Om Care of Sweden
Care of Sweden är en av landets största leverantörer av madrasser, dynor och kuddar till vården. Kunder är kommuner, landsting och privata vårdgivare över hela landet och en ökande andel exporteras. Huvudkontoret ligger i Tranemo där också produktutveckling och produktion sker.

Företaget är privat ägt och starkt värderingsstyrt och ledorden är:
-Glädje
-Omtanke
-Kunskap

Care of Sweden är 100 % svenskägt, har ca 100 anställda och finns idag i 35 länder. Produkterna är högkvalitativa och man är världsledande vad gäller innovation och produktutveckling.

Utvecklingen sker utifrån en vetenskaplig plattform och man arbetar aktivt med kliniska studier och dokumentation som ett sätt att driva utveckling inom trycksårsbehandling. Det vetenskapliga angreppssättet visas också genom engagemanget utanför företaget. Företaget anordnar regelbundet symposium, är med på vetenskapliga möten, är sponsor och deltar aktivt i EPUAP - European Pressure Ulcer Advisory Panel och den vetenskapliga diskussionen i stort.

Care of Sweden nöjer sig inte med att uppfylla minimikrav utan har en uttalad ambition och arbetar konstant för att överträffa nuvarande och framtida förväntningar från tillsynsmyndigheter och kunder. Det innebär att man kan ställa rätt krav samt att skapa förutsättningar för användarvänlighet och stora besparingar som minskar onödigt lidande.

Care of Sweden deltar aktivt i utvecklingen av nya standarder, både på nationell och internationell nivå, och deras produkter har fått priser för sin design och funktionalitet.

Care of Sweden består av engagerade och drivna medarbetare och har som vision att tillsammans med vården eliminera trycksår. Hjärtat av verksamheten finns i Tranemo där produktutveckling, innovation och servicekänsla går hand i hand.

För mer information https://http://www.careofsweden.se/

 

TILLSATT - Strategisk Tender Manager

Spännande nyckelposition i framgångsrikt svenskt medtech bolag i stark tillväxt och en attraktiv kultur

Att tillsammans med vården eliminera trycksår.

Sedan vi startade 1999 har vår vision varit att tillsammans med
vårdgivare eliminera trycksår. Med målet att utveckla hållbara
medicintekniska hjälpmedel för vården fortsätter vi att ta steg
mot denna vision. Våra lösningar möjliggör en individanpassad
vård, bidrar till en minskad arbetsbelastning för vårdgivare
och en förbättrad hälsoekonomi. Tillsammans gör vi det möjligt.
 
Magnus Högberg, grundade, Care of Sweden
-------------------------------------------------------------
Care of Sweden (CoS) befinner sig i en mycket spännande fas med sikte på fortsatt tillväxt och internationell expansion. CoS har etablerat en stark position på marknaden med innovativa högkvalitativa produkter som är väldokumenterade och ligger i absolut framkant inom sin nisch.

Som
Strategisk Tender Manager (STM) på Care of Sweden kommer du att arbeta i vår säljorganisation tätt tillsammans med hela teamet och flera andra funktioner i företaget. Du rapporterar till CSO.
STM arbetar med att projektleda upphandlingar och ta fram vinnande anbud till framför allt offentlig sektor. Rollen är även rådgivande till vår exportavdelning i upphandlingsfrågor som uppkommer i samarbete med distributörer. Du kommer ha kontakt med en mängd olika funktioner i vår organisation och kundkontakt ingår som en del av upphandlingsprocessen och den löpande avtalshanteringen.

Ansvarsområden:
Leda, driva och utveckla företagets upphandlingsarbete genom att:
- Proaktivt utveckla upphandlingsstrategi
- Leda det ständigt pågående utvecklings- och förbättringsarbetet avseende upphandlingar
- I team arbeta fram riktning och mål i stora upphandlingar

Projektleda upphandlingsarbetet:
- Bevaka aktuella upphandlingar på marknaden
- Leda, koordinera och samordna upphandlings-och anbudsarbetet med ansvar för tidsplan och leverans
- Presentera underlag och rekommendationer till beslutsfattare

Analysera marknaden:
- Konkurrentanalyser, marknadsanalyser och jobbar löpande med att hålla dig uppdaterat kring prisbilden för olika segment på marknaden samt upprätthåller en god produktkännedom.

Möjligheter med tjänsten som Strategisk Tender Manager (STM)
- STM är en nyckelspelare för den fortsatta kommersiella utvecklingen av CoS med stort inflytande och stora möjligheter att påverka arbetet
 
- STM är del av en mycket värderingsstyrd företagskultur där alla anställda bidrar med ett mycket starkt engagemang, driv och vilja att utveckla företaget och dess produkter (hög nöjdhet i medarbetarundersökningar)
 
- Vara en del av ett svenskt företag med innovativa, högkvalitativa och världsledande produkter som leder utvecklingen inom sin nisch
 
- Möjlighet att arbeta för CoS, ett företag i framkant som har en dominerande ställning inom trycksår på den skandinaviska marknaden och mycket stark tillväxt internationellt
 
- Vara en del av ett erfaret och mycket kompetent team där kunskap, utveckling och samarbete står i fokus.

Den vi söker - profil:

Erfarenhet och kvalifikationer
- Akademisk utbildning eller motsvarande kunskap från arbetslivserfarenhet
- Gedigen erfarenhet från upphandlingsarbete med god kunskap om anbudsprocessen och LOU
- Erfarenhet från Medtech branschen är en stor fördel
- Meriterande med kunskap om avtalstolkning och juridik/ekonomi
- Flytande svenska i tal och skrift samt goda engelska kunskaper
- Hög standard för MS office.

Nyckelkompetenser och personlighet
- Handlingskraftig Projektledare med förmåga att ta egna initiativ och beslut, samt driva projekt från start till mål tillsammans med andra
- Strukturerad och organiserad med god förmåga att planera och genomföra projekt mot deadlines
- God analytiker
- Väl utvecklat affärssinne och kommersiellt tänkande
- Strategisk kompetens med fokus på möjligheter och utveckling
- Teamspelare som skapar engagemang, tydlighet och arbetsglädje.

Anställning och villkor: Tillsvidare, heltid, fast lön, tjänstepension, generöst friskvårdsbidrag, vidareutbildning.
Avdelning: Försäljning
Rapporterar till: Chief Sales Officer, Tranemo Sweden (CoS HQ)
Nyckelmarknader: Sverige, Norge
Lokalisering: Hemmakontor i Sverige med en del resor till huvudkontoret i Tranemo

Kontakt PeakSearch
För mer information, förfrågningar, intresse och dialog angående tjänsten som Strategisk Tender Manager på Care of Sweden, kontakta Magnus Klingberg eller Andrea Backlund ansvariga Rekryteringskonsulter på PeakSearch

Magnus Klingberg
magnus.klingberg@peaksearch.se
+46-70 678 09 92
+46-8 545 00 100

Andrea Backlund
andrea.backlund@peaksearch.se
+46-70 235 67 96
+46-8 545 00 100

http://www.peaksearch.se