KIBI Care is part of KIBI Nordic AB.
We are a Nordic company with focus on healthcare. Our vision is to be the Nordic leader with medical documentation and diagnostics.
KIBI is located in Finland, Denmark, Norway and Sweden. Within KIBI we are approximately 50 employees with sales and consultants in all Nordic countries. Product Development is based in Sweden. The Care business also has a number of key partners which we base our solution on.
We have a large customer base in the Nordics with 200 000 users of our solution.

 

Projektledare - med erfarenhet från Hälso & Sjukvårdsprojekt

Tjänsten som Projektledare

Avdelning: Nordic Leverans och support

Rapporterar till: Chef för konsulter


KIBIs lösning gör att du kan komma åt en patients journaler direkt från elektroniska (EMR)journalsystemet. Du erhåller komplett medicinsk historia, EKG, bilder, videor, ultraljud, labbresultat och felsökningsrapporter är omedelbart tillgängliga från en skärm som du väljer.
Jämför EKG, foton, ultraljudsbilder och annan patientdokumentation från olika system i en enda sökning. Resultatet? Mindre tid på att leta efter information, ökad patientsäkerhet och ökad arbetseffektivitet.

KIBIs lösning möjliggör också att du kan automatiskt fånga, klassificera och indexera alla inkommande dokument och länka dessa dokument till patientens journal.
Med den senaste integrations och lagringstekniker, som XDS och VNA, kan du avsevärt minska kostnaderna för lagring och hämtning av befintlig och ny information på både DICOM och icke-DICOM-format.

Sammanfattning av positionen
Projektledaren är en medlem av den nordiska leveransorganisation och arbetar med implementeringsprojekt anpassade till kundens specifika miljö. Positionen innebär merförsäljning och projektledning. Projektledaren är den som ser till att vi uppfyller kundernas krav på tid och att vi är inom budget.


Relaterad Erfarenhet
- Erfarenhet av leverans av projekttjänster gärna inom Hälso- och sjukvården
- Dokumenterad projektledarerfarenhet.

Färdigheter och kompetenser
- Utmärkt analytisk förmåga, kreativ problemlösare
- Förmåga att kunna bedöma, prioritera och hantera sitt arbete i en snabbrörlig miljö
- Måste kunna arbeta under minimal tillsyn och vara "självgående"
- Ha kunskaper kring lagar och regler, som PDL och arkivering
- Allmänna kunskaper om MED TECH produkter och god förståelse för dokumenthantering.
- Allmänna kunskaper om terminologin inom sjukvården
- Goda kunskaper i engelska

Interna och externa samarbeten
Som Projektledare blir du en nyckelspelare inom KIBI för leveranserna ut mot våra kunder
Som projektledare arbetar du i team med projektledarkollegor, leveranskonsulter, försäljning och utvecklare.

Den vi söker
Vi söker en framgångsrik och vass projektledare som brinner för affärer och att göra resultat. Du har erfarenhet från projektledning inom business to business och gärna mot hälso- och sjukvård.

Du är duktig på att ta dialogen med kund och är en driven projektledare med mycket god förmåga att förstå behoven i marknaden och leverera rätt aktiviteter och lösningar.
Du är en samarbetsinriktad profil med förmåga att engagera andra i företaget för dina specifika projekt . Samtidigt är det viktigt att du driver projekt och aktiviteter på ett strukturerat och effektivt sätt mot klara milestones och deadlines.

Profil

· Utbildning inom projektledning alt. erfarenheter som bedöms likvärdiga
· Erfarenhet från projektansvar från business to business
· Erfarenhet från verksamhet med inriktning på hälso- och sjukvård (healthcare) (t ex Medicinsk teknik, Sjukvårdsutrustning, tjänster, Diagnostik, IT-healthcare, läkemedel eller liknande)
· God kunskap av projektverktyg
· God kunskap om svensk sjukvård och dess funktion
· Kunskap om sjukvård inom övriga nordiska länder är meriterande
· Förmåga att som Projektledare; leda, kreera, initiera, driva, koordinera, genomföra, avsluta och följa upp projekt och aktiviteter mot bestämda mål, planer och deadlines
· Duktig på samarbete och relationsbyggande
· Välorganiserad och strukturerad i sitt sätt att arbeta
· Duktig kommunikatör i tal och skrift (svenska och engelska)
· Van användare av MS Office
· Möjlighet att resa inom Sverige och eventuellt inom Norden

Möjligheter med rollen som projektledare
· Arbeta på KIBI, ett innovativt företag i tillväxt med attraktiva produkter, ambitiösa mål och korta beslutsvägar
· Arbeta i ett mindre företag med en dynamisk kultur med högt i tak och ett trivsamt klimat för samarbete
· KIBIs värdegrund inkluderar ett humanistiskt synsätt och engagemang i olika välgörande ändamål t ex UNICEF och initiativet Hållbara Hav

Kontakt
För ytterligare information om tjänsten som Projektledare Care, välkommen att kontakta Magnus Klingberg eller Jenny Ringh, Rekryteringskonsulter på PeakSearch. Ansök gärna direkt på http://www.peaksearch.se.

Tel vxl 08-545 00 100
Mob Magnus 070-678 09 92
Mob Jenny 070-235 81 99
E-post magnus.klingberg@peaksearch.se
E-post jenny@peaksearch.se