Teva Scandinavia is part of Teva Pharmaceutical Industries Ltd which is a global pharmaceutical company. Teva is among the world's 15 leading pharmaceutical companies and is the largest in the development, manufacture and marketing of generic pharmaceuticals. Teva also develops and manufactures original drugs such as MS drugs and drugs for Parkinson’s disease. Teva has been around for more than 100 years and currently operates in most countries. The company is listed on the stock exchange markets in New York among others, and has 46,000 employees with a presence in 60 countries worldwide. Despite that Teva Pharmaceutical has been in business for over 100 years, Teva is relatively young in Scandinavia. 2004 the operations in Sweden started and a few years later in Denmark and Norway.

Further information about the company can be found on http://www.teva.se and http://www.tevapharm.com.

 

Pharmacovigilance Manager Scandinavia

Placering på huvudkontoret i Skåne

Företag: Teva Scandinavia

Tjänst: Pharmacovigilance Manager Scandinavia

Rapporterar till: Head of Medical Affairs, Pharmacovigilance & Compliance Scandinavia (Teva Helsingborg)

Lokalisering: Tevas Skandinaviska huvudkontor i Helsingborg
Läkemedelsföretag med Skandinaviskt huvudkontor i Skåne söker Pharmacovigilance Manager Scandinavia.

Syfte med tjänsten
Pharmacovigilance Managern skall bidra med ett starkt ledarskap och ett operativt stöd för Tevas Pharmacovigilance (PhV) arbete i Skandinavien. Fokus i rollen är att leverera snabb och kvalitativ biverkningsrapportering och andra PhV relaterade uppgifter som krävs av regulatoriska tillsynsmyndigheter, interna policys och SOPar som bidrar till patientsäkerheten.

PhV Scandinavia kommer även att fungera som Local Safety Officer (LSO) för Sverige och ha två LSO kollegor i Danmark och Norge.

Rollen kommer vid sidan av PhV också att uppmuntras att arbeta med andra angränsande områden t ex Medical affairs, compliance och etik.
Teva är i en spännande utvecklingsfas och har behov av ytterligare kompetens i många delar av det medicinska, PhV och regulatoriska området. Därför finns det ett stort utrymme och möjlighet att utvidga rollen och ta egna initiativ utanför det faktiska ansvarsområdet för tjänsten.

Ansvar
Leda PhV arbetet i Teva Skandinavien genom att;
• Organisera och strukturera de medicinska resurser i enlighet med lokala och regionala behov. I det ingår att identifiera och samordna arbetet för att uppnå synergier mellan de skandinaviska marknaderna.

• Som Local Safety Officer Sverige ansvara för biverkningsrapporteringen på den svenska marknaden.

• Utveckla och implementera effektiva processer som säkerställer hög kvalitet och snabb rapportering genom konstruktiva idéer och lösningar.

• Samverka med Tevas Globala PhV enhet och aktuella myndigheter om safety frågor

• Som mentor och expert inom PhV säkerställa utbildning av lokal personal och tillhandahålla funktionellt stöd till lokal (medicinsk) personal

• Övervaka och dokumentera prestationerna inom PhV på företaget och vid behov vidta nödvändiga åtgärder

• Vara uppdaterad inom PhV området och som expert dela information om förändringar i såväl externa som interna säkerhetskrav i alla skandinaviska länder

• Fungera som ”extra” resurs vid förfrågningar inom medicinsk information

• Se till och - i förekommande fall - bistå vid registrering av lokala biverkningsrapporter i PhV systemet "Delta".

Kvalifikationer

• Farmaceut eller annan medicinsk utbildning. Gärna PhD eller motsvarande.

• Några års erfarenhet av Pharmacovigilance/Regulatoriskt arbete från läkemedelsindustrin är en stor fördel

• Gärna fördjupade kunskaper och intresse för läkemedelssäkerhet och förståelse för hur det passar in i affärsverksamheten

Efterfrågade kompetenser och färdigheter
Vi söker en ambitiös och självgående person med en hög energinivå som tycker om att ta ett stort eget ansvar för sitt arbete.

Det är viktigt att man som PhV Manager är flexibel och stimuleras av olika typer av ansvar, utmaningar och arbetsuppgifter (även lite utanför PhV enligt beskrivningen ovan) som förekommer i ett mindre läkemedelsföretag. Man ser positivt på det och gör det som krävs, med de möjligheter för utveckling som det innebär.

Det är viktigt att man är social och duktig på att arbeta med andra människor. I det ingår en god förmåga att både informellt leda och samarbeta.

Det är viktigt att var välorganiserad och ha en god struktur för sitt arbete. Ett väl utvecklat sinne och intresse för detaljer och analys är också efterfrågat för tjänsten.

Övrigt

• Goda kunskaper i engelska, svenska och/eller annat skandinaviskt språk (t ex danska)
• Kunskaper i GCP, EU- och Skandinavisk PhV lagstiftning
• Praktisk erfarenhet av biverkningsrapportering
• Möjlighet att resa frekvent inom främst Skandinavien (se resor ovan)

Ansvarig konsult på PeakSearch är Magnus Klingberg, magnus.klingberg@peaksearch.se, 070-6780992, 08-545 00 100, http://www.peaksearch.se