Vill du vara med på EXINIs framtidsresa?
Dina programmeringskunskaper kommer att bidra till patienters hälsa och säkerhet!

EXINI Diagnostics tillhandahåller avancerad mjukvara för medicinsk bildanalys vilket ger högre precision och betydande tidsvinster vid behandlingar av de i särklass största cancerformerna i västvärlden, d.v.s. prostata- och bröstcancer.

EXINI utvecklar, säljer och installerar mjukvara samt utbildar sjukvårdspersonal. Med EXINIs produkter skapas kostnadseffektiv sjukvård och förbättrad diagnoskvalitet. EXINIs produkter bygger på avancerad automatiserad bildbehandling som identifierar inre organ och sjukliga förändringar. Mjukvarans tolkning av bildbehandlingens fynd sker med artificiella neurala nätverk (ANN). Genom plattformstänkande utvecklar EXINI ett flertal användarvänliga mjukvaror för beslutsstöd inom sjukvården. Mjukvaran integreras med befintlig kamerautrustning på sjukhusen, därför är EXINIs produkter kompatibla med gammakameror (SPECT) från alla stora leverantörer.

Företagets produkter:
EXINI boneBSI - för upptäckt av skelettmetastaser via analys av skelettscintigrafiska bilder
EXINI heart - erbjuder en integrerad analys av blodflöde och funktion utifrån hjärtscintigrafiska bilder
EXINI brain - för diagnos av Alzheimers sjukdom genom analys av blodflödet registrerat utifrån hjärnscintigrafiska bilder
EXINI dat - för diagnos av Parkinsons sjukdom genom kvantifiering av hjärnscintigrafiska bilder.

Alla fyra produkter är CE-märkta och släppta på den europeiska marknaden och företagets produkt EXINI boneBSI har FDA (Food and Drug Administration) 510(k) tillstånd i USA. Företaget EXINI är certifierade mot den medicintekniska standarden ISO 13485.

EXINI Diagnostics AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Lund. Huvudkontoret är sedan april 2013 beläget överst i nybyggda IDEON Gateway. Bolagets aktier är registrerade på NASDAQ OMX First North i Stockholm sedan 2011. Företaget grundades 1999. Idag har EXINI 13 anställda och utvecklingsgruppen består av sex personer.

”Företaget står nu inför sitt stora genombrott och kan bli ett viktigt bidrag till en bättre bot för de svårt sjuka” ur intervju med EXINIs styrelseordförande i Dagens Industri, maj 2013.

För mer information om företaget se
http://www.exini.com.

 

Mjukvaruutvecklare

Tjänsten
I rollen som Mjukvaruutvecklare hos EXINI förväntas du hantera allt från projektledning till ren programmering i Java. Projekten kan omfatta uppgradering av befintlig mjukvara, hantering av buggrapporter, utformning av grafiskt gränssnitt eller utveckling av helt ny programvara. Arbetet ställer stora krav på teknisk kompetens och analysförmåga och i ditt arbetssätt är du strukturerad och noggrann. Arbetet ställer också stora krav på din muntliga och skriftliga kommunikationsförmåga på såväl engelska som svenska.

Du kommer att ingå i ett utvecklingsteam om sex personer där ungefär halva arbetstiden ägnas åt ren programmering och den andra halvan omfattar projektledning, kvalitetsarbete, dokumentation samt kontakt med kunder, myndigheter eller kollegor.

EXINI arbetar med medicinteknik och därför ställs höga myndighetskrav på kvalitet och dokumentation för t ex CE-märkning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Programmering i Java för underhåll och utveckling av EXINIs mjukvaruprodukter
Hantera buggrapporter, d.v.s. inhämta information från kunder, felsöka och identifiera problemet, åtgärda samt testa programvaran
Design, implementering och användarvalidering av grafiska gränssnitt
Planera och genomföra testning av förbättrade eller nya programvaror
Löpande kvalitetsarbete och dokumentation, d.v.s. rapportera, administrera och dokumentera allt arbete i enlighet med gällande myndighetskrav för produkter inom medicinteknik
Leda och genomföra arbete med framtagning av egen databas för medicinska bilder
Skapa ett nära samarbete med kollegor och kunder

Kvalifikationer
Krav
Civilingenjör eller högskoleingenjör med inriktning på programmering
Mycket goda kunskaper i programmering med Java
Goda kunskaper i gränssnittsdesign (UX)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt

Önskemål
God förståelse av Concurrency-programmering
Goda kunskaper i gränssnittsprogrammering i Swing
Grundläggande kunskaper i .NET
Erfarenhet av databasdesign och implementering
Förtrogen med utvecklingsmiljön Eclipse
Erfarenhet av Continuous Integration
Erfarenhet av Maven
Erfarenhet av Webbutveckling (t ex CSS, JavaScript)
Grundläggande kunskap om DICOM
Erfarenhet av ISO13485 och IEC62304
Erfarenhet av kvalitetsledningssystem (QMS)

Efterfrågade kompetenser och färdigheter
Vi söker en ambitiös och självgående person med en hög energinivå som tycker om att ta ett stort eget ansvar för sitt arbete. Samtidigt är det viktigt att man är social och duktig på att arbeta med andra människor. I det ingår att ha en god förmåga både att informellt leda och att samarbeta.

Det är viktigt att vara flexibel och att trivas i en dynamisk organisation.

Att sätta höga normer för kvalitet och kvantitet och samtidigt uppfylla uppsatta projektmål är en naturlig del i företagets kultur och därmed också i tjänsten. Fokus ligger på kundnyttan.

Det är viktigt att var välorganiserad och ha en god struktur för sitt arbete. Ett väl utvecklat sinne och intresse för detaljer och analys är också efterfrågat för tjänsten.

Övrigt
Lokalisering: Huvudkontoret i Lund
Rapporterar till: Chief Technical Officer (Team Leader) samt VD (lönesättande)
Bostadsort gärna i närheten av Lund
Tjänsten innebär enstaka resor till kunder och relevanta mässor/utställningar.

Möjligheter med tjänsten som Mjukvaruutvecklare
EXINI befinner sig just nu i ett mycket spännande skede. Företaget strävar efter att ge alla medarbetare ett stort individuellt ansvar för sitt arbete och sin arbetssituation.

EXINI har en rak och lättsam stämning men med höga förväntningar på sina medarbetare. Fokus ligger på kunden och kundens behov, vilket innebär att det ibland sker snabba omprioriteringar i projekten. Viktigt är att man trivs i en intellektuell miljö där alla bidrar och hjälper till att skapa en hjälpande atmosfär. Egna idéer och erfarenheter välkomnas.

Kontakt
För mer information om tjänsten som Mjukvaruutvecklare vänligen kontakta:
Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, Rekryteringskonsulter, PeakSearch.
catharina.herbertsson@peaksearch.se ;+46 (0)70-6152772
eva.runnerstrom@peaksearch.se ;+46 (0)70-1725379
http://www.peaksearch.se