Nordic Biolabs, med huvudkontor i Täby strax norr om Stockholm, har som mål att bli en ledande leverantör i Norden. Våra kunder finns främst vid laboratorier på sjukhus, universitet och läkemedels-/biotech-industri men också inom försvar, statliga myndigheter, kärnkraftverk livsmedels- och förpackningsindustri.
Vi är ett privatägt bolag med stort engagemang i våra kunder och utvecklingen i branschen. Vi ägs av Nerliens Meszansky AS, en ledande aktör på den norska marknaden inom life science. Nerliens Meszansky ägs i sin tur till 98% av ett privat investmentbolag – Vind AS – se apendix III.
Vi har ett brett produktsortiment med många välkända tillverkare. Vår ambition är att utveckla vår befintliga produktportfölj samt hitta ytterligare kompletterande produkter som bidrar till utveckling och framåtskridande hos våra kunder inom forskning, diagnostik och produktion. Exempel på områden där vi är ledande är transfusion, cellodling, mikrobiologisk provtagning (för diagnostik såväl som kontroll av produktionsmiljöer) och molekylärbiologi.
Företaget har idag sju definierade affärsområden: Bioteknik, Klinisk Diagnostik, Renrum, Transfusionsmedicin, Nukleär detektion, Anestesi och Operation samt Underhåll och service.
Nordic Biolabs är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Under 2021 räknar vi med att certifiera vår pipettkalibreringsverksamhet enligt ISO 17025. Just kvalitetsarbetet har en central roll i Nordic Biolabs och grunden för kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Vi är totalt 26 anställda varav 11 affärsområdesansvariga säljare aktiva på den svenska och danska marknaden med en omsättning 2020 på ca 135MSEK. För mer information besök http://www.nordicbiolabs.se.

 

Affärsområdesansvarig säljare - Transfusionsmedicin

Ansvar för Nordic Biolabs agenturer inom Transfusionsmedicin i Sverige

Tjänsten – sälja och leverera högkvalitativa produkter till laboratorier på sjukhus, universitet och läkemedels-/biotech-industri
Vi söker dig med erfarenhet inom försäljning till antingen kliniska, forsknings och/eller industrilaboratorer och som bor företrädesvis i Stockholmsområdet alternativt södra Sverige (andra platser i Sverige kan diskuteras). Vi vill att du är affärsmässig, professionell och har kunskap om marknaden i stort samt att du behärskar svenska i tal och skrift. Kontaktnät inom laboratorier på sjukhus, universitet och läkemedels-/biotech-industri är meriterande

Arbetet kräver att du kan hålla i olika projekt och på ett självständigt sätt driva affärsområdet ”Transfusionsmedicin” framåt. Du arbetar även nära våra leverantörer som i många fall är världsledande, innovativa och har produkter av hög kvalitet. Haemonetics produkter utgör kärnan i affärsområdet. En målsättning är att utveckla affärsområdet och knyta nya leverantörer till Nordic Biolabs. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga och en tydlig social talang.

Arbetet kräver en del resande inom Sverige, till leverantörer och till diverse kongresser/mässor etc. När du inte är ute på fältet och besöker kunder/leverantörer ser vi helst att du utgår från kontoret i Täby alternativt från hemmet. Räkna med 30–50 resdagar per år.

Möjligheter
Nordic Biolabs räknas idag som en av de större agenturaktörerna i Sverige och vi växer stadigt i Danmark samt har viss försäljning också till Finland och Baltikum. Vi ser oss som väl rustade att möta marknadens krav. Nordic Biolabs skall genom hög personell kompetens och rätt sortiment erbjuda sina kunder en unik samarbetspartner och genom sitt produktutbud främja den tekniska utvecklingen.
Nordic Biolabs skall vara väl etablerad som leverantör av produkter och tjänster till sjukvårds-forsknings- och industrilaboratorier.
Nordic Biolabs har en stark ställning på den svenska och nordiska marknaden med gott rykte bland kunderna att marknadsföra högkvalitativa produkter tillverkade av miljövänliga material och med hög leveranssäkerhet. Om man väljer Nordic Biolabs innebär det att:
• arbeta i ett företag med en tydlig målsättning att utvecklas och växa som ett ledande professionellt, kundorienterat och innovativt företag inom sina segment
• ett företag med en dynamisk, modern kultur samt en mycket attraktiv produkt-pipeline
• arbeta med ett stort antal olika produkter/artiklar ut mot sjukhus, forskning och industriell produktion
• arbeta i en ”platt” organisation med mycket korta beslutsvägar
• både ansvar för kunder och utvalda agenturer
• total ansvar för ditt affärsområde med stora möjligheter att utveckla det
• bli del av ett kompetent team med ”familjär” stämning och låg personalomsättning

Detta är en spännande möjlighet med syfte att ansvara för Nordic Biolabs agenturer inom Transfusionsmedicin i Sverige. För rätt kandidat finns en potential för personlig och professionell utveckling med bland annat utökat agenturansvar.

För mer information om tjänsten och förfrågningar – kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch. Mob: 070-560 20 56
jarl.molin@peaksearch.se
http://www.peaksearch.se