Porkka Scandinavia AB, som bildades 1978, ingår i den internationella kylkoncernen Huurre Group OY och har cirka 700 anställda och 140 M€ i årlig omsättning.
Porkka Scandinavia är baserat i Trosa och är i dagsläget fokuserade på kylutrustning till HoReCa segmentet (Hotell Restaurang och Catering). Omsättningen ligger runt 100 MSEK med god lönsamhet. Vi är idag 12 medarbetare i Trosa fördelat på utesälj, innesälj/ordermottagning, teknisk support samt administration och eget lager.
Inom företaget finns ett fint och relativt komplett sortiment av kylutrustning även för medicinska applikationer. Potentiella kunder är sjukhus, laboratorier, apotek, djursjukhus, universitet etc. I Sverige har Porkka historiskt inte haft något fokus på detta område medan vi i Finland har en relativt stark position.

 

Business Development Manager med säljansvar TILLSATT

Möjligheter
Porkka Scandinavia har en mycket stark ställning på marknaden med ett gott rykte att sälja högkvalitativa och i vissa fall unika produkter. Om man väljer Porkka innebär det att:
· arbeta i ett företag med ett mycket starkt varumärke i Norden
· arbeta i ett företag med en tydlig målsättning att utvecklas och växa som det ledande, mest professionella, kundorienterade och innovativa företaget inom ”scientific solutions” som är ett nytt område för företaget i Sverige och Norge. I Finland är man marknadsledande inom detta produktsegment.
· arbeta i ett företag som är mycket innovativt och kundorienterat
· du får ansvaret att definieramarknaden och identifiera potentiella kunder
· arbeta i en ”platt” organisation med korta beslutsvägar
· bli del av ett kompetent team med härlig stämning
Detta är en spännande möjlighet med syfte att etablera och utveckla Porkka Scientific Solution på framförallt den svenska marknaden men sedermera även den norska marknaden. Du kommer att bli en viktig representant för Porkka och en nyckelperson i bolaget. För rätt kandidat finns en potential för personlig och professionell utveckling både i och utanför Sverige. I Norden har företaget haft en positiv utveckling under de senaste åren och även de kommande åren ser mycket ljusa ut med intressanta utmaningar.

Tjänsten – en möjlighet att bygga upp en ny marknad
Vi söker nu en Business Development Manager med ett säljande ansvar och med ansvar att etablera och utveckla Porkka Scientific Solution på den svenska och sedermera även den norska marknaden. En hel del av arbetet kommer att ske självständigt men i arbetet ingår också att analysera och föra fram förslag på hur vi nyttjar befintlig organisation på bästa sätt för att effektivt försörja denna marknad.
Huvudfokus i denna roll är att tillsammans med Porkkas organisationer i Sverige och Norge driva försäljning inom detta område och etablera arbetssätt och rutiner. Målet är att vi i Sverige på ett par års sikt ska ha en omsättning på 20 MSEK och i Norge på ca 10 MSEK. Säljmaterial och sortiment finns redan framtaget.
För att lyckas med din målsättning måste du ha kontinuerlig kontakt och dialog med de kunder som du kommer att identifiera på exempelvis sjukhus, laboratorier, apotek, djursjukhus, universitet etc.. Du kommer att vara kunden behjälplig med information, produktutbildning och rådgivning. Vidare ska du övervaka kundernas utveckling och behov av ny/uppdaterad utrustning samt delta aktivt i samband med igångsättande av levererad utrustning. Det krävs att du har en stor förmåga att ha många ”bollar” i luften samtidigt.
Positionen kräver en mycket försäljningsdriven person med förmåga att åstadkomma mervärdesskapande samarbeten som resulterar i korta och långsiktiga affärsresultat. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga, har en tydlig social talang och en förmåga att upprätthålla långsiktiga kundrelationer. Du är lyhörd och kreativ samt har förmåga att tänka utanför boxen för att kunna hitta och starta nya samarbetsprojekt med kund.
Porkkas svenska kontor finns i Trosa och personen som vi söker kan ha sin hemmabas här men rollen är relativt självständig så beroende på den personliga situationen kan detta vara flexibelt. Man behöver dock räkna med att finnas på plats i Trosa relativt frekvent.
Positionen kommer funktionellt att rapportera till Head of Area Sweden (Lennart Svedman) men kommer också att ha en tät relation med motsvarande chef i Norge (Thomas Skogheim) samt Business Unit – Scientific Solution ansvarige i Finland (Markku Lille).

Produktportfölj
Porkkas produktportfölj – Scientific Solution – består av välbeprövade, anpassade och godkända medicin och labkylskåp samt lågtemperaturfrysar. Produktportföljen består av Medicinkylskåp Medi Line, Kyl och frysskåp Medi Line, Kyl och frysskåp Lab Line, Lab Line lågtemperaturfrys EL / -45OC, Lab Line lågtemperaturfrys PRO / -60OC samt Lab Line ultra lågtemperaturfrys LAB / -85OC

För mer information om tjänsten och förfrågningar – kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch. Tel: 08- 545 00 100, Mob: 070-560 20 56
jarl.molin@peaksearch.se
http://www.peaksearch.se