänkning, bibehållen viktnedgång och systolisk blodtryckssänkning. Dessutom indikerar Victoza® en förbättrad betacellsfunktion.
Eftersom Novo Nordisk är världsledande inom diabetes behandling och forskning skapas det kontinuerligt nya möjligheter för nya produkter samt nya indikationer på existerande produkter.

Huvudsakliga ansvarsområden
huvudansvar för kundkontakter i regionen
 planera och genomföra större kundevenemang och andra projekt i samarbete med försäljningschef och andra adekvata enheter inom Novo Nordisk
 äga, utveckla och genomföra en övergripande regionplan och kostnadsbudget, samt utveckla taktiska planer för bearbetning av nyckelkunder och beslutsfattare
 genomföra säljbesök och möten i regionen i enlighet med Novo Nordisk profilering och produkternas strategiska plan
 rapportera och analysera aktiviteter i CRM systemet
 vara kreativ och utifrån kundernas behov komma upp med nya idéer som kan bidra till att utveckla sälj- och marknadsaktiviteter och addera mervärde till kunderna

Kvalifikationer
Krav: Akademisk examen, LIF utbildning eller apotekarexamen, gedigen säljerfarenhet, körkort
Önskvärt: Kunskap om diabetesmarknaden, kunskap i hur man ska tolka och leverera medicinska studier med kundens bästa i åtanke
Språk: Flytande svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt
Färdigheter/kunskaper: Affärsmässig och kommersiellt driven, erfarenhet att leverera resultat och uppfylla kundförväntningar, ambitiös och drivs av att överträffa sin målsättning, kreativ med en förmåga att finna nya vägar för att nå satta målsättningar, van att arbeta självständigt och vara självgående, vana att presentera och kommunicera information till såväl enskilda kunder som till en större publik, stor förståelse för kundernas behov och förväntningar, lyhörd och en stor förmåga att identifiera, bibehålla och skapa nya nätverk med syfte att nå beslutade målsättningar

Ansökan:
För mer information om tjänsten, förfrågningar och ansökan – kontakta Jarl Molin alternativt Magnus Klingberg, rekryteringskonsulter på PeakSearch
Tel: 08- 545 00 100, Mob: 070-560 20 56; 070-678 09 92
jarl.molin@peaksearch.se
http://www.peaksearch.se