Nordic Infucare

Nordic Infucare (NIC) started in Stockholm in 2004 with the goal to provide specialized treatment for patients suffering from chronic diseases.

Thanks to years of experience Nordic Infucare has acquired significant expertise and developed a strong market presence in the field of Diabetes, Cardiology and Pulmonology, Neurology, and Immunology.

In each of these fields, Nordic Infucare provides drugs and/or medical devices, and has developed a structured support to patients and medical staff.

Thanks to a flexible and agile organization, as well as experts used to work in complex and rapidly changing environments, Nordic Infucare can react quickly to its changing patients’ needs.

More info: https://http://www.infucare.com/

Who we are/DNA – Values

Entrepreneurship
Entrepreneurship at NIC means thinking out of the box, being open for new ideas and searching new opportunities when other see problems. We show entrepreneurship by being brave, testing and evaluating new solutions and not afraid of being a frontrunner.

Accountability
Accountability at NIC means we deliver on commitments and show others that we can be trusted. We show accountability by being committed to do things in an honest and moral way. We communicate in an open manner and deliver on promises

Customer focus
Customer focus at NIC means the ability to understand the customer needs in order to support them in a professional and emphatic way. We show customer focus by identifying their needs with an open dialogue.
We deliver the optimal service and solutions based on the customers feedback.

Passion
Passion at NIC means having a burning desire and drive to make a difference with engagement and complete involvement. We show passion by being present, having a positive and encouraging attitude. We are dedicated and strive to inspire and help others.

Empathy
Empathy at NIC means understanding the situation and feelings of another person. We show empathy by
being active and interested listeners, being present by using ears, eyes and “gut” instincts to understand the entire message.

 

Nordisk Marknadschef Diabetes

Attraktivt uppdrag för riktigt skarp ledare inom marknadsföring

Tjänsten: Nordisk Marknadschef Diabetes, Nordic Infucare (ny roll)
Rapporterar till: Business Unit Manager (BUM), Nordic Diabetes
Ledningsgrupp: Medlem av ledningsgruppen för BU Diabetes
Lokalisering: Alvik/ Stockholm

Ny spännande roll i en dynamisk och innovativ miljö

Översikt
Som Marknadschef Diabetes ansvarar du tillsammans med BUM och de lokala Sales Managers (SM) för det största affärsområdet i Nordic Infucare.

Företaget har en attraktiv och innovativ produktportfölj inom diabetes med en stark ställning och en mycket positiv utveckling i Norden. Nordic Infucare har en relativt autonom och självständig ställning gentemot ägaren Air Liquide vilket ger goda förutsättningar och stor frihet att utveckla och optimera affärerna i Norden.

I uppdraget ingår att leda och utveckla personalen i affärsområdet med för närvarande 6 direkt rapporterande. Vidare jobbar ca +20 personer med teknisk support av dessa diabetes produkter liksom en Nordisk säljorganisation på ca 30 personer, i olika funktioner. Av företagets ca 120 anställda jobbar drygt hälften med diabetes som sitt primära arbetsfokus. Tjänsten rapporterar direkt till BUM Diabetes och ingår i ledningsgruppen för Diabetes tillsammans med de nordiska försäljningscheferna.

Fokus på att leda och utveckla team, individer, marknadsföring, digitlisering och affärer
Du kommer att leda och utveckla marknadsarbetet inom affärsområdet på den nordiska marknaden tillsammans med ditt team på sex personer. Ditt uppdrag är att strategiskt och operativt ansvara för marknadsavdelningen och tillsammans med BUM och SM driva försäljning och affärsutveckling inom affärsområdets verksamhet. I det ingår huvudansvaret för planering, styrning och uppföljning av marknadsarbetet i affärsområdet. Fokus är att optimera affärerna för den befintliga portföljen, men också att identifiera nya potentiella produkter och lösningar som kan addera värde till affärsområdet.

Digitaliseringen som accelererat i samhället och som möjliggör stora win-wins är också i fokus. Affärsområdet har tagit tydliga steg i syfte att utnyttja den digitala utvecklingen, och har en tydlig ambition att fortsätta utvecklas inom området, vilket också innebär att detta blir ett viktigt fokusområde för dig.

Möjligheter med tjänsten
- Nordic Infucare är ett företag med en stark position och en stark tillväxt. Detta är en möjlighet att få vara med på en fortsatt spännande resa där affärsutveckling, innovation och tillväxt står i fokus. Med korta beslutsvägar och stor handlingsfrihet kan man i hög utsträckning förverkliga de affärslösningar och idéer som bidrar till företaget utveckling och resultat

- Som Nordisk Marknadschef få möjlighet att leda utvecklingen av ett spännande område och bidra till företagets fortsatta utveckling och tillväxt. Här finns goda förutsättningar att ta ett stort eget ansvar med ett stort inflytande och med stor frihet agera på affärsmöjligheter, nya produkter och lösningar samt genomföra idéer för affärsutveckling och tillväxt

- Få möjlighet att leda och utveckla motiverade och kompetenta medarbetare i affärsområdet
Vara del av en mycket attraktiv företagskultur som bygger på möjligheter, entreprenörskap och en strävan att ständigt förbättra för patienter och sjukvård. Det råder en informell och personlig atmosfär där idéer tas till vara och där varje medarbetares bidrag är viktigt för företaget utveckling och resultat

Vi söker en framgångsrik strategisk och operativ ledare med spetskompetens inom marknadsföring

Vi söker en framgångsrik strategisk och operativ stark ledare med förmåga att få medarbetarna att utvecklas, trivas och må bra.
 
Du skall vara en entreprenör som tillsammans med teamet hittar nya lösningar som levererar mervärde till sjukvård och patienter.
 
Du brinner för marknadsföring och försäljning och har en dokumenterad erfarenhet av att skapa tillväxt i tidigare uppdrag genom att bl.a. ha utnyttjat digitala kanaler som komplement till traditionell marknadsföring. Du är prestigelös, flexibel och har ett lösningsorienterat arbetssätt.

Du har tidigare ledarerfarenhet, gärna med situationsanpassat ledarskap som grund. Du är van vid ett såväl operativt som strategiskt ansvar. Din affärsengelska är av hög kvalitet och du är van vid finansiella och strategiska affärsanalyser.


För mer information och intresseanmälan:
Magnus Klingberg, Senior Rekryteringskonsult PeakSearch
070-678 09 92
magnus.klingberg@peaksearch.se