Tillotts Pharma AB är ett läkemedelsföretag med fokus på gastroenterologi / inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Vi är ett nordiskt marknadsföringsföretag sedan slutet av 2008 med kontor i Bromma, Stockholm. Huvudkontoret är etablerat i Schweiz. Tillotts Pharma ingår i Zeria Group. Zeria Pharmaceutical Co. som grundades 1955 i Tokyo och med fokus på tillverkning och försäljning av receptbelagda läkemedel samt OTC-produkter. Företaget är noterat på Tokyobörsen. Zeria har en ledande position inom området gastroenterologi i Japan och verkar internationellt genom ett antal dotterbolag. För mer information om Zeria, besök http://www.zeria.co.jp.
På vårt kontor i Bromma finns vår nordiska / baltiska chef, marknadsassistent och registrerings-, kvalitets- och logistikchefer. Två medicinska konsulter är kopplade till det nordiska / baltiska bolaget. För mer information om organisationen, se bilaga I. Tillotts startades i London på 1950-talet som ett familjeägt apotek under namnet Tillotts J.B. Tillott Ltd Chemists. Verksamheten expanderade gradvis med grossistverksamhet och så småningom import av läkemedel, särskilt inom magsårbehandlingar.
På 1960-talet, efter att företaget omvandlades till "Tillotts Laboratories Ltd", blev Tillotts marknadsledande inom magsårbehandling i Storbritannien. Företaget förvärvade de globala rättigheterna till Asacol® och Colpermin®, två patentskyddade produkter för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom respektive IBS.
Under 1980-talet flyttades huvudkontoret till, Schweiz.
Globalt har Tillotts Pharma över 300 anställda. Vi fokuserar på utveckling, in / ut-licensiering och marknadsföring av innovativa läkemedelsprodukter inom gastroenterologi. Vi marknadsför framgångsrikt våra produkter i över 65 länder genom våra dotterbolag och ett nätverk av noggrant utvalda licens- och marknadsföringspartners.
Tillotts Pharma i Sverige omsatte 2019 drygt 327 miljoner kronor. För mer information om företaget, besök http://www.tillotts.se eller http://www.tillotts.com

 

Therapeutic Area Manager (TAM)

Positionen
Som Therapeutic Area Manager (TAM) är du chef i din region med ansvar för att utveckla affärerna i regionen. Huvudfokus i arbetet är att etablera och utveckla långsiktiga relationer med opinionsledare, beslutfattare, verksamhetschefer, specialistläkare inom infektion samt mot GI / IBD enheter. I ansvaret ingår även att skapa kontakt och relationer med relevanta nätverk, Läkemedelskommittéer och expertgrupper. TAM ska kunna hantera och förstå de regionala förutsättningarna i varje landsting så som förskrivarsystem, rekommendationslistor, ersättningssystem med mera. Therapeutic Area Manager (TAM) ansvarar för planering (Regionplan/TAM plan), genomförande och uppföljning av olika sälj- och marknadsaktiviteter för produkter inom sin region. I tjänsten ingår ett ansvar för försäljnings- och kostnadsbudget i regionen. Försäljningen av produkterna drivs mycket av den fysiska närvaron hos kund, och därför kommer en stor del av arbetet att vara fältbaserat.

TAM arbetar i nära samarbete med sjukvården och kunderna för att uppnå bästa möjliga lösningar utifrån deras behov. Det innebär förutom ordinarie säljmöten även utveckling av olika typer av affärsdrivande samarbeten, utbildning, projekt och initiativ tillsammans med kunderna.

Tillotts Pharma värderar utveckling/innovation och uppmuntrar alla anställda att bidra med idéer som kan utveckla samarbetet med sjukvården och på sikt utveckla affärerna.

Rollen innehåller såväl säljarbete som projektarbete samt planering och genomförande av marknadsföringsaktiviteter. Du kommer att arbeta från ”hemmakontor” med resor i din region – dvs du ska bo någonstans inom ditt geografiska ansvarsområde (VGR, Halland eller Skåne).

Geografiskt ansvarsområde
Ditt geografiska ansvarsområde, samt bostad, är VGR-regionen, Halland och Skåne där du kommer att arbeta med våra GI produkter samt re-lansering av Dificlir® (vid C. Difficile infektion)

Samarbeten
Tillotts Pharma arbetar framgångsrikt med olika typer av samarbeten / projekt i samarbete med våra kunder. Vi har nordiska marknadsmöten 2 gånger per år samt 4 gånger per år för den svenska marknaden. Vi har även ett sälj/marknadsmöte för hela företaget per år på vårt huvudkontor i Schweiz.

Erfarenhet och kvalifikationer
Vi söker en framgångsrik, självgående och resultatorienterad Therapeutic Area Managermed erfarenhet / nätverk av infektionsområdet. Du har lätt för att bygga goda och varaktiga relationer, är kreativ och en duktig kommunikatör såväl muntligt som skriftligt. Erfarenhet av Market Access arbete så som kontakter med centrala beslutsfattare inom infektionsområdet är meriterande.
Det är viktigt att du har en förmåga att snabbt kunna sätta dig in i ett affärssammanhang och göra en adekvat affärsanalys. Du är mål- och resultatinriktad, har ett strukturerat arbetssätt och är bra på att prioritera, ta snabba beslut och få saker och ting gjorda.

Kvalifikationer:
• Akademisk examen inom t ex naturvetenskap, farmaci, sjuksköterska eller ekonomi
• Flera års erfarenhet av framgångsrik försäljning av läkemedel mot sjukvården med dokumenterade goda försäljningsresultat
• Erfarenhet av arbete inom infektinsområdet med upparbetat nätverk
• Erfarenhet från framgångsrikt arbete med läkemedelskommittéer är mycket meriterande
• Godkänd LIF utbildning (eller dispens enligt nedan)
• Goda kunskaper i engelska - tal och skrift
• God kunskap i MS Office och CRM system
• Körkort
* Dispens för Medicinsk grundutbildning (MGU): Undantag från kravet om Medicinsk grundutbildning gäller för person som har läkarexamen, tandläkarexamen, apotekarexamen, sjuksköterska/barnmorskeexamen, receptarieexamen, biomedicinarexamen.

Kontakt
För frågor och mer information om anställningen, vänligen kontakta Jarl Molin, Sr Rekryterings-konsult på PeakSearch. Ansök på http://www.peaksearch.se
e-mail: jarl.molin@peaksearch.se
mobile: +46 (0)70-560 20 56