SDS Life Science är ett ledande konsultbolag i Norden helt inriktat på utveckling av läkemedel. Vårt systerbolag SDS MedteQ arbetar med medicinteknik.

Bolagets fokus är regulatorisk vägledning, design av kliniska studieprogram och biostatistik, där SDS Life Science har Sveriges tyngsta grupp utanför akademien. Ofta hanteras projekt som ligger i gränslandet mellan läkemedel och medicinteknik.

SDS Life Science viktigaste tillgång är personalen, där alla har lång erfarenhet av produktutveckling från läkemedels/medtech/biotech-industrin, myndigheter och/eller akademisk forskning. Företaget kan därför erbjuda sina kunder ett unikt helhetskoncept bestående av både specialistkompetens och det övergripande ansvaret för vissa delar av alternativt ett helt projekt.

Bolaget är i stark växt och omsättningen har ökat med 20 - 50% årligen sedan starten 2012. SDS Life Science uppfattas som en ledande aktör inom dess segment och står inför en spännande fas med både tillväxt och utveckling av koncept och konkurrenskraft.

Idag är antalet anställda ca 35 samt ett 20-tal underkonsulter. Huvudkontoret ligger i Stockholm (Danderyd) och man har även kontor i Uppsala, Göteborg, Oslo och nu även Lund, där företaget inom en 3-årsperiod räknar med att vara 20 personer. I februari i år erhöll företaget certifiering till ”Great place to work”, baserad på en medarbetarundersökning med en svarsfrekvens på 100%.


Titta gärna på denna film som beskriver miljön på arbetsplatsen ur en medarbetares perspektiv -
https://sdslifescience.com/vi-vill-gora-skillnad/


För mer information om företaget se hemsidan, http://www.sdslifescience.se

 

TILLSATT - Senior Consultant Clinical Project Management


Senior Consultant Clinical Project Management till ett nyöppnat kontor i Lund!

Företag: SDS Life Science
Roll: Senior Consultant Clinical Project Management
Rapporterar till: Regionchef, Lund
Placering: Lund


Övergripande ansvar

Som konsult hos SDS är man ofta en del i ett utvecklingsprojekt. Man arbetar med olika faser inom läkemedelsutveckling och mest med nya läkemedel. Produkterna spänner över ett brett område – från biologics till småmolekyler, ATMP, etc.

Som ansvarig klinisk projektledare kan arbetsuppgifter och ansvar variera mycket, beroende på kundens behov. Det kan vara allt från att leda och koordinera ett projektteam, göra projektplaner, arbeta med framtagning av ett studiesynopsis till ett helt kliniskt program. Det kan även handla om att koordinera framtagning av etisk ansökan och att skriva studieprotokoll och rapporter. Vid genomförandefasen kan typiska ansvarsområden vara upphandling av CRO och hjälp med sponsor oversight av en studie. Arbetet omfattar mycket interaktioner med både kunder och CROs.

Viktigaste kontakter
• Internt, hela företaget. Det interna arbetet är viktigt och SDS medarbetare stöttar varandra i arbetet
• Externt, kunder (små och medelstora, framför allt i Sverige och Norge), läkemedelsmyndigheter, CRO


Clinical Project Management

Clinical Project Management (CPM) är en etablerad avdelning i SDS Life Science. CPM-gruppens medarbetare kommer ofta in och får en central roll för framtagningen och genomförandet av det kliniska programmet hos våra kunder. CPM kan ge stöd och tillsyn som krävs för studien, inklusive att skriva protokollet och samordna dess utveckling, samt kommunicera direkt med kontraktsforskningsorganisationerna (CRO) och tillsynsmyndigheter. CPM kan agera som kliniska projektledare sida vid sida med klienten eller endast stödja specifika aktiviteter beroende på kundens verksamhet.

Grupperingen består i dag av 6 medarbetare och rekrytering av ytterligare medarbetare pågår. Alla i avdelningen är operativa, inklusive chef och det är en platt organisation.

Kontoret i Lund är beläget på Medicon Village där 100-talet andra Life Science företag finns etablerade, vilket innebär en stimulerande och kreativ miljö. Vid årets slut räknar man med att vara 4 personer och inom en 3-årsperiod ca 20 personer i Lund.

Du kommer att rapportera till regionchefen som sitter i Lund, och samtidigt ha en nära kontakt med chefen för Clinical Project Management som sitter i Stockholm och med övriga kollegor inom Clinical Project Management.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Operativt och strategiskt stöd till kunder gällande bland annat förberedelser, genomförande och rapportering av kliniska prövningar av läkemedel och medical device. Du är en viktig del i kontakten med sponsorföretag, CRO och prövare samt vid myndighetsinteraktioner.
• Du kommer också att ha en viktig roll inom SDS Life Science för utveckling av affärsområdet.

