Actelion Pharmaceuticals Ltd är ett bioläkemedelsföretag med huvudkontor i Allschwil/Basel, Schweiz. Actelion fokuserar på att utforska, utveckla och kommersialisera innovativa läkemedel för behandlingen av svåra medicinska sjukdomar. Företaget har drygt 2400 anställda globalt och omsatte 2012 drygt 1,7 Miljarder Schweizer franc (CHF).
Actelion har för närvarande två läkemedel på den svenska marknaden Tracleer® - oral behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH) och Zavesca® - oral behandling av Gauchers sjukdom typ 1. Ett nytt läkemedel skall lanseras under 2014 och därefter planerar företaget en ny lansering ungefär var 18:e månad.
Företaget har haft en mycket stark utveckling de senaste åren och omsätter ca 200 MSEK i Sverige. Företaget har ca 35 anställda i Norden med huvudkontoret i Danderyd utanför Stockholm.

 

Project Manager

En ny nyckelroll för en framgångsrik Projektledare

Möjligheter
Actelion är ett läkemedelsföretag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel som innebär nya innovativa behandlingar vilka förbättrar livet för patienter med svåra sjukdomar. Bolaget har en stark och världsledande ställning på marknaden inom sina områden och har ett starkt renommé för att sälja effektiva och unika läkemedel.
Actelion är det framgångsrika och resursstarka lilla företaget som även har förutsättningen att agera dynamiskt och flexibelt. Det ger många fördelar för personer med rätt attityd och inställning. Människor som har idéer om hur affärerna skapas och vill ta ansvar för att genomföra dem. Stämningen i företaget är familjär med en mycket god sammanhållning. Man investerar mycket tid i att lära känna varandra och skapa förutsättningar för nära samarbeten. Arbetsglädje och att ha roligt tillsammans är viktiga ingredienser. Att detta är tydligt och utgör en skillnad jämfört med många andra företag kan människorna på Actelion vittna om.
Detta är en utmärkt möjlighet till att bli en viktig representant för Actelion och en nyckelperson i den svenska organisationen. Du kommer att erbjudas stora möjligheter att påverka och vidareutveckla marknaden för företagets PAH läkemedel i Sverige. För rätt kandidat finns en potential för personlig och professionell utveckling på ett företag med närvaro på flera platser runt om i världen. Företaget har haft en mycket positiv utveckling under de senaste åren och även de kommande åren ser mycket ljusa ut med intressanta utmaningar och en innovativ produktpipeline.

Tjänsten – en nyckelposition för en driven projektledare
Nu söker vi en projektledare inom området pulmonell arteriell hypertension (PAH) som ska initiera nationella och/eller regionala projekt med målet att sjukvården och patienter ska få tillgång till våra PAH-läkemedel. Du kommer, tillsammans med regionala Key Account Managers (KAM) utveckla, initiera och följa upp regionala projekt. Du kommer vidare att utveckla, initiera och följa upp projekt mot nationella nyckelkunder vilka påverkar beslut och riktlinjer som är väsentliga för att patienten skall få tillgång till rätt behandling i rätt tid. Du är också ansvarig att hitta lösningar till sådant som hindrar kritiska framgångsfaktorer att uppnås. Du ser till att det finns ett effektivt erfarenhetsutbyte mellan nationell- och regional nivå och mellan regioner. Tillsammans med KAM optimerar du det långsiktiga värdet för patient, betalare, förskrivare och företaget.
Tillsammans med KAM arbete med läkemedelskommittéer och regionala behandlingsprogram. Du säkerställer att företagets röst är hörd i dessa frågor. Rollen rapporterar till Business Manager och är fältbaserad med lämplig bostadsort i Stockholm, Malmö eller Göteborg.
Positionen kräver en mycket driven person som får ”saker att hända” och med förmåga att åstadkomma mervärdesskapande projekt/samarbeten som resulterar i korta och långsiktiga affärsresultat. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga och en tydlig social talang. Du är lyhörd och kreativ samt har förmåga att tänka utanför boxen för att kunna hitta och starta nya samarbetsprojekt med kund.

Produktportfölj
Du kommer att arbeta med våra produkter, både nuvarande och de som finns i vår pipeline, som riktar sig till patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH).

Huvudsakliga ansvarsområden
Initiera nationella eller regionala projekt med målet att sjukvården och patienter ska få tillgång till våra PAH-läkemedel
Tillsammans med regionala Key Account Managers (KAM) utveckla, initiera och följa upp regionala projekt
Utveckla, initiera och följa upp projekt mot nationella nyckelkunder vilka påverkar beslut och riktlinjer som är väsentliga för att patienten skall få tillgång till rätt behandling i rätt tid
Möjliggöra och skapa ett effektivt erfarenhetsutbyte mellan nationell- och regional nivå och mellan regioner
Tillsammans med KAM arbete med läkemedelskommittéer och regionala behandlingsprogram och säkerställa att företagets röst är hörd i aktuella frågor
Ansvarig att hitta lösningar till sådant som hindrar kritiska framgångsfaktorer att uppnås.

Kvalifikationer
Krav:
Akademisk examen (B.Sc/M.Sc)
Lämplig bakgrund exempelvis KAM, Market Access Manager, projektledare inom läkemedelsområdet
Dokumenterad erfarenhet av projektledning
Dokumenterad erfarenhet av ”market access” projekt
B-körkort
Önskvärt:
Erfarenhet och kunskap i hälsoekonomi
Språk:
Flytande svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt
Färdigheter/kunskaper:
Affärsmässig och kommersiellt driven
Erfarenhet att leverera resultat/uppfylla kundförväntningar
Ambitiös och drivs av att överträffa sin målsättning
Dokumenterad förmåga att leda och följa upp projekt/projektledning
Lyhörd och en stor förmåga att identifiera, bibehålla och skapa nya nätverk med syfte att nå beslutade målsättningar

Ansökan:
För mer information om tjänsten och förfrågningar– kontakta Jarl Molin/Magnus Klingberg, rekryteringskonsulter på PeakSearch.
Tel: 08- 545 00 100, Mob: 070-560 20 56 eller 070-678 09 92
jarl.molin@peaksearch.se / magnus.klingberg@peaksearch.se
http://www.peaksearch.se