Om Takeda/Nycomed
2011 gick Nycomed samman med Takeda och blev Nycomed – ett Takedaföretag, ett globalt läkemedelsbolag präglat av stark lokal närvaro. Nycomed – ett Takedaföretag finns representerade i ett 70-tal länder där vi strävar efter att arbeta i nära partnerskap med vården. Vi utvecklar och marknadsför såväl receptfria som receptbelagda läkemedel. Våra terapiområden inkluderar hjärta/kärl, metabola sjukdomar, gastroenterologi, onkologi, CNS-sjukdomar, inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, lungsjukdomar och smärta. Genom världsledande forskning förbättrar vi patienters hälsa och erbjuder innovativa lösningar för vården. Företaget har omkring 30 300 anställda. Huvudkontoret är beläget i Osaka, Japan.
Kontoret i Solna ligger i Bergshamra. Vi är 40- talet anställda. Vd är Ghita Astrup.
Vår omsättning 2011 var 426 MSEK.
För mer information besök http://www.nycomed.se.

 

Generic & Tender BM TILLSATT

TILLSATT

Möjligheter
Nycomed har sitt ursprung på den Nordiska marknaden och som även i framtiden kommer att vara en viktig marknad i Takeda/Nycomed utvecklingsstrategi. Takeda/Nycomed är ett läkemedelsföretag som befinner sig i en mycket intressant utvecklingsfas med många spännande utmaningar. Företaget har haft en mycket positiv utveckling under de senaste åren och även de kommande åren ser mycket ljusa ut med en intressant produktpipeline.
Takeda/Nycomeds affärsmodell utgår från kundens behov och utifrån dem skapa gemensamma projekt som är givande för båda parter. För att kunna möta kundernas behov på bästa sätt har Takeda/Nycomed skapat en platt dynamisk organisation med korta beslutsvägar. Det finns utifrån det synsättet många nya möjliga sätt att samarbeta och skapa mervärde för kunderna och för Takeda/Nycomed. Företaget har varit mycket framgångsrikt med detta nya sätt att arbeta.


Tjänsten – en viktig position med ansvar för Generikaläkemedel och Upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling)
Du kommer att bli medlem i ett dynamiskt team av specialister inom vår sälj- och marknadsorganisation i Bergshamra, Solna. Generikaportföljen består av 10-13 produkter med cirka 30-40 artiklar där du kommer att ansvara för den månatliga prissättning och den dagliga affären med generikaläkemedel. Denna position kräver en generell översikt över den totala generikaverksamheten i Sverige. Du kommer att utföra kontinuerliga konkurrentanalyser avseende prissättning och försäljning samt att ansvara för att monitorera och övervaka vår egen prissättning samt att, i nära samarbete med Commercial Support Manager, ha uppsikt över logistikstatus. Du kommer även att delta i utvecklingen av ett så kallat ”data warehouse".
Du kommer att utveckla och implementera effektiva processer för förvaltningen av våra anbud på upphandlingsavtal med rekvisitionsläkemedel till Landstingen, som gäller för hela vår produktportfölj såväl som för vår affär med generikaläkemedel. För att säkerställa att vi arbetar på det mest effektiva sättet kommer du ha ett nära samarbete med Commercial Support Manager (logistik, distribution) samt med National Sales Director.
Positionen kräver att du har en uttalad analytisk fallenhet kombinerat med en kommunikativ förmåga, stor noggrannhet och fallenhet för projektledning. Positionen ställer höga krav på att kunna agera självständigt och vara självgående. Du kommer att rapportera till National Sales Director. Önskvärd boendeort är i Stockholmsområdet eftersom positionen är placerad på huvudkontoret i Solna.

Produktportfölj
Din nuvarande produktportfölj kommer att bestå av 10-13 produkter med cirka 30-40 artiklar med en omsättning som motsvarar cirka 80MSEK.

Huvudsakliga ansvarsområden
 ansvar för generikaportföljen och den månatliga prissättningen
 kontinuerlig konkurrentövervakning
 kontroll av och kontinuerlig övervakning avseende logistikstatus
 utveckla och implementera effektiva processer för upphandling av läkemedel avseende den totala produktportföljen
 Projektledning, representera Takeda/Nycomed i olika kommittéarbeten

Kvalifikationer
Krav:
Akademisk examen i ekonomi/marknadsföring eller motsvarande
Minst 2 års erfarenhet av arbete med generikaläkemedel
Mycket goda kunskaper i ”Microsoft office” med tyngdpunkten på Excel där det krävs mycket höga kunskaper och kännedom i att arbeta med databaser
Önskvärt:
Erfarenhet av ”Tender Business” det vill säga arbetet med upphandling av rekvisitionsläkemedel
Språk:
Flytande svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt
Färdigheter/kunskaper:
Affärsmässig och en vana att göra affärsmässiga bedömningar
Dokumenterat analytiskt sinne
Dokumenterad planering/organisationsförmåga
Mycket trovärdig, bra kommunikationsförmåga kopplat till en hög social kompetens
Vana att effektivt samverka/samarbeta såväl internt som externt
Dokumenterad kunnighet inom logistikområdet
Flexibel i linje med marknadens dynamik
Handlingsorienterad med förmåga att leverera
Projektledning
Representera Takeda/Nycomed i LIF´s kommittéarbete.
Goda IT kunskaper

För mer information om tjänsten, förfrågningar och ansökan – kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsulter på PeakSearch
Tel: 08- 545 00 100, Mob: 070-560 20 56
jarl.molin@peaksearch.se
http://www.peaksearch.se