Uppgifter som kan bli aktuellt
• Skapa och underhålla nätverk av kunder och potentiella kunder, delta vid säljmöten med befintliga och nya kunder
• Kommunikation med läkemedelsmyndigheter, kunder och kollegor
• Beställa tjänster för projektets (kundens) räkning


En dag på jobbet kan se ut så här

• Jobbar med projektledning - uppdatera projektplan, informera teamet om status, boka in möten, föra mötesanteckningar
• Koordinerar framtagning av t.ex klinisk prövningsansökan, etikansökan
• Jobbar med ett dokument tex ett studieprotokoll eller en rapport
• Kommunicerar med kunder och kollegor och CRO
• Jobbar med 1-2 kunder/dag, antingen på projektmöten eller med uppgifter
• Svarar på mail, driver något ärende framåt
• Ringer till en kollega och stämmer av saker/frågor


Den vi söker

Vi söker en senior person med erfarenhet från ledning av hela eller delar av projekt/studier samt medical writing av studieprotokoll och/eller studierapporter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av självständigt arbete på mindre läkemedels- eller biotech företag/CRO. Du bör ha en pedagogisk läggning mot kund och därmed kan förmedla ditt budskap och inge förtroende. Du trivs att gå utanför dina ramar samtidigt som du har en personlig och vetenskaplig trygghet. Det är en fördel om du har erfarenhet från olika terapiområden.

Vi ser gärna att du är en utåtriktad person som tycker det är roligt med kundinteraktioner, vilket innebär att du tillsammans med sitechefen tar initiativ till att genomföra säljmöten med både befintliga och nya kunder. Du skapar och underhåller nätverk av både befintliga och potentiella kunder.


Utbildning, kvalifikationer och erfarenhet

• Akademisk examen inom naturvetenskap, hälso-och sjukvård
• Minst fem års arbetslivserfarenhet med kliniska prövningar/studier
• Erfarenhet från mindre läkemedels- eller biotech företag/CRO
• Erfarenhet från ledning av hela eller delar av projekt/studier samt medical writing av studieprotokoll och/eller studierapporter
• Erfarenhet av val och upphandling av underleverantörer / CRO - är en fördel
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift


Prioriterade kompetenser och färdigheter

• Förmåga att fatta snabba, tydliga beslut som kan innebära svåra val eller kalkylerade risker
• Förmåga att skapa goda relationer till kunder och personal, bygga omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen. Hantera konflikter.
• Tillämpa specialiserad teknisk expertkunskap. Skriva klart, tydligt och korrekt på ett välstrukturerat och logiskt sätt för att tillgodose behoven och förståelsen hos mottagaren.
• God förmåga att fokusera på kundbehov och kundtillfredsställelse samt arbeta på ett systematiskt och pålitligt sätt
• Förmåga att anpassa sig till ändrade förhållanden


Möjligheter – Vad gör tjänsten attraktiv?

• Få bidra till att bygga upp en verksamhet inom Clinical Project Management samt ett lokalkontor i Lund i ett snabbt växande företag med seniora medarbetare
• Arbeta med olika kunder, indikationer och frågeställningar - berikande och lärorikt
• Stor möjlighet till kompetensutveckling inom specialistområdet, både genom jobbet och genom kurser och konferenser
• Kompetenta medarbetare som erbjuder engagerade och konstruktiva diskussioner
• Vetenskaplig förankring med möjligheter att skapa värde som man står för
• Man jobbar aldrig ensam, man säljs in som ”SDS Life Science”. Jobbar tätt tillsammans. Mot kunden kan man sitta själv, men all SDS-kompetens finns tillgänglig.
• Finansiellt bra situation och efterfrågan på tjänsten
• Självständig roll med stora påverkansmöjligheter i en platt och dynamisk organisation med korta beslutsvägar
• Behöver inte jaga in sina uppdrag
• Flexibilitet i arbetsplats och arbetstid, balans mellan jobb och fritid
• Är som att jobba på ett litet läkemedelsföretag
• Respektfull och omtänksam kultur, familjär stämning


Övrigt

Antingen är du hos kund 1-2 dagar/vecka, på SDS kontor eller arbetar hemma. Om kunden inte finns i Lund-området sitter du på SDS kontor. Resande är begränsat. Man kan ibland ha flera projekt samtidigt.


Kontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, Sr Rekryteringskonsulter på PeakSearch.

e-mail:
catharina.herbertsson@peaksearch.se
mobil: +46 706 15 27 72
e-mail:
eva.runnerstrom@peaksearch.se
mobil: +46-701 72 53 79


Ansökan

Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida,
http://www.peaksearch.se