GSK är ett av världens största forskningsbaserade läkemedelsföretag.  Vårt mål är att forska och ta fram nya mediciner som gör att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Globalt omsätter vi över 325 miljarder kronor och har en av världens största forsknings- och utvecklingsbudgetar. Vi är över 100 000 anställda och har vårt huvudkontor i London. Här i Sverige är vi ett marknadsbolag med omkring 130 anställda som jobbar med kliniska prövningar samt marknadsföring och försäljning av egenvård, läkemedel och vacciner.
 

Key Account Manager Vacciner

Södra Sverige

Key Account Manager Vacciner
- En regional nyckelroll för vaccinaffären i Södra Sverige

Vacciner på GSK
Vacciner är ett eget affärsområde med en lång historia på GSK. Affärsområdet har ett stort fokus på vacciner som har haft en stark utveckling de senaste åren. Företaget är marknadsledande på vaccinområdet med en bred och högkvalitativ produktportfölj och en spännande produktpipeline. I produktportföljen finns ett 20-tal barnvacciner och vuxenvacciner (resevacciner) med hög kvalitet och en stark marknadsposition. Vacciner är bland annat TWINRIX, ROTARIX, SYNFLORIX och INFANRIX HEXA. GSKs ambition är att vara en attraktiv partner för sjukvården, privata vaccinatörer och landstingen på vaccinområdet.

Om tjänsten
Vi söker en affärsinriktad Key Account Manager (KAM) Vacciner med regionansvar för Vaccinportföljen i delar av Södra Sverige (Skåne, Halland, Kronoberg, Kalmar och Blekinge). Primär prioritering för affärerna är våra resevacciner och några av barnvaccinerna i portföljen. Omsättningen för region SYD är ca 70 miljoner.

Målet är att maximera försäljningen i regionen och utveckla långsiktiga affärsrelationer med upphandlare, upphandlingsgrupper, infektionsläkare, barnhälsovårdsöverläkare, smittskyddsläkare, expertgrupper, vaccinationsmottagningar, primärvård samt övriga nyckelkunder och beslutsfattare. Det arbetet skall t ex leda till förbättrade avtal, vinna upphandlingar och rekommendationer i olika guidelines.

Affärerna görs genom upphandlingar i landstingen och genom direkta förhandlingar och avtal med t ex privata vaccinationsmottagningar. Upphandlingsarbete är därför ett mycket viktigt fokus för tjänsten. Det innebär att förstå och analysera upphandlingsprocesser och vad som värderas i upphandlingarna. Utifrån det att identifiera möjligheter där GSKs vacciner kan innebära fördelar och mervärden för sjukvården och landstingen som värderas i upphandlingarna. Detta skall sedan föras in i de aktuella anbuden.

För barnvaccinerna arbetar man också med att på olika sätt skapa samarbeten och strukturer som genererar affärer utanför det formella barnvaccinationsprogrammet.

Kompetensområden
Vi söker en affärskvinna/affärsman med dokumenterat goda försäljningsresultat.

Du har en god kunskap om och förståelse för det nationella och regionala sjukvårdssystemet, och de nyckelbeslutsfattare och påverkare som ingår i det nätverket.

Du är en duktig relationsbyggare med en god förmåga att bygga långsiktiga relationer internt och externt.

Du har en god kunskap om vaccinmarknaden och erfarenhet av upphandlingsarbete.

Du är målinriktad med starkt driv för att åstadkomma goda resultat. I det ingår hög energinivå och att få mycket gjort.

Det är viktigt att du har ett övertygande sätt, är lyhörd och är en duktig kommunikatör.

Du skall vara van vid att använda relevanta system för effektiv intern rapportering.

Du är strukturerad och bra på planering och organisation av arbetet.

Du har en förmåga att fokusera och prioritera.

Du är bra på att analysera marknaden och omvärlden för att skapa strategier och förutsättningar och att förbättra affärerna och vinna upphandlingar.

Du är initiativtagande och en problemlösare.

För att vara aktuell för tjänsten som Key Account Manager Vaccines skall du ha genomgått LIF-utbildning eller motsvarande och ha en akademisk utbildning.

Möjligheter med rollen
· Arbeta med vacciner i det ledande företaget på vaccinmarknaden
· Arbeta med marknadens bredaste vaccin produktportfölj och pipeline
· Ansvara för och utveckla vaccinaffären i en spännande och utmanande region
· Arbeta med upphandlingar, affärsuppgörelser och avtal och se direkta säljresultat av insatserna
· Ansvara för regionens kunder, regionplan och viktiga beslutsfattare
· Arbeta i ett professionellt och erfaret team med bra stämning och gott samarbete
· Tvärfunktionell samverkan med olika funktioner inom GSK

Kontakt för mer information, frågor och ansökan
För mer information om GSK och företagets vacciner gå gärna in på http://www.glaxosmithkline.se, http://www.vaccinportalen.se. För mer information om tjänsten som Key Account Manager Vacciner, kontakta Jenny Harding Ringh, Rekryteringskonsult på PeakSearch. Sök tjänsten direkt på http://www.peaksearch.se
Kontaktuppgifter: jenny@peaksearch.se, mobil: 070-235 81 99, telefon: 08-545 00 100
hemsida: http://www.peaksearch.se