Dicot AB

BAKGRUND
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 med syfte att kunna behandla sexuell dysfunktion som erektionssvikt och för tidig utlösning hos män. Läkemedelskandidaten är ursprungligen baserad på extrakt från roten hos ett inhemskt träd på Madagaskar, där en dekokt från roten enligt folkmedicin använts till behandling av män med erektionssvikt. Genom forskning vid Uppsala Universitet av Professor Jarl Wikberg framställdes den finala aktiva substansen genom kemisk modifiering av extraktet och benämndes LIB-01. Ett prekliniskt utvecklingsprogram inklusive säkerhetsutvärdering av LIB-01 pågår och leveranser av råvara från naturen samt tillverkningsprocesser är etablerade. Dicot har ingått ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en kontraktsforskningsorganisation (CRO) inom framtagning av läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner baserad i Frankrike. Syftet med forskningssamarbetet är bland annat att identifiera verkningsmekanismen hos LIB-01, vilket är ett avgörande steg för att nå det avsedda användningsområdet. Planen är att påbörja kliniska studier fas I under början av Q3 2022.

STRATEGI OCH AFFÄRSMODELL
LIB-01 befinner sig i preklinisk utvecklingsfas och genomgår för närvarande de tester som krävs för att ansöka om att starta en klinisk fas I studie. Utvecklingen sker i egen regi till och med klinisk fas 2 och därefter avser bolaget etablera samarbeten med större läkemedelsföretag för att driva arbetet till marknadsgodkännande i flertalet länder och etablera produkten globalt.

ARBETSMODELL
Arbetet med läkemedelsprojektet och råvaruanskaffning sker idag med ett flertal konsulter och samarbetspartners i Sverige och andra länder som Sydafrika, Indien och Frankrike. Arbetet sker i hög utsträckning virtuellt då samarbeten är väl etablerade. Dicot har sitt säte i Uppsala med kontor på Kungsgatan. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket sedan 2018 och har i dagsläget ca 1600 aktieägare. Finansiering av bolaget sker via regelbundna emissioner till befintliga och nya aktieägare.


För mer information gå gärna in på företagets hemsida:
http://www.dicot.se

 

Chief Operating OfficerTjänsten: COO
Rapporterar till: CEO
Placering: Uppsala


Dicot söker en Chief Operating Officer med ansvar för att driva bolagets läkemedelsprojekt från preklinisk fas till fas II och ”Proof of Concept” för att få data för underlag för diskussioner med andra läkemedelsbolag om licensiering. I rollen ingår Supply Chain Management, såväl nu i projekten som att hitta en långsiktig lösning över tid för att säkerställa tillgång till råvaran som är en naturprodukt. En annan viktig uppgift är att hitta den mest ekonomiska lösningen från råvara till produkt.

Tjänsten är ett mycket viktigt uppdrag med ytterst ansvar för bolagets läkemedelsutveckling. Rollen som COO innebär både strategiskt och operativt ansvar, samt ledningsansvar för konsulter. Rollen innebär också många viktiga externa kontakter med leverantörer/samarbetspartners och konsulter, och att koordinera och ha avstämningsmöten med dessa är en stor och viktig del av jobbet. COO rapporterar till VD.

Tjänsten är tillsvidare, på heltid, och placerad i Uppsala.


Profil

Vi söker en engagerad och motiverande ledare med driv, som har en gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling. Du ska vara en trygg och stark ledare med förmåga att leda personal, konsulter och att arbeta med samarbetspartners. Det är viktig att ha en gedigen förståelse och kunskap om läkemedelsutveckling och vilka kritiska delar som ingår.
Vi söker dig som inom budgeterade ramar har förmåga att fatta beslut och genomföra planer, samt skaffa nödvändiga resurser i form av medarbetare, konsulter och samarbetspartners. En lösningsorienterad ledare som drivs att utveckla samt med ett intresse för affärer, och som levererar utifrån uppsatta mål. En mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, samt att ha förmåga att anpassa dig efter olika situationer är viktiga personliga egenskaper. Att ha ett eget driv och en positiv attityd är också viktigt.

Kvalifikationer och erfarenheter
• Naturvetenskaplig Universitetsutbildning
• Meriterande med en ekonomisk universitetsutbildning (MBA eller motsvarande)
• Meriterande med en Forskarutbildning
• Flerårig gedigen industriell erfarenhet från läkemedelsutveckling
• Erfarenhet av att leda personal, och externa samarbeten på ett dokumenterat framgångsrikt och resultatfokuserat sätt
• God kommunikativ förmåga, och vana att presentera inför grupper inom och utomlands
• Ekonomisk kunskap och intresse av affärer och ekonomi
• Flytande engelska och svenska i tal och skrift

Kompetenser
• Förmåga att arbeta operationellt och strategiskt, och med en övergripande syn på bolaget
• Mycket goda ledaregenskaper, med förmåga att leda både direkt och indirekt
• Lyhörd, kommunikativ och tydlig
• Förmåga att fatta beslut
• Utvecklingsinriktad och strategisk med fokus på att driva utvecklingsarbetet och affären
• God förmåga att planera, organisera, prioritera och leverera i tid
• Positiv attityd med fokus på möjligheter och konstruktiva lösningar
• Drivande och entusiasmerande


Möjligheter med rollen

• En möjlighet att arbeta i ett svenskt entreprenörsdrivet läkemedelsbolag som ligger i forskningsfronten och vars forskning kan komma att göra stor skillnad för patienter framöver
• Möjlighet att arbeta för ett företag som växer och vara en del av en attraktiv företagskultur, där samtliga bidrar med ett mycket starkt engagemang, driv och vilja att utveckla bolaget och dess produkter
• En dynamisk roll och ett mycket spännande projekt
• Noterat bolag, stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka sin roll och bolagets framtid
• En möjlighet att vara med på bolagets ”resa”, växa med det och anta de utmaningar/möjligheter som kommer över tid
• En internationell roll med etablerade och nya kontakter över hela världen
• Mycket goda möjligheter till personlig utveckling inom rollen och på företaget
• Få vara en del av ett framgångsrikt, expansivt och dynamiskt företag med fokus på forskning, innovation, resultat och nöjda kunder


Kontakt

Vid intresse eller frågor om tjänsten som COO är du välkommen att kontakta Marta Frick, Senior Rekryteringskonsult på PeakSearch.

Kontaktuppgifter: marta.frick@peaksearch.se tel: 070-386 89 69