KARL STORZ Endoskope är ett internationellt ledande företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en rad olika produkter inom området endoskopi. Företaget, som är ett familjeföretag, bildades för 65 år sedan i staden Tuttlingen, Tyskland och finns representerat över hela världen genom egna dotterbolag eller lokala representanter med närmare 6000 anställda.
Det svenska dotterbolaget KARL STORZ ENDOSKOP SVERIGE AB grundades 1991 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Det är idag 27 personer som arbetar med marknad och försäljning samt service mot den svenska sjukvården där KARL STORZ byggt upp en stabil verksamhet även innefattande utbildning för såväl kirurger som operationssköterskor och medicintekniker.

 

Applikationsspecialist TILLSATT

Huvudansvar för utbildning

Möjligheter
KARL STORZ marknads- och försäljningsorganisation utgår från tre endoskopiska inriktningar. Övre endoskopi som omfattar bland annat specialiteterna öron- näsa- hals, anestesiologi, plastik- oral- neuro- samt thoraxkirurgi. Nedre endoskopi omfattar framförallt urologi, kirurgi, gynekologi samt endo-vaskulär kirurgi. Det tredje området är endoskopi inom Ortopedi- och Sportmedicin.
KARL STORZ har en mycket stark ställning på marknaden med ett gott rykte att sälja högkvalitativa och i vissa fall unika produkter.
Detta är en utmärkt möjlighet att bli en viktig representant för KARL STORZ och en nyckelperson i det svenska teamet. För rätt kandidat finns en potential för personlig och professionell utveckling i en koncern med dotterbolag runt om i världen. Företaget har haft en positiv utveckling under de senaste åren och även de kommande åren ser mycket ljusa ut med intressanta utmaningar och en innovativ produktutveckling.

Tjänsten – en strategiskt och centralt viktig position
Nu söker vi en applikationsspecialist med huvudansvaret för utbildning av användare av KARL STORZ produkter, primärt produktområdena Integrerade operationssalar (OR1) och Telepresence (kamerasystem, monitorer och ljuskällor). Ditt ansvar är att arbeta för att våra kunders utrustningar/installationer används optimalt och kontinuerligt vidareutvecklas med den senaste tekniken. I ansvaret ingår även planering, genomförande och uppföljning av KARL STORZ kursverksamhet ”Endoskopiforum” och internutbildning.

Utöver huvudansvaret för utbildning kommer du även att ha ett nära samarbete med Försäljningschef och Produktchefer för att säkerställa att säljorganisationen har adekvat kunskap och färdighet i handhavandet av KARL STORZ tekniska utrustning. Du skall i samarbete med respektive säljare även ta ansvar för uppföljning och ”servicebesök” för att identifiera och åtgärda eventuella handhavande problem.

Ditt geografiska ansvarsområde är Sverige och du rapporterar till Teknisk chef och med placering på KARL STORZ huvudkontor i Stockholm. Du kommer att ha cirka 50-70 hotellnätter per år.

Positionen kräver att du har erfarenhet att arbeta med stort kundfokus och där du drivs av att ge kunderna en snabb och anpassad service med hög tillgänglighet. Du har kunskap och praktisk förståelse från svensk sjukvårdsverksamhet med inriktning mot operativ och/eller diagnostisk verksamhet. Du är driftig och tekniskt intresserad med god förståelse inom data/IT och bildteknik.

Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga och en tydlig social talang. Du är lyhörd och kreativ samt har förmåga att tänka utanför boxen för att kunna hitta lösningar på problem.

Produktportfölj
Omfattar alla endoskopiska specialiteter inom Nedre, Övre samt Ortopedisk kirurgisk verksamhet. Under 2014 kommer KARL STORZ att introducera ett nytt produktområde inom gastroenterologi.

Huvudsakliga ansvarsområden
§ Delaktig i genomförandet av OR1-projekt tillsammans med övriga medarbetare i OR1-gruppen
§ Medverka i projekteringsarbetet, delta vid ”nyckelmöten”, studiebesök och/eller presentationer hos presumtiva kunder och kunder som står i begrepp eller påbörjat en inköpsprocess.
§ Utbildningsmaterial/handledningar tas fram, anpassas och uppdateras för respektive produkt/installation.
§ Aktiv del i anbudsförfaranden för att få fram optimala systemkonfigurationer/lösningar.
§ Förvalta och vidareutveckla KARL STORZ kursverksamhet samt kundspecifika och interna utbildningar.
§ Verka för att främja försäljningen i samarbete med säljorganisation

KARL STORZ lägger stor vikt på återrapportering om kundernas önskemål och behov samt förändringar på marknaden och konkurrentinformation.

Kvalifikationer
Krav
Lägst gymnasial utbildning med teknisk inriktning eller motsvarande
Minst 2 års erfarenhet av arbete inom sjukvårdsbranschen med inriktning på teknik
Goda kunskaper och erfarenhet av MS Office
B-körkort

Önskvärt
Erfarenhet av att driva och strukturera tekniska projekt
Erfarenhet från endoskopisk – operativ och diagnostiks verksamhet

Språk
Flytande svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt
Färdigheter/kunskaper: Stort kundfokus
Mycket god problemlösare
Mycket god samarbetsförmåga
Strukturerad och mycket god planeringsförmåga
Bra utbildare, presentatör/kommunikatör med förmåga att göra sig förstådd både praktiskt och teoretisk/tekniskt
God förståelse inom data/IT och bildteknik

Ansökan
För mer information om tjänsten och förfrågningar– kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsulter på PeakSearch.
Tel: 08- 545 00 100, Mob: 070-560 20 56
jarl.molin@peaksearch.se
http://www.peaksearch.se