Arjo är ett globalt företag som erbjuder ett brett utbud av produkter utformade för
att höja vårdkvaliteten, öka patientsäkerheten, förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal och främja rörlighet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer.

Att som vårdtagare få möjlighet att röra på sig är nyckeln till en lång rad positiva effekter som snabbare återhämtning, förebyggande av komplikationer samt ökad självständighet och livskvalitet. Rätt lösningar för ökad mobilisering av patienter minskar också risken för belastningsskador hos vårdpersonal samt ökar
vårdens resurseffektivitet.

Säkra produkter av hög kvalitet är Arjos signum och grunden för koncernens produktutveckling är en djup förståelse för
vårdens utmaningar och behov. Med hjälp av kundfokuserade forsknings- och utvecklingsprocesser tar Arjo fram produkter
och lösningar som bidrar till en säker och effektiv vård.

För att säkerställa hög grad av säkerhet och användarvänlighet involveras kunder under utvecklingsarbetets gång och kunder deltar
även i det direkta arbetet under exempelvis valideringsprocessen. På så vis fångas detaljerna som verkligen gör skillnad.

För mer information se gärna
https://www.arjo.com/sv-se/

Läs mer

Produktspecialist Long-Term Care


Position/Job Title:
Product specialist Long-Term Care
Reporting to: Sales Manager Sweden
Territory: Stockholm/Uppsala/7-klövern
Location:
Home based in Stockholm area


Rollen

Vi söker en
Produktspecialist inom medicinteknik att utveckla verksamheten inom Long-Term Care (LTC) med högkvalitativa produkter och tjänster i syfte att förbättra livet för dem som drabbas av nedsatt rörlighet och åldersrelaterade tillstånd.

Produktportföljen är inriktad på äldreboenden för att förbättra livskvaliteten för både boende och personal, inklusive värdighet, boendes välbefinnande samt att minska arbetsbelastningen för vårdgivare, t.ex Vårdhem/Hjälpmedelscentral/ Hemvård/Hälsocentral.

Kunderna är patienter och boende med nedsatt rörlighet och andra särskilda behov, samt personal t.ex. sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och andra professionella vårdgivare, samt chefer för vårdinrättningar.

Rollen ingår i det svenska säljteamet som navigerar på en växande och mycket konkurrensutsatt marknad. Fokus kommer att ligga på resultat, stöd och utbildning samt aktiviteter i samarbete med kunder. I ansvaret ingår att vara affärsdrivande i region Stockholm/Uppsala/7-klövern. Du ska aktivt kommunicera med samtliga målgrupper så att kunskap om Arjos produkter erhålls och föra en kontinuerlig dialog med redan köpande kunder samt aktivt söka utöka målgruppen för att öka försäljningen.

Arbetet innefattar också eftermarknadsbearbetning, t ex med kontinuerliga utbildningsaktiviteter kring produkterna, både till personal och boende.

Du har en högskoleutbildning, gärna som sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du har en stark drivkraft med förmåga att ta egna initiativ och är duktig på att bygga relationer och att kommunicera på ett effektivt sätt på olika nivåer av kunder. Du har en stark positiv inställning och energi samt hög nivå av uthållighet. Det är viktigt att du har en god förmåga att skapa förtroende för dig som person och för Arjos produkter både på kort och lång sikt i regionen då arbetet inte enbart har en säljande del utan en mycket viktig service och utbildningsdel.

Du kommer att arbeta självständigt i ditt distrikt och ansvara för att Arjos strategi, vision och uppsatta mål genomförs enligt plan. Du kommer att ingå i ett team på sju personer under ledning av den svenska försäljningschefen. Du motiveras av att driva mot och uppnå dina mål, att leverera och prestera över förväntan både självständigt och tillsammans med ditt team. Du trivs med att planera ditt distrikt på ett optimalt sätt för strukturerat resande och körkort är ett krav.


Huvudsakliga ansvarsområden

Driva och utveckla försäljning med primärt fokus i eget distrikt
• Kartlägga kundbasen i distriktet för produktsortiment och planera kundbesök därefter för att marknadsföra och sälja våra lösningar
• Bygga och upprätthålla långsiktiga relationer med nuvarande och framtida kunder

• ”Pre-tender”-bevakning och proaktivt arbeta med att påverka kunder och KOL
• Bidra med input och stödja anbudsarbete som leds av Swedish Bid Manager
• Ansvarig för presentation av anbud ute hos kund före och efter anbudsavtal

• Förstå kundernas krav och ge lämpliga rekommendationer/briefings och arbeta mot målet att våra kunder uppfattar Arjo som en ”preferred partner”
• Göra högkvalitativa offerter och erbjudanden till kunder
• Följa upp säljaktiviteter och offerter samt arbeta proaktivt inför anbud
• Kontinuerligt utöka kunskapen om vår produktlinje och vårt kliniska material
• Alltid leverera exceptionell kundservice
• Demonstrera produktens funktionalitet exakt och fullständigt
• Delta i utvalda utställningar och representera Arjo, aktivt interagera med kunder och visa våra lösningar och våra erbjudanden


Kunskap/erfarenhet/färdigheter

• Högskoleutbildning, gärna sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut
• Demonstrerad erfarenhet av försäljning inom life science
• Klinisk bakgrund är en fördel
• Flytande svenska i tal och skrift är obligatoriskt, engelsk läskunnighet
• Körkort B
• IT-kunskaper för Outlook, Excel och Word
• Kunskap och erfarenhet av CRM-system, Salesforce är meriterande


Nyckelkompetenser

• Etablerar goda relationer med kunder och personal. Bygger omfattande och effektiva kontaktnät inom och utanför organisationen. Kommer bra överens med personer på alla nivåer.

• Uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart och tydligt sätt. Håller presentationer och talar inför publik med skicklighet och självförtroende.

• Fokuserar på kundernas behov och nöjdhet. Sätter höga krav på kvalitet och kvantitet. Arbetar på ett systematiskt, metodiskt och strukturerat sätt. Uppnår konsekvent projektmål.

• Anpassar sig till ändrade förhållanden. Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar. Anpassar sin stil till olika människor och situationer.

• Håller sig uppdaterad med konkurrentinformation och marknadstrender. Identifierar affärsmöjligheter för organisationen. Uppvisar finansiell medvetenhet.Möjligheter

• Bli en del av Arjo, ett framgångsrikt och växande företag med högkvalitativa produkter och service
• Att förbättra vardagen för personer som drabbas av nedsatt rörlighet och åldersrelaterade hälsoutmaningar
• Ta en nyckelroll i en region med stor kommersiell potential - Stockholm/Uppsala/7-klövern
• Ha ett brett eget ansvar för nationell/regional försäljningsstrategi, planering och utförande
• Arjo - en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt för att skapa en inspirerande arbetsmiljö med stora möjligheter för människor att utvecklas, lyckas och växa med företaget
• Arjo bygger en hållbar och vinnande kultur genom att upprätthålla våra fem kärnvärden: Openness, Excellence, Collaboration, Ownership och PassionKontakt

För ytterligare information välkommen att kontakta
Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, Seniora Rekryteringskonsulter på PeakSearch
catharina.herbertsson@peaksearch.se, +46 (0)706 152772
eva.runnerstrom@peaksearch.se, +46 (0)701 725379
www.peaksearch.se


Ansökan

Ansök gärna direkt på www.peaksearch.se, eller skicka ditt CV och personliga brev till Eva/Catharina, kontaktuppgifter se ovan.