Företaget

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat sin huvudprodukt ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på ett flertal marknader och etablerat sig som en av de bäst säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek.

Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Idag marknadsförs och säljs produkten i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Storbritannien och Spanien samt nu under lansering i Tyskland, Österrike och Belgien genom läkemedelsbolaget STADA. I början av november 2016 tecknade Enzymatica ett exklusivt distributionsavtal med Endeavour Consumer Health för Australien och Nya Zeeland för marknadsföring och försäljning av ColdZyme.

Produktutveckling kommer att fokusera på att stärka produkterbjudandet kring ColdZyme samt att genom kliniska studier kunna vidga det kommersiella produktpåståendet. Utöver förkylningsprodukter har Enzymatica ett antal utvecklingsprojekt för andra indikationer, som bygger på samma barriärteknologi med enzymer.

Bolaget har huvudkontor i Lund och är sedan 2015 listat på NASDAQ First North, Stockholm vilket innebär att aktieägandet är spritt. Dock behärskar en handfull finansiellt starka ägare ca 50 % av ägandet, vilket skapar en långsiktig stabilitet. Enzymatica omsatte förra året kring 30 MSEK och har idag ett 25-tal personer som arbetar för företaget.

Produkten

ColdZyme används för att hindra att förkylningsvirus får möjlighet att utvecklas i munhåla och svalg genom att bilda en skyddande barriär samt innehåller ett enzym som förhindrar viruset att fästa på slemhinnan.

Efter att tidigare ha inlicensierat rättigheterna för barriärteknologi baserad på marina enzymer, från det isländska företaget Zymetech, äger nu Enzymatica alla patent och rättigheter efter att ha förvärvat Zymetech under 2016. Enzymatica har därigenom tillägnat sig fullständig kontroll över teknologin och enzymtillverkningen. Slutprodukten tillverkas och förpackas hos kontraktstillverkare.

För mer information kring företaget och produkterna, se Appendix 1 & 2 samt Enzymaticas hemsida, http://www.enzymatica.se.

 

Senior Clinical Project Manager - TILLSATT

Tjänsten som Senior Clinical Project Manager

Vi söker en Senior Clinical Project Manager med mycket goda kunskaper inom klinisk prövningsmetodik, som ska leda och delta i planering och genomförande av det kliniska utvecklingsprogrammet även innefattande riskbedömningar, konsekvensanalyser samt budgetprognoser. Då studierna som ska genomföras framförallt handlar om att stödja ”claims” för marknadsföring av produkterna, har du med fördel ett genuint affärsintresse.

I arbetsuppgifterna ingår att ta fram kliniska planer, främst marknadsföring-/real life studier, i samråd med Key Opinion Leaders (KOLs), Medicinsk chef och marknadsavdelning. Du ska skriva studiedokumentation (inkl protokoll och rapport), upphandla tjänster från CRO samt koordinera arbetet mot CRO och övriga involverade. Arbetet innebär många kontakter både internt och externt med internationella CRO/samarbetspartners, vilket ställer höga krav på förståelse för olika kulturer samt en stor diplomatisk förmåga.

Du bör ha utmärkta kunskaper inom kliniska prövningar för medicintekniska produkter avseende klinisk prövningsmetodik, GCP, myndighetskrav samt SOPar. Du kommer att ha ett tätt samarbete med marknadsavdelningen.

Du har en stark drivkraft med förmåga att ta egna initiativ och är duktig på att kommunicera. Då företaget är litet måste du ha en “can do” attityd och inte vara rädd för att kavla upp ärmarna. Samtidigt som du är självständig, trivs du också med att ha en samordnande och projektledande roll i ett team som arbetar mot gemensamma mål.

Du kommer att arbeta i ett mindre team med både interna och externa personer, och rapportera direkt till Chief Operating Officer med en streckad linje till CEO, tillika Medicinsk chef.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

• Projektledning inom kliniska utvecklingsprogram
• Bistå ledningsgruppen med expertis inom klinisk prövningsmetodik
• Ta fram kliniska utvecklingsplaner, planera, outsourca och följa upp kliniska studier så att leverans sker enligt uppsatta mål
• Skriva protokoll, rapporter och annan nödvändig studiedokumentation
• Ansvara för upphandling och kontakter med CROs/konsulter
• Bidra till framtagande av SOPs
• Ansvara för att GCP och alla myndighetskrav för medicintekniska produkter följs i kliniska utvecklingsaktiviteter
• Samarbeta tätt med marknadsavdelningen samt regulatorisk avdelning
• Arbeta med olika typer av projekt, utredningar mm

Utbildning, kvalifikationer och erfarenhet

• Naturvetenskaplig grundutbildning eller annan relevant eftergymnasial utbildning
• Gedigen erfarenhet från läkemedels- eller medicinteknikföretag, helst från ett litet / medelstort företag, gärna från ett marknadsbolag alternativt ett CRO
• Erfarenhet som CRM av kliniska studier, gärna fas III och framförallt IV och helst inom medicinteknik. Framtagning av kliniska utvecklingsplaner.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
• Projektledning / leda mångkulturella och tvärfunktionella studieteam
• Urval och kontraktering av underleverantörer / CRO
• Erfarenhet av kontakter med KOLs

Färdigheter och kompetenser

• Ta egna initiativ, arbeta självständigt, fatta snabba och tydliga beslut
• Förmåga att organisera, planera och genomföra aktiviteter enligt uppsatta mål
• Skapa goda relationer och nätverk med intressenter på olika nivåer, visa intresse och förståelse för andra människor
• Stor analytisk förmåga. Strukturera information samt skriva klart och tydligt.
• Följa procedurer och policys samt upprätthålla etik och värderingar
• Arbeta produktivt i en pressad miljö och ha en positiv attityd till arbetet
• Flexibel, pragmatisk och kreativ problemlösare

Övrigt

Tjänsten är placerad på kontoret i Lund och innebär visst resande till möten med CRO, distributörer och kongresser, både inom och utom Sverige.

Möjligheter

Enzymatica har identifierat kliniska studier som ett viktigt område för att kunna vidga det kommersiella produktpåståendet och därmed få en större konkurrenskraft på marknaden. Du får vara med om att ytterligare bygga upp den kliniska verksamheten, genomföra marknadsföringsstudier samt även olika pilotstudier.

Du får möjlighet att arbeta i ett entreprenörsdrivet expanderande företag med produkter som är meningsfyllda och som gör skillnad för människors hälsa. Enzymatica har flera spännande projekt på gång och du kommer att ha ett stort internationellt nätverk.


Kontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, rekryteringskonsulter på PeakSearch.

E: catharina.herbertsson@peaksearch.se
M: +46 706 152 772
E: eva.runnerstrom@peaksearch.se
M: +46 701 725 379

Ansökan

Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida, http://www.peaksearch.se, med bifogat CV och personligt brev.