Om Novo Nordisk
Novo Nordisk är ett internationellt läkemedelsföretag som är världsledande inom diabetesbehandling. De är även ledande inom andra områden såsom blödnings- och tillväxthormonbehandling samt kvinnohälsa. Novo Nordisk har produktion i sju länder och dotterbolag eller kontor i 75 länder med drygt 30 000 medarbetare i världen. I Sverige är de cirka 70 medarbetare som främst arbetar med försäljning, marknadsföring och kliniska prövningar. Omsättningen i Sverige var 2011 kring 1 miljard danska kronor och koncernen totalt omsatte drygt 66 miljarder danska kronor.
Novo Nordisk Sverige, vars huvudkontor finns i Malmö, är helägt dotterbolag till Novo Nordisk A/S. Läs mer på
http://www.novonordisk.com/about_us/default.asp

 

Diabetes Care Specialist

Skåne/Blekinge

Tjänsten
Möjligheter
Novo Nordisk har under 90 år varit en pionjär och världsledande med att erbjuda sina kunder den senaste utvecklingen inom diabetes behandling. Den produktportfölj som du kommer att ansvara för består av ett modernt basinsulin – Levemir® och en GLP-1 - Victoza® vid behandling av typ 2-diabetes. Utöver det kommer du under 2013 att var med om en viktig lansering av ett nytt diabetesläkemedel. Novo Nordisk har en mycket spännande pipeline med många nya produkter som planeras att lanseras de kommande åren.
Du kommer att bli en nyckelspelare i teamet med en möjlighet att påverka och att ytterligare utveckla marknaden inom region Skåne/Blekinge. Det kommer även ges stor möjlighet till personlig och professionell utveckling.


Tjänsten – en viktig försäljningsposition med ansvar för Skåne/Blekinge
Novo Nordisk söker nu efter en Diabetes Care Specialist med hög ambitionsnivå. Dina huvudsakliga kunder kommer att bli medicinkliniker med ansvar för diabetessjukvården samt primärvårdsenheterna i din region. För att lyckas med målsättningen för regionen ställs det också krav på att du aktivt interagerar med övriga avdelningar inom Novo Nordisk såsom exempelvis marknad och Clinical/Medical/Regulatory (CMR).
Positionen kräver en mycket försäljningsdriven och kommersiell person med förmåga att åstadkomma mervärdesskapande samarbeten som resulterar i kort och långsiktiga affärsresultat. Det är mycket viktigt att Du är lyhörd och kreativ samt har förmåga att tänka utanför boxen för att kunna hitta och starta nya samarbetsprojekt med kund.
Positionen ställer höga krav på att kunna agera självständigt och vara självgående. Du kommer att rapportera till den regionala försäljningschefen ansvarig för Södra Sverige.

Produktportfölj
Din nuvarande produktportfölj kommer att bestå av Levemir® som är ett modernt basinsulin och är en modifierad version av humant insulin, där man lagt till en fettsyra för att få en längre och jämnare effekt.
Den andra produkten är Victoza® som är ett mycket bra behandlingsalternativ för behandling av typ 2-diabetes. Victoza® ger långvarig blodsockersänkning, bibehållen viktnedgång och systolisk blodtryckssänkning. Dessutom indikerar Victoza® en förbättrad betacellsfunktion.
Eftersom Novo Nordisk är världsledande inom diabetes behandling och forskning skapas det kontinuerligt nya möjligheter för nya produkter samt nya indikationer på existerande produkter.

Huvudsakliga ansvarsområden
huvudansvar för kundkontakter i regionen
planera och genomföra större kundevenemang och andra projekt i samarbete med försäljningschef och andra adekvata enheter inom Novo Nordisk
äga, utveckla och genomföra en övergripande regionplan och kostnadsbudget, samt utveckla taktiska planer för bearbetning av nyckelkunder och beslutsfattare
genomföra säljbesök och möten i regionen i enlighet med Novo Nordisk profilering och produkternas strategiska plan
rapportera och analysera aktiviteter i CRM systemet
vara kreativ och utifrån kundernas behov komma upp med nya idéer som kan bidra till att utveckla sälj- och marknadsaktiviteter och addera mervärde till kunderna

Kvalifikationer
Krav: Akademisk examen, LIF utbildning eller apotekarexamen, gedigen säljerfarenhet, körkort
Önskvärt: Kunskap om diabetesmarknaden, kunskap i hur man ska tolka och leverera medicinska studier med kundens bästa i åtanke
Språk: Flytande svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt
Färdigheter/kunskaper: Affärsmässig och kommersiellt driven, erfarenhet att leverera resultat och uppfylla kundförväntningar, ambitiös och drivs av att överträffa sin målsättning, kreativ med en förmåga att finna nya vägar för att nå satta målsättningar, van att arbeta självständigt och vara självgående, vana att presentera och kommunicera information till såväl enskilda kunder som till en större publik, stor förståelse för kundernas behov och förväntningar, lyhörd och en stor förmåga att identifiera, bibehålla och skapa nya nätverk med syfte att nå beslutade målsättningar.

Ansökan:
För mer information om tjänsten, förfrågningar och ansökan – kontakta Eva Runnerström alternativt Catharina Herbertsson, rekryteringskonsulter på PeakSearch

Eva.Runnerstrom@peaksearch.se +46 (0)70-172 5379
Catharina.herbertsson@peaksearch.se +46 (0)70-615 2772
http://www.peaksearch.se

Deadline: 21 januari 2013