PeakSearch är väletablerat och ledande inom kvalitetsrekrytering av chefer och specialister till nyckelpositioner inom Life Science i Norden.

PeakSearch arbetar med Kompetensbaserad rekrytering, den vetenskapligt bäst dokumenterade rekryteringsmetoden när det gäller att prediktera framtida arbetsprestationer.

PeakSearch har haft en stark utveckling sedan starten 2006, och stora framgångar de senaste åren, vilket resulterat i flera uppdragsgivare och allt fler genomförda rekryteringsuppdrag.

PeakSearch fokuserar på att rekrytera rätt kompetens till nyckelpositioner i företag och organisationer i Norden.

Vår Kompetensbaserade rekryteringsmodell – Värderekrytering, är utvecklad för att generera ett långsiktigt affärsvärde för våra kunder genom att rekrytera rätt kompetens. Värderekryteringsprocessen baseras på de vetenskapligt bäst dokumenterade urvalsmetoderna kombinerad med en djup kunskap och förståelse för kundens bransch och affär.

PeakSearch rekryteringstjänster är utvecklade för att ge det bästa och mest relevanta beslutsunderlaget för varje rekrytering.

PeakSearch konsulter har en hög formell kompetens och erfarenhet inom rekrytering och personbedömning. Vårt arbete bygger på djup branschkunskap, ett nära samarbete och ett stort personligt engagemang för kunden och kandidaterna.

Med värderekrytering följer en långtgående kvalitetsgaranti för varje rekryteringsuppdrag.

PeakSearch finns i trevliga lokaler på Eriksbergsgatan 10 i centrala Stockholm och med filialer i Lund och Uppsala. Vidare finns ett nätverk av samarbetspartners i Norden och Europa. För mer information http://www.peaksearch.se.

 

Rekryteringskonsult

Möjlighet för driven, utvecklingsinriktad talang inom rekrytering, search och personbedömning


PeakSearch har en stark ställning inom rekrytering till nyckelpositioner inom Life science och närliggande sektorer i Norden.

PeakSearch arbetar med Kompetensbaserad rekrytering, den vetenskapligt bäst dokumenterade rekryteringsmetoden när det gäller att prediktera framtida arbetsprestationer.

Nu söker vi en Rekryteringskonsult med placering på huvudkontoret på Östermalm i centrala Stockholm som skall förstärka vårt kompetenta och erfarna team.

Tjänsten innebär delansvar för genomförande av rekryteringsprojekt i Norden för uppdragsgivare inom Life science och närliggande branscher.

Vi erbjuder ett stimulerande uppdrag i ett företag i utvecklingens absoluta framkant. Det innebär en väl utvecklad och kvalitetssäkrad rekryteringsmodell (baserad på Kompetensbaserad rekrytering) och en fullvärdig portfölj med verktyg och support som säkerställer högsta kvalitet i upplevelsen för såväl uppdragsgivare som kandidat.

PeakSearch har genomfört över 800 rekryteringsuppdrag till olika nyckelpositioner sedan starten 2006. Det har givit oss en stark position i marknaden och ett positivt renommé på marknaden med många referenser (från såväl kandidater som uppdragsgivare). För mer information, ta gärna del av våra referenser http://peaksearch.se/referenser/.

Vi söker en person med stort intresse för rekrytering och personbedömning, gärna med erfarenhet från roll som Rekryteringskonsult/Researcher inom search/executive search.

Arbetet som Rekryteringskonsult/Researcher innebär såväl självständigt arbete som ett nära samarbete med Seniora Rekryteringskonsulter på PeakSearch. Rollen innehåller även en tät och nära kontakt med kunder och kandidater i rekryteringsprojekten.

Vi som arbetar på PeakSearch är ett kreativt och dynamiskt team med en positiv stämning och atmosfär. På PeakSearch drivs vi av att överträffa våra kunders- och kandidaters förväntningar i varje uppdrag. Och givetvis är alla konsulter delansvariga för det ständigt pågående utvecklings- och kvalitetsarbetet för våra rekryteringstjänster.

För dig som Rekryteringskonsult/Researcher kan vi erbjuda ett stimulerande och utvecklande jobb i ett företag som arbetar innovativt, långsiktigt och målinriktat med värderekrytering.

Ansvar och arbetsuppgifter:
• Arbeta som Rekryteringsspecialist/Researcher med ansvar för hela eller delar av rekryteringsprojekt inom Life Science (quality search/executive search)
• Säkerställa en kvalitativ upplevelse för kandidater och kunder i rekryteringsprojekten
• Bli expert på PeakSearch kvalitetssäkrade rekryteringsmodell ”värderekrytering” för att säkerställa högsta kvalitet i rekryteringarna
• Bli specialist på urval och personbedömning med stöd av PeakSearch verktyg och tester
• Samarbeta med och stödja Seniora Rekryteringskonsulter i rekryteringsprojekt enligt PeakSearch kvalitetssäkrade rekryteringsmodell ”värderekrytering”
• Dokumentera rekryterings-, kund-, prospect- och kandidataktiviteter i PeakSearch rekryteringssystem P1 Search
• Upprätthålla en professionell relation, en god servicenivå och hög tillgänglighet för kandidater i rekryteringsprojekten
• Tillsammans med övriga PeakSearch konsulter bidra till utvecklingen av rekryteringsmodellen ”värderekrytering”
• Delta och bidra i interna PeakSearch möten och konferenser.

Kandidatprofil
Vi söker en person med stort intresse, kunskap och talang för rekrytering och personbedömning, gärna med erfarenhet från roll som Rekryteringskonsult/Researcher inom search/executive search. Kunskap om LIfe Science branschen är en fördel.

Som Rekryteringskonsult/Researcher på PeakSearch blir du en viktig nyckelspelare i rekryteringsprojekten och representerar PeakSearch mot uppdragsgivare och kandidater. För att lyckas som Rekryteringskonsult/Researcher på PeakSearch har du troligen följande färdigheter och kompetenser;

• Bra relations- och nätverksbyggare
• Stort intresse för människor och beteenden
• God kommunikatör (muntligt och skriftligt)
• Förmåga att arbeta effektivt, strukturerat och noggrant med hög kvalitet i alla steg i rekryteringsprocessen
• Bra samarbetsförmåga
• Vilja att ständigt utvecklas inom rekrytering och bidra till sin egen och PeakSearch utveckling
• Dynamisk, positiv och serviceinriktad personlighet

Övrigt
• Akademisk utbildning
• MS office
• Flytande svenska och engelska

Kunskap och erfarenhet från Life Science branschen är en fördel.

Möjligheter med tjänsten:
• Arbeta med Värderekrytering – en kompetensbaserad rekryteringsmodell med inriktning på toppkvalitet
• Vara en del av PeakSearch – ett modernt rekryteringsföretag med fokus på nöjda kunder och kandidater. PeakSearch har en trevlig, modern och professionell kultur, inriktat på att ligga i den absoluta framkanten
• Lära och utvecklas vidare inom kompetensbaserad rekrytering och personbedömning
• Använda PeakSearch rekryteringsplattform, urvalsverktyg (tester), rekryteringssystem, IT-stöd, rapportmallar med mera som stöd för rekryteringsarbetet
• Vara en viktig del av ett trevligt och professionellt team som brinner för värderekrytering.

Kontakt för mer information, frågor och ansökan
För mer information och intresseanmälan vänligen kontakta Magnus Klingberg, vd PeakSearch på tel 08-545 00 100, mobil 070-678 09 92, e-post magnus.klingberg@peaksearch.se, web http://www.peaksearch.se