Carasent ASA
är ett norskt bolag som befinner sig i en kraftig tillväxtsresa med affärsidén att leverera enkla och kostnadseffektiva digitala arbetsverktyg till hälso- och sjukvården, och med hjälp av ny teknik möjliggöra samverkan mellan olika system för mångsidiga behov. Grunden för verksamheten kommer främst från det helägda svenska företaget Evimeria EMR AB, som tillhandahåller ett molnbaserat journalsystem, Webdoc, och den digitala kommunikationsplattformen, Vårdrummet, till hälso- och sjukvården. Evimerias huvudsakliga kunder idag är ca 530 privata kliniker i Sverige.

Carasents strategi är att fortsätta utveckla och utöka digitaliseringen som hjälper kunderna att möta utmaningar när det gäller att tillhandahålla effektiva och kvalitativa vårdtjänster. Som ett led i denna strategi, förvärvades nyligen det norska bolaget
Avans Soma ASA samt det svenska bolaget Metodika, för att komplettera och bredda portföljen med digitala produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.

Avans Soma har bl a användningsområden inom rehabilitering, läkemedelsbehandling och mentalvård. Metodika har produkter och tjänster främst riktade mot medelstora och stora organisationer och har skapats i nära samarbete med framstående kirurger och chefer från några av världens ledande kliniker. Allt handlar om att öka effektiviteten på kliniker, så att den värdefulla tiden med patienter kan maximeras. Idag använder mer än 200 kliniker över hela Europa anpassade versioner av Metodikas programvara.

I strategin ligger också att expandera koncernen både gällande kundsegment, nya produkter och geografi, vilket innebär att växa både organiskt och genom ytterligare företagsköp.

Idag är antalet anställda i koncernen 115 personer, varav 68 på Evimeria, 25 på Avans Soma och 22 på Metodika. Den totala omsättningen för 2021 i koncernen pekar på över 150 MNOK (Jmf med 71 MNOK för ett år sedan). Huvudkontoret ligger i Göteborg och Carasent ASA är börsnoterat på den norska börsen.

För mer information om företaget se hemsidan, http://www.carasent.com

 

TILLSATT - QA Director


Företag: Carasent ASA
Roll: QA Director
Rapporterar till: CEO, Carasent ASA
Placering: Sverige, gärna Göteborg


”Vår vision är en hälso- och sjukvård fri från administration”


Övergripande ansvar

Carasent har genom sina företagsförvärv haft en stark tillväxt de senaste åren och har i samband med det kontinuerligt på olika sätt utvecklat sitt kvalitetssystem. Produkterna och tjänsterna regleras av det medicintekniska regelverket och är CE-certifierade enligt olika klasser, beroende på vilket beslutsstöd som den lagrade informationen utgör inom sjukvården. Kvalitetsarbetet har kommit längst inom Evimeria som också har en QA resurs på heltid, för övriga bolag har arbetet hittills utförts med hjälp av konsulter.

Carasent förstärker nu organisationen med en Quality Assurance Director (QAD) med övergripande ansvar att utveckla och implementera ett koncerngemensamt kvalitetsledningssystem (Quality Management System). Det innefattar utveckling, dokumentation, implementering och underhåll samt efterlevnadskontroll.

Personen ska också ska axla den nya rollen inom det medicintekniska regelverket (MDR) som ”Person Responsible Regulatory Compliance” (PRRC), vilket innebär åtminstone ansvar för att produkternas överensstämmelse kontrollerats utifrån gällande kvalitetsledningssystem för produktion innan en produkt släpps ut, att teknisk dokumentation upprättas, samt att övervakning av produkter på marknaden och rapportering efterföljs, enligt gällande regelverk.

I takt med att koncernen växer kan även den operativa delen inom QA behöva förstärkas med nya medarbetare, vilket innebär att QAD får bidra till att bygga en struktur anpassad efter bolagens behov.

QAD arbetar med ansvar för Carasents samtliga bolag och har ett nära samarbete med alla olika funktioner, särskilt med CTO och produktägare eftersom största delen av arbetet kommer innebära att säkerställa kvalitet inom produktutveckling. Andra viktiga funktioner är t ex försäljning, support, marknadsföring, finans och leverans.

Huvudkontoret är beläget i Göteborg men bostadsort är flexibel inom Sverige. Möjlighet att resa frekvent inom Sverige och Norden krävs.

Du kommer att rapportera direkt till CEO på Carasent och ingå i ledningsgruppen för koncernen.


Den vi söker
Vi söker en duktig och driven QAD som brinner för kvalitetsarbete och samarbete. Du har erfarenhet av uppbyggnad och implementering av kvalitetsledningssystem, gärna inom medicinteknik, Healthcare IT eller hälso- och sjukvård.

