NordicInfu Care
Mats Bergryd grundade NordicInfu Care i Stockholm 2004 med målet att erbjuda specialiserad behandling i hemmiljö för patienter som lider av kroniska sjukdomar.
Under årens lopp har NordicInfu Care byggt upp en omfattande kompetens och marknadsnärvaro inom områdena diabetes, kardiologi och pulmonologi, neurologi och immunologi.

Inom alla dessa områden tillhandahåller NordicInfu Care läkemedel och/eller medicinteknisk utrustning och har utvecklat ett strukturerat stöd för patienter och vårdpersonal.

Tack vare en flexibel och smidig organisation, samt experter som är vana att arbeta i komplexa och föränderliga miljöer, kan NordicInfu Care reagera snabbt på förändrade patientbehov.

NordicInfu Care har förvärvats av Air Liquide Healthcare. Air Liquide-koncernen har ett långsiktigt perspektiv på sina förvärv och investerar kontinuerligt i sina nya dotterbolag, där vidareförsäljning inte är en del av strategin.

Med denna ägarstruktur garanterar NordicInfu Care ett långsiktigt åtagande gentemot sina kunder, kombinerat med högkvalitativa tjänster och produkter.

NordicInfu Care har bibehållit sin innovativa och kreativa anda, och har blivit en ledande nordisk leverantör inom infusionsbehandling i hemmiljö.

NordicInfu Care har vuxit kraftigt de senaste åren och är nu ca 90 anställda i Norden med nordiskt huvudkontor i Alvik Strand/Bromma strax utanför Stockholm. Företaget har kontor i samtliga nordiska länder och en komplett egen organisation med finans,
affärsutveckling, kundservice, Regulatory affairs, Quality Assurance, Pharmacovigilance, Commercial operations, HR logistik och lager.

Våra terapiområden
Vi är ledande inom behandling av kroniska sjukdomar i hemmiljö.
NordicInfu Care syftar till att bidra till ett ökat oberoende och förbättrad livskvalitet för patienter som lider av kroniska sjukdomar genom att tillhandahålla innovativa lösningar inom medicinteknik och läkemedel, samt att stödja sjukvården och de patienter som vårdas i hemmiljö.
Vi arbetar med produkter och tjänster inom Diabetes, Kardiologi/Pulmonologi, Immunologi/Hematologi, Dialys och Neurologi/Parkinson.


Vår Vision
Vår vision på NordicInfu Care är att bidra till ett ökat oberoende och förbättrad livskvalitet för patienter som lider av kroniska sjukdomar genom att tillhandahålla innovativa lösningar inom medicinteknik och läkemedel, samt att stödja sjukvården och de patienter som vårdas i hemmiljö.
Förutom att erbjuda patienter en flexibel behandling så bidrar NordicInfu Care till att minska det tryck som en växande befolkning har på traditionell sjukvård.

Vår Strategi
Vår strategi bygger på en triangelmodell som kombinerar ett läkemedel, en medicinteknisk utrustning och support.

Våra läkemedel
Tack vare långsiktiga partnerskap med internationella läkemedelsbolag kan NordicInfu Care tillhandahålla läkemedel på den nordiska marknaden som tillsammans med vår support tydligt förbättrar våra patienters behandling.

NordicInfu Care har valt att fokusera på vissa specifika behandlingsområden där vi har beprövad expertis och där vi tror att vi kan ha en större inverkan på den aktuella sjukdomen och dess behandling.

Vår medicintekniska utrustning
NordicInfu Care levererar innovativ medicinteknisk utrustning som tillhandahåller de mest avancerade behandlingsmetoderna, i syfte att förbättra patienternas livskvalitet.
Vi väljer produkter och skapar lösningar som är anpassade till våra patienters behov och de nordiska marknadsnormerna.
NordicInfu Care erbjuder en komplett uppsättning högkvalitativa produkter som tillverkas av internationella företag som är ledande inom sina respektive specialområden. Alla produkter uppfyller samtliga krav som ställs på medicintekniska produkter i Europa. Alla medicintekniska produkter är CE-märkta.

Vår support
För att undvika komplikationer i samband med vård och behandling har NordicInfu Care, i samarbete med specialistkliniker, utvecklat patientstödsprogram för flera av sina behandlingar.

Det är avgörande för oss att identifiera patienter som kan dra nytta av specifikt stöd i hemmet, och att förse dem med de verktyg och den utbildning, vägledning och motivation som de behöver för att följa vår behandling.
Våra stödprogram är anpassade för respektive patient och genomförs och utformas i nära samarbete med sjukvårdspersonal på de kliniker vi samarbetar med.

På så sätt hjälper vi till att göra avancerad behandling möjlig, förebygger kostsamma sjukhusvistelser och försämrad livskvalitet. Vi bidrar aktivt till bättre sjukvård och ekonomi genom att erbjuda lösningar för läkare, finansiärer och patienter. Våra program har som mål att bidra till bättre sjukdomshantering, patientstöd, koordinering och vård.

