Om Rubin Medical

Rubin Medical hjälper människor till en tryggare och enklare vardag!

Rubin Medical marknadsför och säljer medicintekniska produkter med fokus på diabetesvård i Norden. Företaget erbjuder högteknologiska, lättanvända hjälpmedel för behandling av typ 1-diabetes. Med sin medicintekniska kompetens och produkter från några av världens mest innovativa tillverkare, vill Rubin Medical bidra till förbättrade behandlingsresultat och en tryggare vardag för en stor grupp människor.

Genom att kombinera ett konkurrenskraftigt produktutbud med hög personlig service och support levererar de trygghet och ökad livskvalitet. Det är i mötet med människor Rubin Medical gör skillnad.

Rubin Medical startades som ett familjeföretag 2003. Flera av de som arbetar på Rubin Medical har varit länge på företaget och har ”Rubin-andan” med sig ända sedan företaget grundades. Idag finns företaget i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sedan 2012 ingår Rubin Medical i den börsnoterade teknikkoncernen Indutrade.

Rubin Medical har huvudkontor på Limhamn och totalt ca 74 anställda med verksamhet i hela Norden. Företagets årliga omsättning ligger på 1,3 mdkr med en stark tillväxt.

För mer information, besök www.rubinmedical.se

Läs mer

TILLSATT - Regionchef Syd/Väst


Befattning: Regionchef Sverige Syd/Väst
Rapporterar till: Country Manager Sweden
Region: Värmland/VGötaland/Jönköping/Kalmar/Östergötland/Blekinge/Halland/Kronober/Skåne
Bostadsort: Göteborg, Helsingborg/Malmö, Jönköping


En attraktiv och spännande möjlighet för en riktigt duktig kommersiell ledare!

Vi söker en
Regionchef inom medicinteknik för diabetesvården. Denna nyinrättade tjänst innebär att leda, coacha, utveckla och motivera försäljningsteamet på 7 Produktspecialister i region Syd/Väst, samt att sätta och följa upp sälj- och utvecklingsmål. Varje produktspecialist har sedan ansvar med Regionchefens stöd att vara affärsdrivande gentemot beslutsfattare och specialistklinikernas team inom typ 1-diabetes i sin egen region.

Du kommer ha övergripande ansvar för att bevaka regionenernas upphandlingsarbete inklusive identifiering och proaktiv bearbetning av nyckelpersoner och referensgrupper. Implementering och utveckling av säljprocess, försäljning och marknadsföring samt planering av företagets kundaktivitetsprogram ingår också i arbetsuppgifterna, liksom att regionalt samordna och optimera aktiviteter och resurser.

Det är viktigt att veta att närvaro, interaktion och samarbete med Rubin Medicals kunder är mycket hög inom denna del av diabetesvården, vilket innefattar både diabetesteamen och dess patienter.

Tillsammans med regionchefen i Öst/Nord (också nyinrättad tjänst), Country Manager samt produktchefen och sälj- & marknadskoordinator ingår du i den svenska operativa ledningsgruppen.

Du arbetar strategiskt och affärsorienterat och samtidigt med en inlyssnande approach, både internt och externt. Du har ett starkt driv att göra skillnad, fokuserar på framgångsrik och långsiktig dialog och samarbeten med KOLs och beslutsfattare på olika nivåer, allt i syfte att utveckla affären och i slutändan hjälpa patienter till en tryggare och säkrare diabetesvård.

Du är självmotiverad, prestigelös och har god samarbetsförmåga på alla nivåer. Vi vill att du har förmåga att driva strategiska frågor i för regionen affärskritiska områden.


Huvudsakliga ansvarsområden

• Leda, coacha, motivera och utveckla företagets säljteam i region Syd/Väst*, bestående av 7 personer, i dagliga utmaningar såsom säljstöd/coachning/samordning av aktiviteter
(*Värmland/VGötaland/Jönköping/Kalmar/Östergötland/Blekinge/Halland/Kronoberg/Skåne)

• Ansvara för regionens försäljningsbudget på olika produkter
- Sätta försäljningsmål och följa upp på individuell nivå
- Driva och implementera säljprocessen regionalt

• Leda och utveckla market accessarbetet på regional nivå framförallt som ansvarig för relationer med beslutsfattare och inköpare, dvs identifiera och påverka ”Betalare” (på rätt nivå), t.ex inköp och referensgrupper
- Operativt avtalsansvarig – projektleda och utveckla sk ”Pre-tender work”
- Påverka och följa upp regionala/nationella Riktlinjer och guidelines för typ 1-diabetes
- Driva och implementera evidens inom t.ex hälsoekonomi

• Samarbeta internt med olika funktioner och aktivt stödja andra & dela ”best practice” för att skapa en effektiv och välfungerande organisation
- Samordna och optimera resurser och aktiviteter regionalt
- Samordna och optimera överta vissa MLM-aktiviteter (Medical Liaison Manager)
- Resursfördela, planera, stötta och utföra aktiviteter enl ”utbildningskatalog”
- Analysera och proaktivt arbeta tillsammans med regionernas sk ”kunskapsstyrning” kring typ 1-diabetes

