Om Medicvent

De medicinska riskerna för sjukvårdspersonal som kontinuerligt utsätts för skadliga gaser (t.ex. anestesigas, lustgas och rökgas) är allvarliga och väldokumenterade.

En arbetsmiljö med ren luft borde vara en självklarhet!
Medicvent har lösningarna för en säker arbetsplats.

Medicvents övergripande affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter för evakuering av luftföroreningar främst inom sjukvården. Produkterna skall förbättra och säkerställa den inre arbetsmiljön för berörd personal och ha en positiv effekt på den externa miljön.

Medicvent grundades 1983 och har sedan 1989 bedrivit sin verksamhet i Umeå. Grunden till Medicvents verksamhet är den egenutvecklade och patenterade Dubbelmasken som används på sjukhus exempelvis inom anestesi och förlossning. Den används tillsammans med Medicvents egenutvecklade centrala fläktsystem.

Under senare år har ett flertal ytterligare produkter och användningsområden utvecklats, alla med syfte att förbättra inre såväl som yttre miljö. Laser- och diatermiutsuget är till exempel utvecklat för att på bästa möjliga sätt evakuera de mycket besvärande rökgaserna som uppstår vid laser- och diatermikirurgi.

Produkterna säljs både i Sverige och internationellt.

Medicvent är certifierade enligt 13485:2016

Medicvent AB ägs sedan juli 2015 av Sdiptech AB. Sdiptech är en svensk teknikkoncern med inriktning mot infrastruktur som förvärvar och utvecklar bolag med fokus på att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen.

 

Quality Assurance and Regulatory Affairs Manager

Möjlighet att ta en nyckelroll i ett framgångsrikt mindre bolag med hög trivsel och framtida tillväxtpotential


Tillsvidareanställning heltid med placering på Medicvents huvudkontor i Umeå (vid behov möjlighet till distansarbete på deltid).

Tjänsten som QA/RA manager innebär att du kommer ha ett koordinerande ansvar över företagets operativa arbetsuppgifter inom kvalitetsledningssystemet.
QA/RA manager har en supporterande funktion gentemot produktutveckling, försäljning och administration där man verkar för regelefterlevnad och marknadspraxis.
Du rapporterar till Vd och kommer ha ett nära samarbete med teknisk chef och produktchef för att på ett framgångsrikt sätt driva kvalitetsarbetet framåt.

Huvudansvar

- Bistå organisationen med input från regelverk och marknadspraxis
- Ansvara för och underhålla befintligt kvalitetssystem enligt ISO 13485
- Ansvara för och utföra interna och externa revisioner
- Förvalta och utveckla interna processer och säkerställa att dessa möter såväl interna som externa krav
- Granska dokumentation så att det uppfyller ISO 13485/MDD/MDR
- Supportera med granskning och kvalitetssäkring vid produktutveckling
- Om möjligt bidra i andra delar av verksamheten t ex inom produktutveckling och produktion

Möjligheter med tjänsten

- Medicvent är ett framgångsrikt företag med unika, innovativa och högkvalitativa produkter som bidrar med stort mervärde i sjukvården
- Som QA/RA Manager blir du en nyckelspelare med inflytande för Medicvents fortsatta internationella utveckling
- Vara del av ett sammansvetsat team med dedicerade kollegor som arbetar tillsammans för att nå de gemensamma målen. Värdegrund: Ärlighet, Respekt, Glädje och Attityd
- Att i ett mindre bolag få möjlighet att bidra i olika delar av verksamheten och att utvecklas professionellt utifrån behov och intresse

Profil

Kvalifikationer och erfarenheter
- Högskoleutbildning troligtvis inom teknik eller naturvetenskap
- Erfarenhet från QA eller RA inom Life Science är önskvärt (ISO 13485). Alternativt, viss erfarenhet från kvalitetsarbete eller regulatoriskt arbete i tillverkande verksamhet (t ex ISO 9001) och med ett intresse för att utvecklas inom QA/RA
- Tekniskt intresse och erfarenhet av produktutveckling/produktion är en fördel
- Flytande engelska i tal och skrift. God förståelse i svenska
- Goda kunskaper i office paketet

Kompetens

- Engagerad, driven och proaktiv med förmåga att självständigt ta projekt och uppgifter från start till mål
- Välorganiserad, effektiv, noggrann och strukturerad med fokus på hög kvalitet i arbetet
- Duktig på att skriva och formulera sig i skrift
- Lagspelare som proaktivt interagerar med olika kontakter internt och externt
- Snabblärd och nyfiken på att lära nytt och utvecklas.

Kontakt för förfrågningar, information och ansökan

Magnus Klingberg, Sr Rekryteringskonsult
magnus.Klingberg@peaksearch.se
070-678 09 92

Andrea Backlund, Rekryteringskonsult
andrea.backlund@peaksearch.se
070-235 67 96

http://peaksearch.se/start/