Våra tvärvetenskapliga team samarbetar dagligen med läkare, patienter och deras vårdgivare för att erbjuda detta stöd så effektivt som möjligt. För mer information gå in på http://www.infucare.com.

 

Nordic Senior Key Account Manager Pulmonology

Spännande möjlighet att vara med och etablera en ny innovativ behandling inom pulmonologi i Norden

Tjänsten: Nordic Key Account Manager Pulmonology, NordicInfu care

Rapporterar till: Business Unit Manager Special Care (i det dagliga TAM – Terapiområdesansvarig)

Lokalisering: Stockholm/Mälardalen (NordicInfu care Nordic HK i Bromma utanför Stockholm) alternativt Skåne/Köpenhamn

Tjänsten som Nordic Senior Key Account Manager Pulmonology
NordicInfu care arbetar med att etablera en ny innovativ produkt inom Pulmonologi, ARIKAYCE i Norden.

NordicInfu care förstärker nu teamet med en ny nyckelposition som Nordic Senior Key Account Manager Pulmonology.

Initialt fokus ligger på att starta upp ett nytt terapialternativ genom att bygga Key Opinion Leader kontakter, skapa market access, etablera nya behandlingsriktlinjer, och skapa förutsättningar för att behandlingen fungerar i praktiken, förstå vilka behov vården kan ha och hitta lösningar; t ex skapa utbildning, justera vårdflöden, vara med och skapa vårdprogram, sälja in vinsterna med behandlingen etcetera.

Produkten är sedan i höstas godkänd av EMA och subventionsansökningar är under utveckling för de nordiska marknaderna.

Det kommer att sättas stort fokus på att i rollen som Nordic Senior Key Account Manager Pulmonology skapa affärer utifrån respektive marknad och kunds potential och behov. I detta ingår att vara affärsmässig i sina beslut, driven av viljan att göra skillnad hos kunden, stor förståelse för både patientens och sjukvårdens behov och logik, analysera situationer och hitta lösningar, och förmåga att driva projekt externt och internt. För rätt person finns det en tydlig möjlighet att själv utveckla tjänsten.

Tjänsten rapporterar formellt till Business Unit Manager Special Care. I det dagliga arbetet kommer Terapiområdesansvarig Pulmonology & PAH att fungera som arbetsledare och stöd. Tjänsten omfattar ca 2–3 resdagar per vecka.

Som Nordic Senior Key Account Manager har du ett brett ansvar för ARIKAYCE försäljningen i Norden. NordicInfu Care har en relativt autonom och självständig ställning gentemot ägaren Air Liquide vilket ger goda förutsättningar och stor frihet att utveckla och optimera affärerna i Norden.�

Möjligheter med rollen
● NordicInfu Care är ett företag med en stark position och en mycket stark tillväxt i Norden. Detta är en möjlighet att få vara med på en fortsatt spännande resa där affärsutveckling, innovation och tillväxt står i fokus. Med korta beslutsvägar och stor handlingsfrihet kan man i hög utsträckning förverkliga de lösningar och idéer som bidrar till företaget utveckling och resultat
● Som Nordic Senior KAM Pulmonology få möjlighet att utveckla affärerna och försäljningen inom Pulmonologi som är ett högt prioriterade områden med stor potential
● I det ingår den fortsatta lanseringen av ARIKAYCE® en innovation med stor potential i marknaden. Här finns goda förutsättningar att ta ett stort eget ansvar med ett stort inflytande och med frihet att agera för att driva ett effektivt affärsarbete som leder till försäljningstillväxt och att vi kan hjälpa flera patienter och sjukvården
● Vara del av ett professionellt team och en mycket attraktiv företagskultur som bygger på möjligheter, entreprenörskap och en strävan att ständigt förbättra för patienter och sjukvård. Det råder en informell och personlig atmosfär där idéer tas till vara och där varje medarbetares bidrag är viktigt för företaget utveckling och resultat.

Profil

Vi söker en driven framgångsrik Nordic Senior Key Account Manager Pulmonology med förmågan att bidra till utvecklingen av försäljningen inom Pulmonologi i Norden. Du skall vara en kundorienterad relationsbyggare som hittar lösningar som levererar mervärde till sjukvård och patienter.

Du är entreprenöriell, prestigelös och dynamisk med en förmåga att få projekt, aktiviteter och relationer att utvecklas framåt.

Du har tidigare erfarenhet från försäljning av läkemedel, gärna inom lungområdet, infektion, onkologi (lung) eller rare diseases. Erfarenhet av arbete vid ett mindre bolag är ett plus. Ett bakomliggande medicinskt intresse är önskvärt. Du talar ett skandinaviskt språk och engelska flytande.

Kontakt

Vid intresse eller frågor om tjänsten som Nordic Senior Key Account Manager Pulmonology på NordicInfu Care är du välkommen att kontakta Magnus Klingberg, Sr Rekryteringskonsult på PeakSearch.

Kontaktuppgifter Magnus Klingberg, Sr Rekryteringskonsult PeakSearch
magnus.klingberg@peaksearch, 070 678 09 92, 08 545 00 100.