• Ansvara för regional affärsutveckling
- Påverkansarbete för att öka resurser till typ 1-diabetes från samhället/regionerna
- Utveckla kontakter och samarbete med läkare och KOL dialog – t ex kundaktivitetsprogram och kundutbildningar
- Prioritera kunder/kliniker (A och B)
- Fördjupa dialogen med NDR (Nationella Diabetesregistret) för kontinuerlig kvalitetsuppföljning på vårt system
- Identifiera och driva samarbeten och projekt med olika intressegrupper inom typ 1-diabetes t ex patientföreningar

• Ingå i den operativa Ledningsgruppen för Sverige försäljning


Detta behöver du göra för att vara framgångsrik i rollen

• Vara väl insatt i diabetesområdet för att skapa förtroende för dig som person och för Rubin Medicals produkter både på kort och lång sikt

• Vara en trygg ledare för seniora medarbetare, kunna ge en tydlig riktning och ha en inlyssnande, coachande och ”situationsanpassad” ledarstil. Förmåga att motivera människor och vara en lagspelare för både kundernas och företagets bästa.

• Stark förmåga att bygga långsiktiga relationer internt och externt. Kunna kommunicera information på ett tydligt och övertygande sätt, både internt och externt.

• Identifiera affärsmöjligheter för organisationen och hålla dig uppdaterad kring konkurrenter och marknadstrender

• Ha en positiv attityd!Erfarenhet och kunskap

Utbildningsnivå
• Högskoleutbildning, gärna inom en naturvetenskap, ekonomi

Värderad erfarenhet
• Erfarenhet av att framgångsrikt leda, engagera och utveckla ett säljteam
• Erfarenhet av framgångsrik försäljning mot sjukvården t ex från medicinteknik eller läkemedel
• Erfarenhet från att arbeta mot beslutsfattare i sjukvården
• Erfarenhet från arbete inom offentlig upphandling är en fördel
• Kunskap om typ 1-diabetes och ett nätverk inom diabetesområdet är meriterande
• Erfarenhet av att driva en komplex affär med hög affärsmässighet

Värderad kunskap
• God kunskap om det svenska hälso-/sjukvårdsystemet. ”Kunna navigera i vården”.
• God kunskap om hur upphandlingar och avtal inom svensk offentlig sjukvårdssektor fungerar
• Giltigt körkort

Språk
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Förstå danska/norska, en stor fördel

Datorkunskaper
• God kunskap av att hantera MS Office-program
• Ha erfarenhet av att arbeta i något CRM-system


Kompetenser

• Leda och följa upp. Motivera och stödja andra.
• Arbeta med människor, skapa relationer och nätverk. God relationsbyggare.
• Planera och organisera. Strukturerad. Arbeta resultatorienterat och ihärdigt för att leverera i tid.
• Företagaranda och kommersiellt tänkande
• Analytisk och strategisk
• Driva, anpassa och reagera på förändring
• Ha en positiv attityd


Möjligheter med tjänsten

• Vara en engagerad ledare och nyckelspelare för Rubin Medicals fortsatta tillväxt och utveckling

• Leda, motivera och utveckla team och individer med ett positivt och dynamiskt ledarskap där människor trivs, utvecklas och presterar fina och hållbara resultat

• Arbeta inom ett mycket intressant terapiområde på ett växande och framgångsrikt företag som tillhandahåller det allra senaste inom diabetesvård. Innovationstakten är hög inom diabetesområdet, särskilt inom medicinteknik. IT-utvecklingen möjliggör också att nya patientnära applikationer utvecklas snabbt.

• Möjlighet att vara med och bidra till människors förbättrade hälsa och livskvalitet genom att sälja och utbilda kring Rubin Medicals fantastiska produkter

• Vara del av ett mycket dedicerat, kundinriktat och professionellt team som verkligen brinner för att hjälpa sjukvård och patienter med diabetes

• Rubin Medical, med huvudkontor i Malmö, är en flexibel aktör med mycket hög och god serviceanda och ett gott rykte över hela landet

• Arbeta i ett familjärt och mycket trevligt företag präglat av korta beslutsvägar, stor arbetsglädje och ”vi-känsla” där Rubin-hjärtat ständigt är närvarande. Detta kryddat med storföretagets resurser i bakgrunden via börsnoterade Indutrade som långsiktig ägare. Du arbetar i ett team med seniora och kompetenta kollegor där ”Rubin-hjärtat” är centralt i deras dagliga arbete.


Kontakt

För ytterligare information välkommen att kontakta Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, Seniora Rekryteringskonsulter på PeakSearch.

catharina.herbertsson@peaksearch.se, +46 (0)70 615 27 72
eva.runnerstrom@peaksearch.se, +46 (0)70 172 53 79

www.peaksearch.se


Ansökan

Ansök gärna direkt på www.peaksearch.se