Som ledare av koncernens kvalitetsarbete är det viktigt att du har en förmåga att skapa ett intresse, engagemang och motivation kring dessa frågor.

För att lyckas i rollen krävs en stark personlighet med hög integritet att leda, driva och utveckla kvalitetsarbetet. Du ska kunna agera självständigt samtidigt som du arbetar effektivt tillsammans med andra för att uppnå gemensamma mål. Du uttrycker dig klart och målgruppsanpassat såväl i tal som skrift, du har förmågan att påverka mottagaren av ett budskap på ett positivt sätt. Goda språkkunskaper i svenska och engelska är en förutsättning. Du bidrar gärna till en trevlig atmosfär genom att vara flexibel och prestigelös och skapar goda samarbeten med personer från olika bakgrund och funktioner.

Som person är du engagerad, driven, utåtriktad, självgående och noggrann med hög arbetskapacitet och god kommunikativ förmåga, då tjänsten innebär många interna och externa kontaktytor. Du är mål- och resultatinriktad samt har ett strukturerat arbetssätt.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Ansvara för uppbyggnad, förvaltning och vidareutveckling av koncernens kvalitets- och ledningssystem inkl mätkriterier, i de ingående bolagen 
Ansvara och agera stöd för implementering av ledningssystem i koncernens bolag, bl.a. säkerställa att relevant utbildning genomförs för all personal
Ansvara och agera stöd för struktur för efterlevnadskontroll i koncernens bolag inkl risk- och konsekvensbedömning
Axla roll som PRRC (Person Responsible Regulatory Compliance)
Säkerställa att alla aktiviteter utförs i enlighet med gällande regelverk (t ex MDR, GDPR, ISO 13485, ISO27001)
Utföra GAP-analys vid företagsförvärv
Identifiera eventuella luckor i underleverantörers processer
Upprätta och uppdatera kvalitetsavtal
Förbereda, leda och följa upp internrevisioner samt inspektioner av myndigheter/kunder
Omvärldsbevakning - hålla sig uppdaterad om och förmedla kunskap om relevanta regulatoriska regelverk och riktlinjer, främst inom EU


Utbildning, kvalifikationer och erfarenhet

Relevant akademisk högskoleutbildning på minst nivå BSc är ett krav
Gedigen erfarenhet från arbete med RA/QMS i storbolag alt bolagsstruktur i koncern
Erfarenhet från arbete med ansvar för kvalitetsarbete, gärna med inriktning på hälso- och sjukvård (t ex medicinteknik, sjukvårdsutrustning, tjänster, diagnostik, healthcare IT, läkemedel eller liknande) är en fördel
Kunskap om EU direktiv (MDD, MDR) och olika regelverk och standarder (t ex ISO 13485, ISO27001, GDPR) är en fördel
Bakgrund från mjukvara inom medicinteknik är en fördel
Van användare av MS Office
Goda kunskaper i svenska och engelska


Prioriterade kompetenser och färdigheter

Förmåga att fatta snabba, tydliga beslut som kan innebära svåra val eller kalkylerade risker
Presentera och tala offentligt med skicklighet och självförtroende, utstråla trovärdighet. Uttrycka information och argument på ett klart sätt och tydligt sätt.
Tillämpa specialiserad teknisk expertkunskap. Skriva klart, tydligt och korrekt på ett välstrukturerat och logiskt sätt för att tillgodose behoven och förståelsen hos mottagaren.
God förmåga att fokusera på kundbehov och kundtillfredsställelse samt arbeta på ett systematiskt och pålitligt sätt
Förmåga att anpassa sig till ändrade förhållanden


Möjligheter – Vad gör tjänsten attraktiv?

Carasent har en spännande tillväxtresa framför sig med stora ambitioner att utvecklas både i produktportfölj, kunder och geografier. Du får arbeta med en kärntrupp av engagerade kollegor som månar om varandra, sina kunder och patienterna. Företagskulturen kännetecknas av öppenhet, prestigelöshet och allas lika värde.

Du kommer att få möjlighet att ta ett tydligt ledaransvar på koncernnivå och bidra till att högkvalitativa och säkra digitala produkter och tjänster får stor nytta för hälso- och sjukvården och ytterst patienterna.


Kontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, Sr Rekryteringskonsulter på PeakSearch.

e-mail:
catharina.herbertsson@peaksearch.se
mobil: +46 706 15 27 72
e-mail:
eva.runnerstrom@peaksearch.se
mobil: +46-701 72 53 79

Ansökan

Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida,
http://www.peaksearch.se