IPSEN är en global bioteknologisk koncern med en total försäljning på över €1,4 miljarder 2015. Ipsen säljer mer än 20 produkter i drygt 115 länder, med en direkt kommersiell närvaro i drygt 30 länder. IPSEN’s ambition är att utveckla innovativa läkemedel inom onkologi, neuromuskulära sjukdomar och endokrinologi. IPSEN fokusering inom onkologi illustreras genom företagets växande portfölj inom endokrina tumörer, prostatacancer, cancer i urinblåsan samt njurcancer.

År 2015 omsatte forskning och utveckling närmade €193 miljoner vilket motsvarar cirka 14% av koncernens totala försäljning. IPSEN har mer än 4 600 anställda över hela världen med huvudkontor i Paris.

I Norden finns vi sedan 2006 representerade med ett nordiskt kontor i Kista Science Tower utanför Stockholm. I Norge, Danmark och Finland har vi lokalt baserade produktspecialister. Idag är vi 35 medarbetare i Norden som arbetar med klinisk forskning, marknadsföring och försäljning av våra produkter.

För mer information om Ipsen, besök http://www.ipsen.com alternativt http://www.ipsennordic.com

 

Key Account Manager - onkologi TILLSATT

Möjligheter
IPSEN har en stark ställning på den svenska marknaden med gott rykte bland kunderna att marknadsföra innovativa produkter. Om man väljer IPSEN innebär det att:
· arbeta i ett modernt, innovativt företag med stora resurser och med en betydande produktpipeline inom bland annat onkologi
· arbeta i ett ledande företag av bland annat utvecklandet av läkemedel inom onkologi; lansera Cabometyx®, en produkt inom området njurcellscancer – planerad QIII -17
· arbeta i ett företag med ”platt” organisation, korta beslutsvägar och med ett stort personligt ansvar
· du blir en viktig kugge i ett framgångsrikt team med stort engagemang, härlig stämning och högt i tak
Du kommer att erbjudas stora möjligheter att påverka och vidareutveckla marknaden inom ditt nationella geografiska ansvarsområde. Tjänsten rapporterar till Nordic Business Unit Director Oncology och du kommer att utgå från ditt ”hemmakontor”.

Tjänsten
Nu söker vi en Key Account Manager (KAM) som har en dokumenterad erfarenhet av att arbeta med förtroendeskapande aktiviteter inom onkologiområdet. Du kommer att få ansvaret för företagets lansering av Cabometyx® mot njurcellscancer.
Du kommer att få ett totalt ansvar för såväl idag förskrivande kunder såväl som för de potentiella kunderna. För att lyckas med dina affärsmål måste du samverka, förutom internt i ett tätt tvärfunktionellt samarbete med Produktchef, Nordic Business Unit Director Oncology och Medical Affairs Liaison (MSL), i nära samarbete med vården och kunderna för att uppnå bästa möjliga lösningar utifrån genomförd kundanalys. Det innebär förutom ordinarie säljmöten även utveckling av olika typer av affärsdrivande samarbeten, utbildning, kongresser (nationella/internationella-regionala), projekt och initiativ tillsammans med vården. Att du har erfarenhet av att samarbeta med ”Key Opinions Leaders” (KOL) inom ditt ansvarsområde ser vi som en självklarhet och en nödvändighet för att nå uppsatta affärsmål. Du kommer även att ha ett tätt samarbete övriga Nordiska kollegor.
Positionen kräver en erfaren person när det gäller att bygga och vidmakthålla förtroende bland beslutsfattande personer inom onkologiområdet samt med en uttalad förmåga att åstadkomma mervärdesskapande samarbeten som resulterar i korta och långsiktiga affärsresultat. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga och en förmåga att upprätthålla långsiktiga kundrelationer. Du är lyhörd och kreativ samt har förmåga att tänka utanför boxen för att kunna hitta och starta nya samarbetsprojekt med kund. Arbetet som KAM innebär stor frihet under ansvar med fokus på slutresultatet. Det betyder att det finns stora möjligheter och utrymme till att själv och tillsammans med övriga teamet påverka hur arbetet skall läggas upp och genomföras. För rätt person kommer det att finnas stora personliga möjligheter att utvecklas inom företaget.
Ditt ansvarsområde är Sverige och vi ser helst att du bor i Mälardalen, Göteborg eller i Malmö/Lund regionen.

För mer information om tjänsten och förfrågningar – kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch. Tel: 08- 545 00 100, Mob: 070-560 20 56
jarl.molin@peaksearch.se; http://www.peaksearch.se