Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag med huvudkontor i Ingelheim, Tyskland. Företaget har mer än 47 000 anställda i 142 dotterbolag. Fokus i det familjeägda företaget, som grundades 1885, är forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av nya läkemedel med högt terapeutiskt värde inom human- och veterinär-medicin. Boehringer Ingelheim hade 2013 en omsättning på drygt 14 miljarder Euro. FoU-utgifterna motsvarade 19,5% av omsättningen.
I Sverige etablerades Boehringer Ingelheim 1967 och är idag bland de 20 största läkemedels-företagen på den svenska marknaden med 112 medarbetare samt med en omsättning på cirka 500 miljoner kronor. Verksamhetsfältet spänner över två affärsområden − Läkemedel och Receptfria produkter – samt över en omfattande klinisk prövningsverksamhet.
Terapiområdena för receptbelagda läkemedel är främst inom lungsjukdomar, hjärta/kärl och centrala nervsystemet (CNS). Intensiv forskning bedrivs inom diabetes och cancersjukdomar.
Boehringer Ingelheim i Sverige är starkt engagerade i koncernens internationella kliniska prövningsprogram. För närvarande arbetar ett trettiotal personer hos oss med att i så kallade fas II-IV-studier dokumentera effekten av de nya läkemedel som koncernens intensiva forskning genererar.

Boehringer Ingelheim har sitt kontor i centrala Stockholm. För mer information hänvisas till företagets hemsida; http://www.boehringer-ingelheim.se/ respektive http://www.boehringer-ingelheim.com/

 

Key Account Manager - hjärta/kärl TILLSATT

Möjligheter
Boehringer Ingelheim har en mycket stark ställning på den svenska marknaden med synnerligen gott rykte bland kunderna att marknadsföra egna framforskade innovativa produkter. Om man väljer Boehringer Ingelheim innebär det att:
· arbeta i ett ledande och etablerat företag inom bland annat hjärta/kärl och andningsvägar
· arbeta i ett modernt långsiktigt familjeföretag med stora resurser och med en betydande produktpipeline
· arbeta i en ”platt” organisation med korta beslutsvägar
· arbeta med Pradaxa®, en ledande produkt i ditt geografiska ansvarsområde
· arbeta med kommande nylanseringar/indikationsutvidgningar inom bland annat hjärta/kärl samt luftvägar
· bli del av ett kompetent team med härlig stämning
Key Account Manager rollen ger möjlighet till personlig utveckling, baserad på den individuella utvecklingsplanen. Boehringer Ingelheims anställda är företagets viktigaste tillgång. Vi inriktar oss därför på varje enskild medarbetares yrkesmässiga och personliga utveckling. På Boehringer Ingelheim arbetar man med individuella utvecklingsprogram och det finns utvecklingsmöjligheter både i Sverige och internationellt.
Du kommer att erbjudas stora möjligheter att påverka och vidareutveckla marknaden inom ditt geografiska ansvarsområde som i första hand är VGR-regionen.

Tjänsten – en möjlighet för en driven strateg
Nu söker vi en Key Account Manager (KAM) som ska verka som informell ledare med att förbereda vägen för företagets prioriterade produkter inom framförallt hjärta/kärl och med en ambition att bredda ansvarsområdet till även andra terapiområden såsom luftvägar. Ditt uppdrag är att ansvara för att produktportföljen används i enlighet med fastlagd strategi. Du ska koordinera aktiviteter/samarbeten/projekt och skapa struktur och rekommendationer som gör att kunderna kan förskriva läkemedlet till sina patienter.
KAM:en samverkar, förutom internt i ett tätt tvärfunktionellt samarbete med Key Customer Manager (KCM) som ansvarar för förskrivarna, Market Access Manager (MAM) samt Medical Manager (MM), i nära samarbete med vården och kunderna för att uppnå bästa möjliga lösningar utifrån genomförd kundanalys.
I den här rollen är det du som ansvarar för hur och vem som har huvudansvaret för respektive prioriterad kund. Kundgrupper som ligger under ditt ansvar är exempelvis Läkemedelskommittéer /Expertgrupper, diskussion med budgetansvariga, rekommendationer på större sjukhus/större kliniker, leda diskussioner med privata sjukvårdsinitiativ. I ditt uppdrag ingår att se till att företagets läkemedel står med i rekommendationerna och att de används på det antal patienter som finns inom upptagningsområdet.
Du har erfarenhet samt en god kunskap om hur processerna inom sjukvården samt beslutsvägarna inom landstinget fungerar och har idag ett befintligt kontaktnät inom dessa beslutsgrupper, med fördel inom hjärta/kärl. Positionen kräver en mycket försäljningsdriven och strategiskt tänkande person med förmåga att åstadkomma mervärdesskapande samarbeten som resulterar i korta och långsiktiga affärsresultat. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga, har en tydlig social talang och en förmåga att upprätthålla långsiktiga kundrelationer. Du är lyhörd och kreativ samt har förmåga att tänka utanför boxen för att kunna hitta och starta nya strategiska samarbetsprojekt med kund. Arbetet som KAM innebär stor frihet under ansvar med fokus på slutresultatet. Det betyder att det finns stora möjligheter och utrymme till att själv och tillsammans med övriga teamet påverka hur arbetet skall läggas upp och genomföras.
Ditt geografiska ansvarsområde är i första hand VGR regionen. Antalet hotellnätter är begränsade och vi vill att din bostadsort finns inom det geografiska ansvarsområdet – företrädesvis i alternativt närheten av Göteborg.

Kvalifikationer
Krav:
Akademisk examen inom t ex naturvetenskap, farmaci, sjukvård eller ekonomi/marknadsföring
Godkänd LIF utbildning
Minst 3 års erfarenhet av framgångsrik försäljning av läkemedel mot sjukvården
Goda kunskaper och erfarenhet av MS Office
B-körkort
Önskvärt:
Stor fördel med tidigare vana inom hjärta/kärl respektive andningsvägar och med upparbetade kontakter i regionen.
Språk:
Flytande svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt

För mer information, frågor och intresseanmälan för tjänsten kontakta:
Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch. Ansök direkt på http://www.peaksearch.se.
Tel: +46-(0)8-545 00 100, Mob +46- (0)70-560 20 56
E-post: jarl.molin@peaksearch.se
Webb: http://www.peaksearch.se