Medivir är ett växande, nordiskt läkemedelsbolag där framgångsrika forskningsaktiviteter inom infektionssjukdomar kombineras med en nordisk försäljningsorganisation som för närvarande genererar drygt 550 miljoner kronor i årlig omsättning. Företaget grundades 1988 som en avknoppning av AstraZenecas antivirala forskningsenhet. 1996 börsnoterades Medivir på Nasdaq OMX, Stockholmsbörsens midcaplista över medelstora bolag.

 

Finskspråkig Medical information och Safety Manager

Utvecklingsavdelningen (Development)
Nyligen omorgansierades Medivirs FoU verksamhet och delades upp i en Forskningsenhet och en Utvecklingenhet med avsikt att stärka och bygga ut development-verksamheten för det framtida behov vi ser i vår växande verskamhet. Utvecklingsavdelningen består av Preclinical Development, Clinical R&D, Pharmaceutical R&D, Regulatory Affairs, Pharmacovigliance & Medical Information samt Portfolio & Project Management. Verksamheten spänner över ett brett och spännande område från preklinisk utveckling med framtagande av dokumentation för första tester i människa till pharmacovigliance/medical information och regulatoriskt stöd för våra kommersiella produkter.


Medical Information and Pharmacovigilance
Avdelningen för medicinsk information och farmakovigilans består idag av två personer samt viss support på konsultbasis. Organisatoriskt ligger avdelningen inom Development. Här tar vi emot externa medicinska frågor rörande företagets produkter samt handlägger biverkningsärenden. Vi arbetar efter interna rutiner samt nationell och internationell lagstiftning och riktlinjer. När företaget ska expandera nordiskt kommer medicinska frågor och biverkningsärenden att hanteras centralt på kontoret i Sverige

Tjänsten som Finskspråkig Medical Information & Safety Manager

Medivir har en mycket positiv utveckling med flera nya innovativa läkemedel med stor potential på väg in i marknaden. Medivir förstärker därför organisationen med en ny Medical Information & Safety Manager (MISM) med placering på Medivirs huvudkontor i Stockholm.

Tjänsten som MISM skall leverera högsta kvalitet och service inom Medical Information och safety till intressenter och beslutsfattare inom sjukvård, myndigheter och internt på Medivir.

Tjänsten är placerad på Medivirs kontor på Blasieholmen i Stockholm och rapporterar till Executive Vice President Development.

Ansvarsområden
MISM kommer att har flera arbetsområden med en ungefärlig fördelning på farmakovigilans (40%), medicinsk information (30%) samt inom kvalitetssäkring (20%) och regulatory affairs (10%) för Medivirs produktportfölj i framförallt Finland. Tjänsten innebär även ett delansvar för ovanstående ansvarsområden i övriga nordiska marknader.

Fokus för tjänsten är arbete med Simeprevir och andra nya produkter i portföljen med även att agera back-up för övriga produkter .

Den vi söker
Vi söker en erfaren Medical Information & Safety Manager med ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att prioritera och få saker och ting gjorda. Det är viktigt att vara flexibel och kunna omprioritera arbetsuppgifter vid behov.
Det är viktigt att du tar egna initiativ och kan driva ärenden och projekt självständigt och effektivt med hög kvalitet och noggrannhet.
En god förmåga att sätta sig in i och analysera information och data är viktigt i tjänsten.
Det är viktigt att du är duktig på att samarbeta med andra funktioner i företaget och med externa intressenter.
En hög nivå på skriftlig rapportering är också prioriterat för tjänsten.
Utbildning
Universitetsutbildning inom Life science t ex apotekare, biomedicinare, sjuksköterska eller motsvarande

Erfarenhet och kunskap
· Erfarenhet från arbete i läkemedelsbranschen med ett eller flera av de specificerade ansvarsområdena för MISM tjänsten
· God kunskap i gängse medicinsk terminologi
· Flytande finska, svenska och engelska i tal och skrift (kunskap om övriga nordiska språk är en fördel)
· Datavana och kunskap i MS office, databasprogram

För ytterligare information om tjänsten som Finskspråkig Medical Information och Safety Manager, välkommen att kontakta Magnus Klingberg, Rekryteringskonsult på PeakSearch. Ansök direkt på http://www.peaksearch.se.

Kontaktinformation:
e-mail: magnus.klingberg@peaksearch.se
mobil: +46 70-678 09 92
telefon:+46-8-545 00 100