Intervacc är ett innovativt svenskt bioteknikföretag som utvecklar och säljer moderna, effektiva och säkra vacciner mot bakteriella infektioner som drabbar djur. Möjligheterna att med molekylärbiologiska metoder undersöka sjukdomsframkallande bakteriers arvsmassa har under det senaste decenniet ökat markant och tillsammans med våra forskningsrötter från Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet har vi utvecklat en teknologiplattform för en ny generation vacciner.
Vårt första egenutvecklade vaccin, Strangvac®, ett vaccin mot streptokockinfektionen kvarka, som drabbar hästar, finns nu tillgängligt på flera viktiga europeiska marknader.
Intervacc har en egen försäljningsorganisation genom dotterbolaget Nord Vacc Läkemedel AB som bedriver försäljning och marknadsföring av veterinärmedicinska läkemedel på den skandinaviska marknaden. Vårt av Swedac ackrediterade laboratorium i dotterbolaget Mybac-Vettech AB, erbjuder tjänster på den svenska marknaden för veterinärdiagnostik inom bakteriologi och mykologi. Diagnostik utgör en viktig del i djurhälsokedjan och Mybac-Vettechs kunder är främst veterinärkliniker och stuterier, där analys av prover för hästavel är en viktig verksamhet.
Inom ledning och styrelse finns en gedigen kompetens av affärsverksamhet inom Life Science, forskning och djurvaccinutveckling, marknadskommunikation och finansiell kunskap för bolagsutveckling.
Totalt inom Intervacc inklusive dotterbolagen finns det 15 anställda. Intervacc är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, sedan 2017.

Läs mer

Försäljnings/Marknadschef

Som Försäljnings/Marknadschef får du möjlighet att påverka företagets utveckling, leda ett engagerat team och vara en del av vår entreprenöriella kultur.

På Intervacc kommer du att ha en central roll i att driva och utveckla företagets nordiska försäljning och marknadsföring. Din huvuduppgift blir att leda arbetet kring vår produktportfölj med vårt första egenutvecklade vaccin, Strangvac®, ett innovativt vaccin mot kvarka hos hästar, och att expandera dess närvaro i Norden samt övriga Europa. Du kommer att leda ett team om fem personer, inklusive tre säljare i Sverige, Danmark och Norge, en produktansvarig samt en ansvarig för vårt laboratorium. Tjänsten innebär rapportering direkt till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.

Möjligheter
Med en ökande global efterfrågan på djurhälsoprodukter och en strävan efter att minska användningen av antibiotika genom effektiva vacciner, står Intervacc väl rustat för att spela en betydande roll på den internationella marknaden. Företaget har också nyligen tagit steg för att etablera sig på nya marknader som USA och Australien, vilket öppnar för ytterligare expansion och tillväxt. Intervacc erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där innovation och framsteg inom djurhälsa står i centrum. Om du är driven, har en stark professionell bakgrund och en passion för djurhälsa, kan detta vara den rätta positionen för dig att verkligen göra skillnad.
• Du kommer att bli en nyckelspelare för Intervacc med en mycket stor kommersiell potential på den europeiska marknaden med målet att etableras globalt.
• Möjlighet att i hög grad påverka företagets utveckling och framgång, stor källa till personlig och professionell utveckling
• Leda och utveckla ett team med hög kompetens och ett stort engagemang
• Vara del av en entreprenöriell företagskultur med ett positivt samarbetsklimat och en mycket hög trivsel

Kvalifikationer och erfarenhet
Idealkandidaten har en gedigen bakgrund och dokumenterad erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom djurhälsa/veterinärsidan. Erfarenhet av vacciner, affärsutveckling, försäljning och lansering av medicinska produkter är centrala kvalifikationer.

Kompetenser
Du bör ha starka ledarskapsförmågor, dokumenterad försäljningserfarenhet, utmärkt kommunikations- och presentationsförmåga, och förmågan att arbeta strategiskt och analytiskt. Ett passionerat engagemang för djurhälsa och välfärd ses som en värdefull förutsättning. Att
skapa relationer och nätverk är en grundläggande kompetens och innefattar förmågan att bygga och underhålla både professionella och personliga kontakter. Förmågan att påverka och övertyga andra är likaså kritisk - framgångsrikt leda och styra diskussioner och beslut i önskad riktning. Att leverera resultat och uppfylla kundförväntningar är centralt och likaså företagaranda och kommersiellt tänkande för att driva verksamheter framåt och identifiera nya affärsmöjligheter. Slutligen är förmågan att formulera strategier och koncept avgörande för att utveckla effektiva planer som adresserar både nuvarande och framtida behov.


Kontakt information
För frågor och mer information om tjänsten kontakta Jarl Molin; jarl.molin@peaksearch.se +46 70 560 20 56