Om Care of Sweden
Care of Sweden är en av landets största leverantörer av madrasser, dynor och kuddar till vården. Kunder är kommuner, landsting och privata vårdgivare över hela landet och en ökande andel exporteras. Huvudkontoret ligger i Tranemo där också produktutveckling och produktion sker.

Företaget är privat ägt och starkt värderingsstyrt och ledorden är:
-Glädje
-Omtanke
-Kunskap

Care of Sweden är 100 % svenskägt, har ca 100 anställda och finns idag i 35 länder. Produkterna är högkvalitativa och man är världsledande vad gäller innovation och produktutveckling.

Utvecklingen sker utifrån en vetenskaplig plattform och man arbetar aktivt med kliniska studier och dokumentation som ett sätt att driva utveckling inom trycksårsbehandling. Det vetenskapliga angreppssättet visas också genom engagemanget utanför företaget. Företaget anordnar regelbundet symposium, är med på vetenskapliga möten, är sponsor och deltar aktivt i EPUAP - European Pressure Ulcer Advisory Panel och den vetenskapliga diskussionen i stort.

Care of Sweden nöjer sig inte med att uppfylla minimikrav utan har en uttalad ambition och arbetar konstant för att överträffa nuvarande och framtida förväntningar från tillsynsmyndigheter och kunder. Det innebär att man kan ställa rätt krav samt att skapa förutsättningar för användarvänlighet och stora besparingar som minskar onödigt lidande.

Care of Sweden deltar aktivt i utvecklingen av nya standarder, både på nationell och internationell nivå, och deras produkter har fått priser för sin design och funktionalitet.

Care of Sweden består av engagerade och drivna medarbetare och har som vision att tillsammans med vården eliminera trycksår. Hjärtat av verksamheten finns i Tranemo där produktutveckling, innovation och servicekänsla går hand i hand.

För mer information https://http://www.careofsweden.se/

 

TILLSATT - Clinical Manager

Nyckelroll med ansvar för företagets kliniska utveckling


Care of Sweden befinner sig i en mycket spännande fas med internationell expansion, har nya produkter som är väldokumenterade och ligger i absoluta framkant inom sin nisch. För att stärka sin vetenskapliga profil vill Care of Sweden förstärka sin kliniska kompetens för att utveckla gränssnittet mellan produktutveckling, säljorganisation och externa intressenter.

För rätt person finns här en möjlighet att komma in i en mycket engagerad organisation och få en nyckelroll i företagets utveckling. Tjänsten är en nyckelposition med många interna och externa samarbetspartners.�

Clinical Manager - Rollen
- Ansvarar för taktiska arbetet i företagets kliniska strategi/ambition
- Ansvarar för beställning/framtagande av kliniskt marknadsföringsinnehåll;
- Produkt påståenden utifrån evidens
- Generera kliniskt utbildningsmaterial produkt – internationell inriktning (webinars, workshops etc.)
- Hälsoekonomi som ett resultat av klinisk evidens
- Stödja implementering av kliniska delar i produkt roadmap (ex. kliniska studier etc.)
- Medverka i relevanta nätverk inom branschen riktat mot det kliniska området.
- Ansvara för kliniska utvärderingar (CER process)
- Ge kliniskt stöd under hela produktens livscykel, från tidig produktutveckling
- Ansvara för nyckelpersonsrelationer (KOL Process)

Möjligheter med rollen som Clinical Manager
Vara en del av en mycket värderingsdriven företagskultur där samtliga medarbetare bidrar med ett mycket starkt engagemang, driv och vilja att utveckla bolaget och dess produkter (hög trivsel i medarbetarbetarundersökningar)

Vara en del av ett företag med innovativa, högkvalitativa och världsledande produkter som leder utvecklingen inom sin nisch

Möjlighet att arbeta för ett företag i framkant som har en dominerande position inom trycksår på den svenska marknaden och mycket starkt tillväxt internationellt

Vara en del av ett erfaret och mycket kompetent team där kunskap står i fokus

Rollen kommer att vara en nyckelperson för att utveckla Care of Swedens vetenskapliga och kliniska position på marknaden vilket innebär en möjlighet att få vara med och bidra till Care of Swedens fortsatta utveckling.

Profil - Clinical Manager
- Du känner starkt att du kan delta i arbetet med att sträva mot vår vision ”Att tillsammans med vården eliminera trycksår”
- Du är sjuksköterska och har specialistkompetens. Gärna inom vårdutveckling, sårsjuksköterska, geriatrik alternativt praktisk erfarenhet av kliniska studier
- Marknadsdriven personlighet, du är duktig på att få kontakt med människor och på att skapa långsiktiga relationer. Du gillar dialog och lyssnar lika gärna som du talar. Du kan analysera bakgrunden till evidens och se den utifrån sitt sammanhang.
- Effektiv kommunikatör med mycket god muntlig/skriftlig kommunikation/presentationsförmåga (SE och EN)
- Förmåga att förstå vetenskaplig litteratur och använda kliniska data som en nyckelfaktor i ur olika perspektiv. Dessa är både interna men även de olika externa målgruppernas perspektiv.
- Projektlednings- och planeringsförmåga och bekväm att fatta beslut och hantera förändringar
- Branscherfarenhet (Medtech) är meriterande men inget krav
- MS office och mycket god engelska i tal och skrift

- Du kommer arbeta med att initiera kliniska studier med stöd av extern konsult, du är van att samverka med personer i olika roller och positioner
- Uppföljning av klinisk funktion, clinical evaluation report (CER). Arbetet genomför du utifrån etablerade rutiner och guidelines, planeras och genomförs långsiktigt
- Bistå marknadsavdelning med klinisk kompetens och förståelse för produktens användande i en vårdsituation. Detta utifrån kliniska studier, beprövad erfarenhet och din känsla för att väva ihop värdet vi skapar genom tekniska funktioner till kliniska fördelar.
Du kommer att få relevant utbildning inom regulatoriska regelverk för att inom ramen för ditt ansvar kunna bemöta de kliniska kraven på oss som tillverkare

Kontakt för förfrågningar, information och intresseanmälan:
Magnus Klingberg
Sr Rekryteringskonsult
magnus.klingberg@peaksearch.se
070-678 09 92, 08-545 00 100
http://peaksearch.se/start/