Om Rubin Medical

Rubin Medical hjälper människor till en tryggare och enklare vardag!

Rubin Medical marknadsför och säljer medicintekniska produkter med fokus på diabetesvård i Norden. Företaget erbjuder högteknologiska, lättanvända hjälpmedel för behandling av typ 1-diabetes. Med sin medicintekniska kompetens och produkter från några av världens mest innovativa tillverkare, vill Rubin Medical bidra till förbättrade behandlingsresultat och en tryggare vardag för en stor grupp människor.

Genom att kombinera ett konkurrenskraftigt produktutbud med hög personlig service och support levererar de trygghet och ökad livskvalitet. Det är i mötet med människor Rubin Medical gör skillnad.

Rubin Medical startades som ett familjeföretag 2003. Flera av de som arbetar på Rubin Medical har varit länge på företaget och har
”Rubin-andan” med sig ända sedan företaget grundades. Idag finns företaget i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sedan 2012 ingår Rubin Medical i den börsnoterade teknikkoncernen Indutrade.

Rubin Medical har huvudkontor på Limhamn och totalt ca 74 anställda med verksamhet i hela Norden. Företagets årliga omsättning ligger på 1,3 mdkr med en stark tillväxt.

För mer information, besök www.rubinmedical.se

Läs mer

Medical Liaison Manager


Befattning:
Medical Liaison Manager
Rapporterar till: Nordisk Marknadschef
Region ansvar: Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland)
Placering: Huvudkontoret i Malmö
Resor: Tjänsten innebär resande inom Norden och enstaka resor
inom Europa


Medical Liaison Manager (MLM) utgör en kompetent resurs för Rubin Medical som, i samråd med Koncernchef, sätts in där nyttan kort- och långsiktigt bedöms vara störst, främst vad gäller att uppnå koncernens försäljningsmål. MLM ska vara företagets expert på diabetesområdet samt Rubin Medicals produkter och ansvara för att ge medicinskt och vetenskapligt stöd externt till kunder och internt till alla funktioner i företaget.

MLM ska bygga och utveckla relationer med Key Opinion Leaders (KOLs) och andra viktiga beslutsfattare och stakeholders, för att öka Rubin Medicals närvaro och position i diabeteskretsar och i samarbetet med viktiga KOLs på Rubins alla marknader.

Du kommer att engagera dig i utbyte av vetenskapliga data och dela klinisk information på ”peer-to-peer-basis” så det är viktigt att känna sig bekväm i att diskutera på detaljnivå med specialister. Du ansvarar också för att tillhandahålla objektiv vetenskaplig information och utbildning till läkare, sjuksköterskor m fl inom diabetsvården.

Du har kännedom om de procedurer som används vid anmälan av tillbud och allvarliga tillbud.

MLM arbetar i ett nära tvärfunktionellt samarbete med sälj- och marknadsavdelningen samt övriga intressenter inom koncernen. En viktig uppgift är att tillse att alla berörda inom företaget erhåller adekvat, tillräcklig och korrekt utbildning/information om Rubin Medicals produkter och deras funktion, samt att sälj- och marknadspersonal håller tillräcklig kompetens inom diabetesområdet.

Rollen är mycket utåtriktad och kräver intresse för att skapa relationer, sprida kunskap och en vilja att påverka beslutsfattare inom diabetesområdet. Du behöver också kunna kombinera ett vetenskapligt intresse med ett affärsmässigt tänkande.

Resandet kan variera under året men uppgår i snitt till två dagar per vecka.Huvudsakliga ansvarsområden

Upprätthålla expertis gällande
• Företagets produkter
• Vetenskapliga studier inom området, med fokus på den egna produkten
• Konkurrenter och deras produkter
• Produkter inom diabetesområdet generellt och diabetesterapi

Kontakter med Nyckelkunder
• Bygga, underhålla och vårda samarbete med nationella KOLs (Key Opinion Leaders) på alla Rubins marknader
• Säkerställa att främst de medicinska budskapen når fram till nyckelkunder
• Delta på relevanta utställningar/mässor, för att stötta och upprätthålla en god kontakt med våra kunder med mål att driva försäljningen

Delaktig i utbildning internt
• Produkt-och terapiområdesutbildning; introduktion och fortbildning
• Vetenskaplig fortbildning

Ytterligare ansvarsområden
Bidra till att bygga och vårda relationerna med leverantörer
• Upprätta och underhålla konkurrensanalyser
• Vara sakkunnig vid val av nya produkter – vara länken mellan marknaden och produkter ur ett ”användar- och kunskapsrelaterat synsätt”
• Regulatoriska frågor
• Support till Koncernchef och Ledningsgrupp


Möjligheter med tjänsten

Vara med och bidra till människors förbättrade hälsa och livskvalitet genom att informera och utbilda kring Rubin Medicals produkter
• Arbeta inom ett mycket intressant terapiområde på ett växande och framgångsrikt företag som tillhandahåller det allra senaste inom diabetesvård. Innovationstakten är hög inom diabetesområdet, särskilt inom medicinteknik. IT-utvecklingen möjliggör också att nya patientnära applikationer utvecklas snabbt.
• Rubin Medical, med huvudkontor i nya lokaler på Medeon i Malmö, är en flexibel aktör med mycket hög och god serviceanda och ett gott rykte
• Arbeta i ett familjärt företag präglat av korta beslutsvägar, stor arbetsglädje och ”vi-känsla” där Rubin-hjärtat ständigt är närvarande.
• Goda utvecklingsmöjligheter både inom Rubin Medical och även inom företagets ägare, dvs koncernen IndutradeErfarenhet och kunskap

Utbildningsnivå
• BSc, MSc eller PhD inom relevant naturvetenskapligt område

Värderad erfarenhet och kunskap
Erfarenhet av försäljning och marknadsföring mot sjukvården på nordisk nivå, t ex från medicinteknik eller läkemedel
• Erfarenhet från att arbeta mot beslutsfattare i sjukvården
• Kompetens inom produkt- och terapiområdet diabetes är en stor fördel
• Etablerat kontaktnät inom diabetesvärlden är en fördel
• Kunskap om de nordiska hälso-/sjukvårdsystemen. ”Kunna navigera i vården”
• Kunskap om hur upphandlingar och avtal inom offentlig sjukvårdssektor fungerar i de nordiska länderna
• Interaktion med leverantörer på internationell nivå, främst kring medicinska frågor
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift


Kontakt

För ytterligare information välkommen att kontakta Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, Seniora Rekryteringskonsulter på PeakSearch.

catharina.herbertsson@peaksearch.se, +46 (0)70 615 27 72
eva.runnerstrom@peaksearch.se, +46 (0)70 172 53 79

www.peaksearch.se


Ansökan

Ansök gärna direkt på www.peaksearch.se