Nordic Biolabs, med huvudkontor i Täby strax norr om Stockholm, har som mål att bli en ledande leverantör i Norden. Våra kunder finns främst vid laboratorier på sjukhus, universitet och läkemedels-/biotech-industri men också inom försvar, statliga myndigheter, kärnkraftverk livsmedels- och förpackningsindustri.
Vi är ett privatägt bolag med stort engagemang i våra kunder och utvecklingen i branschen. Vi ägs av Nerliens Meszansky AS, en ledande aktör på den norska marknaden inom life science. Nerliens Meszansky ägs i sin tur till 98% av ett privat investmentbolag – Vind AS – se appendix III.
Vi har ett brett produktsortiment med många välkända tillverkare. Vår ambition är att kontinuerligt utveckla vår befintliga produktportfölj samt hitta ytterligare kompletterande produkter som bidrar till utveckling och framåtskridande hos våra kunder inom forskning, diagnostik och produktion. Exempel på områden där vi är ledande är transfusion, cellodling, mikrobiologisk provtagning (för diagnostik såväl som kontroll av produktionsmiljöer) och molekylärbiologi.
Företaget har idag sju definierade affärsområden: Bioteknik, Klinisk Diagnostik, Renrum, Transfusionsmedicin, Nukleär detektion, Anestesi och Operation, Pipettdoktorn samt Underhåll och service.
Nordic Biolabs är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. 2021 certifierade vi vår pipettkalibreringsverksamhet enligt ISO 17025. Just kvalitetsarbetet har en central roll i Nordic Biolabs och grunden för kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Vi är totalt 30 anställda varav 11 affärsområdesansvariga säljare aktiva på den svenska och danska marknaden med en omsättning 2021 på ca 125MSEK. För mer information besök http://www.nordicbiolabs.se.

 

2 Affärsområdesansvariga säljare / Account Managers - Mälardalen

We are growing - join Nordic Biolabs

Tjänsten – sälja och leverera högkvalitativa produkter till forskning, pharma & industri
Vi söker dig med några års försäljningserfarenhet samt har ett nätverk mot universitet och läkemedels-/biotech-industri. Du bor i Mälardalen och tjänsten är kontorsbaserad i Täby alternativt hemmakontor beroende på avstånd. Vi vill att du är affärsmässig, professionell samt att du behärskar engelska i tal och skrift. Arbetet kräver att du kan hålla i olika projekt och på ett självständigt sätt driva affärerna framåt. Du arbetar även nära våra leverantörer som i många fall är världsledande, innovativa och har produkter av hög kvalitet. En målsättning är att utveckla affärsområdet och knyta nya leverantörer till Nordic Biolabs. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga och en tydlig social talang. Arbetet kräver resande i Sverige men främst i Mälardalsregionen, till leverantörer utomlands och till diverse kongresser/mässor. Räkna med cirka 30–50 resdagar per år.

Möjligheter
Nordic Biolabs räknas idag som en av branschens större leverantörer i Sverige och vi växer stadigt i Danmark samt har viss försäljning också till Finland och Baltikum. Vi ser oss som väl rustade att möta marknadens krav. Nordic Biolabs skall genom hög personell kompetens och rätt sortiment erbjuda sina kunder en unik samarbetspartner och genom sitt produktutbud främja den tekniska utvecklingen. Nordic Biolabs skall vara väl etablerad som leverantör av produkter och tjänster till sjukvårds-forsknings- och industrilaboratorier. Nordic Biolabs har en stark ställning på den svenska och nordiska marknaden med gott rykte bland kunderna att marknadsföra högkvalitativa produkter. Om man väljer Nordic Biolabs innebär det att:
• arbeta i ett företag med en tydlig målsättning att utvecklas och växa som ett ledande professionellt, kundorienterat och innovativt företag inom sina segment
• ett företag med en dynamisk, modern kultur samt en mycket attraktiv produkt-pipeline
• arbeta med ett stort antal olika produkter/artiklar ut mot forskning, Pharma och industriell produktion
• arbeta i en ”platt” organisation med mycket korta beslutsvägar
• både ansvar för kunder och delvis agenturer
• Nordic Biolabs är i en fas av utveckling där det ges möjlighet att vara med och bygga framtida säljorganisation.

Detta är en spännande möjlighet att ingå i ett säljteam med syfte att säkerställa den fortsatta tillväxten av Nordic Biolabs. Kontinuerlig interaktion sker med säljteamet i Sverige/Danmark. För rätt kandidat finns en potential för personlig och professionell utveckling.

Huvudsakliga ansvarsområden
• Totala säljansvaret för kunder i tilldelat distrikt eller affärsområde
• Ansvara för att upprätta budget och genomföra insatser för att uppnå beslutad budget
• Identifiera och utveckla nyckelkunder så att Nordic Biolabs ses som den naturliga samarbetspartnern i en affärsrelation
• Marknadsföra och administrera NBL´s portfolio inom det egna ansvarsområdet (geografiskt och/eller produktmässigt)
• Upprätthålla mycket goda kontakter med nya och befintliga kunder inom ansvarsområdet
• Ansvara för försäljningen, utbildning och uppföljning hos dina kunder
• Ha hög närvaro hos kunder och nära kunddialog utifrån ett proaktivt och positivt arbetssätt
• Anbuds- och avtalsadministration inom det egna området inklusive uppfyllande av kundkrav
• Bearbeta kunder på beställar-, chefs- och verksamhetsnivå.
• Fånga upp utvecklingspotential genom en nära dialog med kundens organisation samt rapportera till ansvarig inom företaget

För mer information om tjänsten och förfrågningar – kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch. Mob: 070-560 20 56
jarl.molin@peaksearch.se http://www.peaksearch.se