Företag: Noterat bolag i Lund i sen preklinisk fas inom immunologi
Roll: Chief Scientific Officer
Rapporterar till: CEO
Placering: Lund

 

Chief Scientific Officer - TILLSATT

Tjänsten som Chief Scientific Officer

Vi söker en Chief Scientific Officer (CSO) som skall vara ansvarig för både den vetenskapliga strategin samt det operationella arbetet. Som ”det prekliniska ankaret” ingår du i Ledningsgruppen och rapporterar till VD. Du kommer också att vara linjechef för en grupp prekliniska forskare.

Du är en naturlig, stark och trygg ledare med vetenskaplig erfarenhet, gärna inom immunologi och /eller autoimmuna sjukdomar. Du har stor förståelse för läkemedelsutveckling och med djup kunskap inom preklinisk utveckling och gärna tidig klinisk fas (fas I och II).

Du är en ledare med förmåga att sätta tydliga mål och ramar på individ- och teamnivå och som har en förmåga att övertyga, engagera och inspirera. Arbetet innebär många kontakter både internt och externt med internationella samarbetspartners och KOL, vilket ställer höga krav på förmåga att kommunicera samt en diplomatisk förmåga.

Du måste dels ha vetenskaplig nyfikenhet och strategisk förmåga samt ett tydligt affärsmannaskap. Du är flexibel, pragmatisk och en kreativ problemlösare med förmåga att ta egna initiativ. Då företaget är litet måste du ha en “can do” attityd och inte vara rädd för att kavla upp ärmarna. För att lyckas i denna tjänst är det viktigt att du är självgående och har en stark inre drivkraft och energi som du delar med dig av till andra.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

• Utveckla och uppdatera den vetenskapliga strategin både på lång och kort sikt i enlighet med företagets mål
• Driva, implementera och vidareutveckla nya och befintliga projekt på ett sätt som överensstämmer med företagets visioner
• Leda den prekliniska forskningsverksamheten och säkerställa personalutveckling
• Utveckla medarbetare genom utvecklingssamtal, målstyrning och uppföljning
• Presentera projektstatus inkl. riskhantering, budget, resurser etc. för Ledningsgruppen
• Söka och identifiera strategiska samarbetspartners i linje med företagets affärsstrategi
• Ansvara för upphandling och kontakter med CROs/konsulter
• Ansvara för att kunskap om regelverk och standards för preklinisk forskning upprätthålls och efterlevs
• Representera företaget i olika vetenskapliga sammanhang

Utbildning, kvalifikationer och erfarenhet

• MSc inom naturvetenskap, gärna disputerad (PhD)
• Erfarenhet från biotech/läkemedelsföretag med djup förståelse av läkemedelsutveckling (preklinik och gärna kännedom inom klinisk fas)
• Chefserfarenhet från preklinisk forskning
• Erfarenhet inom immunologi – är en fördel
• Erfarenhet från strategiskt arbete
• Gedigen erfarenhet av fullt personalansvar, leda och utveckla andra
• Erfarenhet från projektledning
• Erfarenhet från urval och kontraktering av underleverantörer / CRO
• Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som skrift

Färdigheter och kompetenser

• Uppvisar ett tydligt ledarskap. Mycket god förmåga att leda, motivera, coacha och utveckla individer och team.
• Tar egna initiativ, arbetar självständigt, fattar snabba och tydliga beslut
• Skapar goda relationer och nätverk med intressenter på olika nivåer, visar intresse och förståelse för andra människor
• Fastslår och utvecklar strategier, arbetar strategiskt för att förverkliga organisationens mål
• Stark förmåga att organisera, planera och genomföra aktiviteter enligt uppsatta mål samt ”ha många bollar i luften”
• Anpassar sig till ändrade förhållanden och accepterar nya idéer och initiativ
• Arbetar produktivt i en pressad miljö och har en positiv attityd till arbetet
• Förmåga att presentera och kommunicera tydligt

Övrigt

Tjänsten är placerad på laboratoriet i Lund och innebär visst resande till möten med forskare, samarbetspartners och kongresser, både inom och utom Sverige. Lämplig bostadsort är Lund med omnejd.


Möjligheter

Företaget har som målsättning att utveckla läkemedel för tillstånd där immunsystemet blivit människans fiende. Du får möjlighet att arbeta i ett litet entreprenörsdrivet läkemedelsföretag, som ligger i forskningsfronten inom immunologi, vars unika teknologi kan komma att göra stor skillnad för patienter.

Kontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, rekryteringskonsulter på PeakSearch.

E: catharina.herbertsson@peaksearch.se
M: +46 706 152 772
E: eva.runnerstrom@peaksearch.se
M: +46 701 725 379

Ansökan

Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida, http://www.peaksearch.se