Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 3 500 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5 miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på NASDAQ Stockholm.

Recipharm Uppsala har en dedikerad fabrik för API-tillverkning och efterföljande farmaceutisk produktion i Boländerna, samt en mindre multi-purpose-fabrik för tillverkning av tabletter, kapslar och suppositorier i Fyrislund. Bolaget har drygt 220 anställda och därtill ca 40 konsulter.
För mer information besök http://www.recipharm.com

 

Produktionschef för produktflöde - Recipharm Uppsala - TILLSATT

Ledaruppdrag för verksamhet i utveckling

Produktionschef för produktflöde
Tjänsten: Produktionschef för produktflöde, Boländerna Uppsala (tillsvidareanställning med tillträde snarast möjligt)

Rapporterar till: Verkställande direktören, Recipharm Uppsala AB

Lokalisering: Boländerna, Uppsala

Tjänsten Produktionschef för produktflöde

Recipharm i Uppsala (fd Kemwell) har en lång historia inom produktion av läkemedel som levereras till marknader runt om i världen. Recipharm i Uppsala är en kontraktstillverkare av läkemedel med för närvarande två fabriker i Uppsala. Här arbetar ca 220 personer med kemisk och farmaceutisk tablettillverkning, förpackning, processutveckling, underhåll, logistik, kvalitetsfrågor samt andra stödrelaterade frågor. Företaget omsätter ca 400 MSEK årligen med god lönsamhet och ingår sedan våren 2016 i Recipharm. Recipharm Uppsala AB är ett helägt dotterbolag till Recipharm. I planen för den framtida satsningen i Boländerna (Uppsala) ingår stora investeringar i ny utrustning som stöd för utvecklingen av processer för produktionen och flödet.

Fokus på förändrings- och utvecklingsarbete
Recipharm Uppsala är inne i en spännande utvecklingsfas där man nu intensifierar arbetet med att förändra och utveckla sitt sätt att arbeta.

Visionen är en kultur där var och en ständigt söker utveckla sitt sätt att arbeta utifrån företagets mål och värderingar.

Ledningen har genomfört ett omfattande strategiarbete som resulterat i en ny plattform för förändrings- och utvecklingsarbetet. Det långsiktiga utvecklingsarbetet fokuserar bland annat på ledarskap, tvärfunktionellt samarbete, produktflöden och kundorientering.

Målen för verksamheten och utvecklingsarbetet är relaterade till hur man skapar värde för kunderna. De viktigaste prioriteringarna är säkerhet/arbetsmiljö, kvalitet, leveranssäkerhet och ekonomi. Dessa mål mäts kontinuerligt och följs upp på olika nivåer.

Huvudsakliga ansvarsområden

Produktionschefen är som ansvarig för flödet i produktionen en nyckelspelare i det ständigt pågående förändrings- och utvecklingsarbetet. Produktionschefen ingår i ledningsgruppen för Recipharm Uppsala.

Produktionschefen ansvarar tillsammans med företagets ledningsgrupp för att som kontraktstillverkare producera och leverera läkemedelsprodukter samt driva företagets förändrings- och utvecklingsarbete. Produktionschefen rapporterar direkt till VD.

Produktionschefen är avdelningschef med ansvar för totalt ca 70 personer inom API, Farmaci och Förpackning. De tre gruppcheferna för kemi (API), farmaci och förpackning direktrapporterar till Produktionschefen.

Som Produktionschef leder du även ett tvärfunktionellt produktflödesteam med ledare och representanter från andra nyckelfunktioner i företaget som Kvalitet, Teknik, Supply chain, EHS, Finans, HR och IT. Det tvärfunktionella arbetet är en nyckel för utvecklingsarbetet och därför en mycket viktig prioritering för Produktionschefen och övriga funktioner i företaget.

Utmaningen
En viktig utmaning för Produktionschefen blir att utveckla och optimera flödet i produktionen utifrån satta mål och prioriteringar. Det handlar främst om att tillsammans med kollegor och medarbetare hitta nya framgångsrika arbetssätt och arbetsformer för hela flödet.

Som ledare är utmaningen att skapa bästa möjliga förutsättningar för förändrings- och utvecklingsarbetet. För att åstadkomma det är fokus att skapa förståelse för målen och involvera, engagera och motivera alla medarbetare och kollegor att tillsammans nå dem.

Profil

Vi söker en stark och dynamisk ledare med erfarenhet av att driva framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete inom tillverkande industri.

·Du har akademisk utbildning, civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande erfarenhet och kunskap
·Du arbetar idag inom tillverkande industri, gärna inom läkemedel/kemi/processindustri
·Du har också dokumenterad erfarenhet av att arbeta som ledare med både personal- och budgetansvar och har erfarenhet av att framgångsrikt drivit förändringsarbete
·Erfarenhet från produktionsteknisk styrning såsom Lean Production (5S, Sex Sigma) eller motsvarande är en stor fördel
·Du kan uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt obehindrat i både svenska och engelska. Du behärskar MS Office.

Förutom de formella och funktionsspecifika kompetenserna ser vi gärna att du brinner för ledarskap och besitter ledaregenskaper som;
· Stort människointresse
· Förändringsbenägenhet
· Resultatorienterad

Det är även viktigt att du är kommunikativ, har ett helhetsperspektiv, är strukturerad och har en god självkännedom. Vidare drivs du av att ständigt utveckla och förbättra verksamheten, medarbetarna och dig själv.

Möjligheter med rollen

·Som Produktionschef med ansvar för flödet blir du en nyckelspelare i Recipharm Uppsala som är ett självständigt företag med stort självbestämmande, vilket ger stort inflytande över arbetet och korta beslutsvägar. Recipharm är ett finansiellt stabilt, ledande, respekterat och framgångsrikt företag i stark tillväxt
·Som Produktionschef blir du en av huvudrollsinnehavarna i den framtida satsningen att utveckla Recipharms verksamhet i Uppsala. Där har du som ledare av det tvärfunktionella arbetet i företaget en stor möjlighet att påverka den framtida utvecklingen för företaget.
·Som Produktionschef får du möjligheten att vara med och leda en spännande resa tillsammans med många duktiga kollegor och medarbetare i ett företag med fokus på humanistiska värderingar, respekt för individen och en attraktiv arbetsmiljö
·Recipharm Uppsala har ambitionen att utveckla sina ledare och anställda. I tjänsten som Produktionschef finns goda möjligheter till utveckling i rollen och inom Recipharm koncernen.

Kontakt
Vid intresse eller frågor om tjänsten som Produktionschef för produktflöde på Recipharm Uppsala AB är du välkommen att kontakta Magnus Klingberg, Rekryteringskonsult på PeakSearch.

Kontaktuppgifter: magnus.klingberg@peaksearch, 070 678 09 92, 08 545 00 100.

Sök tjänsten direkt på http://www.peaksearch.se