Merck, som grundades 1668 och är världens äldsta läkemedels- och kemiföretag, har sedan grundandet stått för innovation, affärsframgångar och ansvarsfullt företagande. Familjen Merck är fortfarande majoritetsägare till företaget och utgör grunden för ett stabilt företag.

Merck med närmare 40 000 medarbetare i 66 länder är idag ett ledande globalt företag, för innovativa och högkvalitativa högteknologiska produkter uppdelat i tre divisioner - Healtcare, Life Science och Performance Materials där HealtCare (Merck Biopharma) är den division som ansvarar för läkemedel med huvudkontor i Darmstadt, Tyskland. Inom detta område utvecklar, tillverkar och marknadsför man receptbelagda läkemedel i 150 länder inom cancer, multipel skleros, infertilitet, endokrina och metabola sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Merck Biopharma har ett uttalat åtagande att leverera nya behandlingar inom neurologi, immunonkologi och immunologi.

I Sverige har Merck Biopharma ett 40-tal anställda med nordiskt kontor i Stockholm. För mer information hänvisas till företagets hemsida; http://www.merckserono.se.

 

Senior Product Manager TILLSATT

Möjligheter
Merck Biopharma har en stark ställning på den svenska marknaden med gott rykte bland kunderna att marknadsföra egna framforskade innovativa produkter. Om man väljer Merck Biopharma innebär det att:

· arbeta med att lansera ny produkt vid Multipel Skleros (MS)
· arbeta i ett ledande och etablerat företag inom cancer, multipel skleros, infertilitet, endokrina och metabola sjukdomar samt med hjärt-kärlsjukdomar
· arbeta i ett modernt, långsiktigt och stabilt familjeföretag med stora resurser och med en mycket intressant produktpipeline
· arbeta i ett företag med ”platt” organisation, korta beslutsvägar och med ett stort personligt ansvar.
· bli del av ett kompetent team med härlig stämning
· tätt samarbete med bland annat Market Access / Health Policy samt VD

Tjänsten som Sr Produktchef NDD (Neuro Degenerative Diseases) innebär ett helhetsansvar för lansering, försäljning och marknadsföring i Sverige. I det ingår även ett ansvar för försäljnings- och kostnadsbudget. Produktchefsrollen ger stora möjligheter till personlig utveckling, baserad på den individuella utvecklingsplanen. Merck Biopharmas anställda är företagets viktigaste tillgång och vi inriktar oss därför på varje enskild medarbetares yrkesmässiga och personliga utveckling.
Tjänsten rapporterar till Head of Health Policy & Market Access och är stationerad på Mercks Svenska huvudkontor i Stockholm.

Tjänsten
Du kommer att få ett totalt ansvar för att lansera ett läkemedel mot multipel skleros (MS). För att lyckas med produktens affärsmål måste du samverka, förutom internt i ett tätt tvärfunktionellt samarbete med Market Access/Hälsoekonom/Health Policy/Medical Affairs Liaison (MSL), i nära samarbete med vården och kunderna för att uppnå bästa möjliga lösningar.
Målgruppen för arbetet innefattar förutom läkare inom kliniken även expertgrupper, läkemedelskommittéer, upphandlingsgrupper, verksamhetschefer och beslutsfattare inom sjukvård och landsting. Det innebär förutom ordinarie kundmöten även utveckling av olika typer av affärsdrivande samarbeten, utveckling/anpassning av marknadsföringsmaterial, utbildning, kongresser (nationella/internationella-regionala), projekt och initiativ tillsammans med vården. Det kommer att vara ditt ansvar att rätt interna resurser allokeras från Merck Biopharma för att nå dina och företagets affärsmässiga mål.

Positionen kräver en erfaren person när det gäller att bygga och vidmakthålla förtroende bland beslutsfattande personer inom sjukvården (gärna inom NDD området) samt med en uttalad förmåga att åstadkomma mervärdesskapande samarbeten som resulterar i korta och långsiktiga affärsresultat. Det krävs att du har ett mycket starkt kommersiellt driv kombinerat med en stark entreprenöriell drivkraft.

Arbetet som Sr Product Manager innebär stor frihet under ansvar med fokus på slutresultatet. För rätt person kommer det att finnas stora personliga möjligheter att utvecklas inom företaget.

För information om tjänsten/förfrågningar – kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch. Mob: 070-560 20 56; jarl.molin@peaksearch.se
http://www.peaksearch.se