Cantargia

”Vi vill rädda patienter med allvarliga cancer- och autoimmuna sjukdomar. Vi fokuserar på immunonkologi – det starkast växande läkemedelssegmentet – och drar nytta av den väletablerade antikroppstekniken för att designa nya målmedicinska läkemedel.”, säger VD Göran Forsberg.

Cantargia AB bildades 2009/2010 och är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som bedriver forskning och utveckling av antikroppsbaserad terapi mot svåra sjukdomar. Bolaget har specialiserat sig på behandling riktad mot målmolekylen IL1RAP (Interleukin-1 Receptor Accessory Protein) som har potential att användas för ett flertal olika cancerformer samt autoimmuna- och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargias vision är att utveckla och säkra den nya generationens målstyrda läkemedel mot IL1RAP som en viktig del av morgondagens mer effektiva cancerbehandlingar. Visionen omfattar att också utveckla nya produktkandidater med potential att behandla även autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Ett nytt projekt påbörjades under 2017 med mål att ta fram en ny produktkandidat för behandling av den här typen av sjukdomar.

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna och står för cirka 20 procent av dödsfallen i västvärlden. Globalt diagnostiseras årligen fler än 14 miljoner människor med cancer och fler än 8 miljoner mister livet genom cancerrelaterade sjukdomar. Trots betydande framsteg inom behandling och diagnostik finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder.

Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var att den specifika målmolekylen IL1RAP fanns på̊ cancerstamceller från patienter med leukemi men inte på normala stamceller i benmärgen. I efterföljande forskning har Cantargia visat att IL1RAP även uttrycks på cancerceller i ett stort antal cancersjukdomar. I det projekt inom Cantargia som har kommit längst utvecklas antikroppen CAN04 som är dubbelverkande, den bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och genom att blockera signaler som driver tumörtillväxt. Under den initiala utvecklingen har Cantargia valt att fokusera på icke-småcellig lungcancer och pankreascancer och den kliniska utvärderingen påbörjades under 2017.

Cantargia är listat på̊ Nasdaq Stockholm First North sedan 2015 och bolaget består idag av 5 personer, ett antal konsulter och samarbetspartners. Cantargia ligger på Medicon Village i Lund. För ytterligare information om Cantargia, se företagets hemsida, http://www.cantargia.com.


 

TILLSATT - Project Manager Preklinik

Företag: Cantargia AB
Roll: Project Manager Preclinical
Rapporterar till: Vice President, Cancer Research
Placering: Lund


Tjänsten som Project Manager Preclinical

Vi söker en projektledare och vetenskaplig expert med förståelse för läkemedelsutveckling. Du skall ha kunskap och erfarenhet från prekliniskt arbete inom immunologi och/eller onkologi, och med fördel kunskaper inom den överbryggande immunonkologin. Du kommer att jobba med vårt CAN04-projekt, där vi utnyttjar IL1RAP som en målmolekyl för cancerbehandling, men även med CANxx som inriktar sig på utveckling av läkemedel för inflammatoriska eller autoimmuna sjukdomar.

Du skall driva, implementera och vidareutveckla nya och befintliga projekt på ett sätt som överensstämmer med strategin inom Cantargia. Du skall projektleda genomförandet av vetenskapliga aktiviteter inom varje enskilt projekt. Du kommer att samarbeta med och rapportera till bolagets VP Cancer Research.

Du ska planera, initiera och driva försök, analysera data och dra slutsatser. I rollen ingår att upphandla tjänster från CRO samt koordinera arbetet med CRO och övriga involverade. Arbetet innebär många kontakter både internt och externt, däribland internationella CRO/samarbetspartners/forskar-grupper, vilket ställer höga krav på förmåga att kommunicera samt en diplomatisk förmåga.

Du har en stark drivkraft med förmåga att ta egna initiativ. Då företaget är litet måste du ha en “can do” attityd och inte vara rädd för att kavla upp ärmarna. Samtidigt som du är självständig är du också en proaktiv lagspelare, som trivs med att ha en samordnande och projektledande roll.


Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

• Ansvara för uppdatering av projektplaner t.ex. projektmål, tidslinjer, budget, resurser etc.
• Presentera projektstatus inkl. riskhantering, budget, resurser etc. för projektteam
• Koordinera planering och genomförande av prekliniska studier i enlighet med gällande regelverk
• Skriva/koordinera försöksprotokoll och rapporter
• Ansvara för upphandling och kontakter med CROs/konsulter
• Upprätthålla kunskap om regelverk och standards för preklinisk forskning samt ansvara för att dessa efterlevs
• Omvärldsbevakning - övergripande uppdatering kring relevanta immunologi/onkologi-aktiviteter globalt
• Delta i konferenser och presentera forskningsresultat


Utbildning, kvalifikationer och erfarenhet

• PhD inom naturvetenskap
• Erfarenhet från biotech/läkemedelsföretag eller akademisk postdoktoral erfarenhet
• Erfarenhet av preklinisk forskning
• Erfarenhet inom immunologi och/eller onkologi
• Erfarenhet från projektledning
• Urval och kontraktering av underleverantörer / CRO
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
• Erfarenhet av Microsoft Office


Färdigheter och kompetenser

• Tillämpar och delar med sig av specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Stor analytisk förmåga.
• Stark förmåga att organisera, planera och genomföra aktiviteter enligt uppsatta mål samt ”ha många bollar i luften”
• Skapar goda relationer och nätverk med intressenter på olika nivåer, visar intresse och förståelse för andra människor
• Tar egna initiativ, arbetar självständigt, fattar snabba och tydliga beslut
• Visar snabb förståelse av ny information och samlar heltäckande information för att stödja beslutsfattande
• Anpassar sig till ändrade förhållanden och accepterar nya idéer och initiativ
• Arbetar produktivt i en pressad miljö och har en positiv attityd till arbetet


Övrigt

Tjänsten är placerad på kontoret i Lund och innebär visst resande till möten med forskare, CRO och kongresser, både inom och utom Sverige. Lämplig bostadsort är Lund med omnejd.


Möjligheter

Cantargia har som målsättning att utveckla läkemedel som kan bli en viktig del av framtidens cancerbehandling samt inom autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Du får möjlighet att arbeta i ett litet entreprenörsdrivet läkemedelsföretag, som ligger i forskningsfronten inom immunonkologi och vars forskning kan komma att göra stor skillnad för patienter med bl.a. icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Cantargia har flera spännande projekt på gång och du kommer att ha ett stort internationellt nätverk.


Kontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, rekryteringskonsulter på PeakSearch.

E: catharina.herbertsson@peaksearch.se
M: +46 706 152 772
E: eva.runnerstrom@peaksearch.se
M: +46 701 725 379


Ansökan

Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida, http://www.peaksearch.se