Företag: Coloplast AB
Roll: Public Affairs Health Policy & Market Access Specialist
Rapporterar till: Affärsutvecklingschef
Ansvarsområde: Sverige
Bostadsort: Storstadsregion (Göteborg, Stockholm, Malmö)

Företaget

Vår verksamhetsidé:
Att göra livet lättare för människor med intima vårdbehov

Coloplast är en framgångsrik dansk koncern sedan 1955 som utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter inom affärsområdena stomivård, urologi- och kontinensvård samt sår- och hudvård för en global marknad. Koncernen har drygt 10 000 anställda och omsätter 16,5 miljarder kronor. Coloplast AB är det svenska dotterbolaget, med säte i Kungsbacka, 47 anställda, en omsättning på ca 400 mkr och en marknadsledande ställning inom flera områden.

Coloplast produkter gör skillnad och ger känsla av trygghet för användare med särskilda behov. För mer information kring företaget och våra produkter, se Coloplast hemsida
http://www.coloplast.se

 

Public Affairs- och Market Access Specialist TILLSATT

Rollen

Coloplast söker en Public Affairs & Market Access Specialist. Du blir ansvarig för dagliga frågor relaterade till Market Access (MA) och Public Affairs (PA). Du skall bland annat säkerställa att samma inriktning hålls mellan interna intressenter på Coloplast Sverige samt upprätthålla kontakter med externa partner och intressenter. Du hjälper företaget att hantera relationer med viktiga externa offentliga och privata aktörer på ett sätt som gynnar Coloplast affärs- och marknadsutvecklingsmål.

Du får möjlighet att arbeta inom viktiga terapiområden på ett framgångsrikt och växande företag som tillhandahåller produkter, vilka gör livet väsentligen lättare och smidigare för patienten i vardagen. Coloplast är ett medicintekniskt företag med hög innovationstakt och där god serviceanda är naturligt och ett måste. Företaget har ett mycket gott rykte över hela landet och även internationellt.

Tjänsten innebär ett brett ansvar för PA och MA i Sverige och du kommer arbeta i nära samarbete med Marknadschefer och Försäljningschef. Tjänsten är placerad på Coloplast kontor i Kungsbacka, men bostadsort kan vara Göteborg/Stockholm/Malmö, och du rapporterar till Affärsutvecklingschefen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

• Bistå i framtagning och genomförande av strategier för att stödja Coloplast ansträngningar i att påverka sina affärsmässiga kontakter
• Ge analytiskt stöd, råd och policyförslag till ledningen angående reformer och ersättning inom sjukvården och den medicintekniska industrin
• Bidra till integreringen av MA och PA i Coloplast bredare externa positioneringsarbete
• Planera och driva dagliga aktiviteter samt ge stöd till lanseringsstrategi och lanseringsaktiviteter gällande upphandlingar
• Utveckla processer och verktyg för upphandling som t.ex. Tender Specific Action Plan (TSAP), samt driva, stödja och delta i TSAP aktiviteter
• Kartlägga landstingens och regionernas organisation och struktur, samt beslutsprocesser för inköp och betalning av medicintekniska produkter
• Bygga och vidareutveckla samt upprätthålla relationer med olika intressenter såsom chefer på olika nivåer, t ex för inköp och miljö, samt lokala, regionala och nationella politiker
• Hålla kontakt och dialog med viktiga intressenter inom hälso- och sjukvårdsområdet, inkl. patientföreningar och sjukvårdspersonal
• Hjälpa till att utveckla och upprätthålla ett brett nätverk av viktiga kontakter inom myndigheter och branschorganisationer, för att säkerställa att Coloplast synpunkter är kända för beslutsfattare inom sjukvården
• Lokal utveckling och implementering av projekt inom MA/PA, med stöd från ledningen och globala funktioner

Den vi söker

Vi söker en organiserad och driven person som är en duktig kommunikatör, både internt och externt, med stor förmåga att identifiera, bibehålla och skapa nya nätverk. Du är resultatorienterad och arbetar målfokuserat. Du har ett starkt affärsmässigt och kommersiellt driv och en förståelse för sjukvårdsregionernas och landstingens organisation, struktur och beslutsprocess. Du har en god samarbetsförmåga och vilja att utveckla kunskapen hos övriga medarbetare kring vad som händer i omvärlden och hur det påverkar Coloplast. Du är van att arbeta självständigt men är också en god lagspelare.

Kvalifikationer och erfarenhet

• MSc i t.ex. ekonomi, juridik eller statsvetenskap samt minst 5 års relevant erfarenhet
• Dokumenterad erfarenhet i av offentlig upphandling och arbete med hälsovårdsfrågor
• Politisk/policy erfarenhet från myndighet, företag, organisation eller byrå
• Erfarenhet av PA/PR-arbete, kampanjer eller projektledning
• Kommersiellt orienterad samt ha förståelse för hälsoekonomi
• Ingående förståelse för marknadsdynamiken i Sverige (ersättning/sjukvårdsystemet/myndighet)
• Brett nätverk inom hälso- och sjukvården och/eller erfarenhet från den medicintekniska sektorn eller läkemedelsbranschen
• Flytande i svenska och engelska i tal och skrift

Färdigheter och kompetenser

• Skapar goda relationer och nätverk med intressenter på olika nivåer, såväl internt som externt, visar intresse och förståelse för andra människor
• Gör ett starkt intryck på andra, använder effektivt politiska processer för att påverka och övertala andra
• Utmärkt kommunikationsförmåga, både verbalt och skriftligen, och förhandlingsförmåga, inkl. möjligheten att utveckla och kommunicera innovativa och genomtänkta presentationer på ett tydligt, koncist och övertygande sätt
• Analyserar numerisk och verbal data och alla andra informationskällor samt gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig data
• Identifierar affärsmöjligheter för organisationen
• Visar ”One company mindset” och personifierar Coloplast mission, vision och värderingar


Lämplig bostadsort – Storstadsregion (Göteborg, Stockholm, Malmö).

Kontakt

För ytterligare information välkommen att kontakta:
Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, Rekryteringskonsulter på PeakSearch
catharina.herbertsson@peaksearch.se, +46 (0)706 152772
eva.runnerstrom@peaksearch.se, +46 (0)701 725379
http://www.peaksearch.se


Ansökan

Välkommen med din ansökan direkt på http://www.peaksearch.se