Dicot AB

BAKGRUND
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 med syfte att kunna behandla erektionssvikt och för tidig utlösning hos män bättre än de preparat som idag finns på marknaden. Läkemedelskandidaten är ursprungligen baserad på extrakt från roten hos ett inhemskt träd på Madagaskar, där en dekokt från roten enligt folkmedicin använts till behandling av män med erektionssvikt. Genom forskning vid Uppsala Universitet av Professor Jarl Wikberg framställdes den finala aktiva substansen genom kemisk modifiering av extraktet och benämndes LIB-01. Ett prekliniskt utvecklingsprogram inklusive säkerhetsutvärdering av LIB-01 pågår och leveranser av råvara från naturen samt tillverkningsprocesser är etablerade. Dicot har bl.a. ingått ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en kontraktsforskningsorganisation (CRO) inom framtagning av läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner baserad i Frankrike. Under 2021 har Dicot kunnat meddela marknaden att LIB-01 har bevisad effekt i djurstudier genomförda hos Pelvipharm. Studierna har bevisat LIB-01s unika egenskap i form av långtidseffekt och även påvisat effekt i sjukdomsmodell. Syftet med forskningssamarbetet är att identifiera verkningsmekanismen hos LIB-01, vilket är ett avgörande steg för att nå det avsedda användningsområdet. Planen är att påbörja kliniska studier fas I i slutet av 2022.
Över hälften av alla världens män lider av erektionssvikt från tid till annan vilket har stor påverkan på deras, och deras partners, livskvalitet. Det finns ett stort medicinskt behov av nya läkemedel inom området.

STRATEGI OCH AFFÄRSMODELL
LIB-01 befinner sig i preklinisk utvecklingsfas och genomgår för närvarande de tester som krävs för att ansöka om att starta en klinisk fas I studie. Utvecklingen sker i egen regi till och med klinisk fas 2 och därefter avser bolaget etablera samarbeten med större läkemedelsföretag för att driva arbetet till marknadsgodkännande i flertalet länder och etablera produkten globalt.

ARBETSMODELL
Arbetet med läkemedelsprojektet och råvaruanskaffning sker idag med ett flertal konsulter och samarbetspartners i Sverige och andra länder som Sydafrika, Indien och Frankrike. Arbetet sker i hög utsträckning virtuellt då samarbeten är väl etablerade. Dicot har sitt säte i Uppsala med kontor på Kungsgatan. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket sedan 2018 och har i dagsläget ca 2200 aktieägare. Finansiering av bolaget ar hittills skett via emissioner till befintliga och nya aktieägare.


För mer information gå gärna in på företagets hemsida:
http://www.dicot.se


 

Chief Science OfficerTjänsten: CSO
Rapporterar till: CEO
Placering: Uppsala


Dicot söker nu en Chief Science Officer. I tjänsten som CSO har du ett brett ansvarsområde. CSO är bland annat ytterst ansvarig för den kliniska utvecklingsplanen för Dicots läkemedelskandidat LIB-01. Du arbetar aktivt för att säkerställa att vi utvecklar LIB-01, från den prekliniska fas vi nu befinner oss i, till ett godkänt läkemedel på världsmarknaden på bästa sätt utifrån framtagen Target Product Profile.

Rollen som CSO innebär både strategiskt och operativt ansvar, samt ledningsansvar för konsulter. Rollen innebär också många viktiga externa kontakter med leverantörer/samarbetspartners och konsulter, och att koordinera och ha avstämningsmöten med dessa är en stor och viktig del av jobbet. CSO ingår i Dicots ledningsgrupp och rapporterar till VD.

Tjänsten är tillsvidare, på heltid, och placerad i Uppsala.


Profil
Vi söker en engagerad och motiverande ledare med driv, som har en gedigen och mångårig erfarenhet av läkemedelsutveckling i både preklinisk och klinisk fas och som är väl insatt i både vetenskapliga, regulatoriska och kommersiella krav på utveckling av nya produkter. Du ska vara en trygg och stark ledare med förmåga att leda personal, konsulter och att arbeta med samarbetspartners. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektledning.

Vi söker dig som drivs av att få ut en produkt till patienter. En prestigelös och lösningsorienterad ledare som drivs av att utveckla, samt med ett intresse för affärer, och som levererar utifrån uppsatta mål. En mycket god kommunikativ förmåga och vana att presentera inför olika typer av grupper, strukturerad, samt har förmåga att anpassa sig efter olika situationer, är viktiga personliga egenskaper. Att ha ett eget driv och en positiv attityd är också viktigt. Du behöver också vara öppen för att resa.

Kvalifikationer och erfarenheter
• Naturvetenskaplig Universitetsutbildning inom medicin, farmaci och/eller farmakologi
• Meriterande med en forskarutbildning
• Mångårig gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling i både preklinisk och klinisk fas
• Flytande engelska i tal och skrift
• Vana att arbeta samarbetsinriktat med partners från både näringsliv och forskningsinstitutioner
• Vi ser det som mycket meriterande med erfarenhet av projektledning
• Vi ser gärna att du har erfarenhet inom området sexuell hälsa och
/eller har arbetat med läkemedel som innehåller aktiva substanser av naturligt ursprung, men det är inget krav
• Att behärska svenska språket ses som en fördel

Kompetenser
• Erkänd kommunikativ förmåga och vana att presentera inför olika grupper
• Driven och samarbetsinriktad
• Mycket goda ledaregenskaper
• Strukturerad och prestigelös
• Utvecklingsinriktad och strategisk med fokus på att driva utvecklingsarbetet och affären
• God förmåga att planera, organisera, prioritera och leverera i tid
• Positiv attityd med fokus på möjligheter och konstruktiva lösningar
• Flexibel och anpassningsbar
• Drivande och entusiasmerande


Möjligheter med rollen
• En möjlighet att arbeta i ett svenskt entreprenörsdrivet läkemedelsbolag som ligger i forskningsfronten och vars forskning kan komma att göra stor skillnad för patienter framöver
• Möjlighet att arbeta för ett företag som växer och vara en del av en attraktiv företagskultur, där samtliga bidrar med ett mycket starkt engagemang, driv och vilja att utveckla bolaget och dess produkter
• En dynamisk roll och ett mycket spännande projekt
• Noterat bolag, stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka sin roll och bolagets framtid
• En möjlighet att vara med på bolagets ”resa”, växa med det och anta de utmaningar/möjligheter som kommer över tid
• En internationell roll med etablerade och nya kontakter över hela världen
• Få vara en del av ett framgångsrikt, expansivt och dynamiskt företag med fokus på forskning, innovation, resultat och nöjda kunder

Kontakt
Vid intresse eller frågor om tjänsten som CSO är du välkommen att kontakta Marta Frick, Senior Rekryteringskonsult på PeakSearch.
Kontaktuppgifter: marta.frick@peaksearch.se tel: 070-386 89 69