OneMed är den ledande distributören av hälso- och sjukvårdsprodukter i norra Europa med både offentliga och privata kunder. OneMed har en omfattande portfölj av sjukvårdsprodukter samt andra relaterade produkter såsom exempelvis medicinsk utrustning och apparater. Bolaget är representerat i tio länder i norra och östra Europa: Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien och Slovakien. OneMed har en årlig försäljning på cirka 400 miljoner euro och cirka 700 anställda. OneMed’s strategiska målsättning är att vara ”One Partner” gentemot sina kunder när det gäller att tillhandahålla hälso- och sjukvårdsartiklar.
OneMeds produktorganisation består idag av tre divisioner – ”Consumables”, ”Medical” (sårvård/labb) samt ”Personal Care” (nutrition, inkontinens och diabetes). För mer information besök http://www.onemed.com

 

Market Access Manager - Nordic TILLSATT

Möjligheter
OneMed har en tydlig målsättning att utvecklas och växa som det ledande, mest professionella, kundorienterade och innovativa företaget inom hälso- och sjukvårdsprodukter i Nord & Öst Europa. Detta gör OneMed till en mycket intressant och spännande partner i syfte att möta de olika kundernas krav och önskemål. Inom företaget finns det en stor kunskap och erfarenhet som gör att bolaget är ett mycket innovativt och kundorienterat företag.
OneMed erbjuder sina leverantörer en bred tillgång till den stora nord- och östeuropeiska marknaden och OneMed vill bli deras mest proaktiva och effektiva partner. Företagets erbjudande till sina kunder är att ta ett helhetsansvar inom hälso- och sjukvårdsrelaterade produkter.
Detta är en spännande möjlighet att bli en viktig representant för OneMed och en nyckelperson i det nordiska teamet. Du kommer att erbjudas stora möjligheter att påverka och vidareutveckla marknaden inom det nordiska området. För rätt kandidat finns en potential för personlig och professionell utveckling. I Norden har företaget haft en positiv utveckling under de senaste åren och även de kommande åren ser mycket ljusa ut med intressanta utmaningar.

Tjänsten – en viktig strategisk position med syfte att påverka och utveckla marknaden
Nu söker vi en Market Access Manager inom affärsområdet ”Personal Care” med inriktning mot produkter inom stomiområdet. Ditt huvudsakliga geografiska område är Norden med inriktning i första hand mot Sverige och därefter Finland. Teamet som du kommer att samarbeta med består för närvarande av en strategisk inköpare samt en inköpsassistent.
För att lyckas nå uppsatta affärsmål är den första prioriterade huvuduppgiften att skapa/initiera och befästa dialogen/samarbetet med leverantörer för att säkerställa flödet av produkter inom stomiområdet. Den andra prioriterade huvuduppgiften i denna roll är att skapa nya affärsupplägg och befästa och utveckla de befintliga. För att åstadkomma detta krävs att du har tidigare erfarenhet av att arbeta gentemot de personer som är finansiellt ansvariga och beslutsfattare inom sjukvården. Du ska ha en dokumenterad erfarenhet av tidigare upphandlingsarbete inkluderande förarbete/påverkan till avtal. Du ska även ha tidigare erfarenhet av att utveckla relationer med ledande aktörer i nationella ”payer” strukturer, landsting, centrala sjukhus, NGO’s samt andra relevanta politiska strukturer.
Positionen rapporterar till affärsområdeschefen för ”Personal Care” med placering företrädesvis på huvudkontoret i Malmö. Det finns även möjlighet att erbjudas placering i Stockholm.
Positionen kräver en mycket ”driven” person med förmåga att åstadkomma mervärdesskapande samarbeten som resulterar i korta och långsiktiga affärsresultat.
Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga och en tydlig social talang. Du är lyhörd och kreativ samt har förmåga att tänka utanför boxen för att kunna hitta och starta nya samarbetsprojekt med kund.

Produktportfölj
Din produktportfölj kommer i huvudsak bestå av produkter inom stomiområdet. Sortimentet kommer, i samarbete med leverantörer och andra kunder, att kontinuerligt utvecklas och utökas.

Huvudsakliga ansvarsområden
Att nå OneMeds uppsatta affärsmål för stomiportföljen genom att:
§ Identifiera nationella ”payer” strukturer, landsting, centrala sjukhus, beslutsfattare, patient-organisationer (NGO’s) etc.
§ Utveckla identifierade relationer för att därigenom möjliggöra presentation av företagets erbjudande med en tydlig målsättning att nå affärsmålen
§ Påverka nationella och regionala beslutsfattare att uppnå prioritering av OneMeds produktsortiment genom att delta/samarbeta i relevanta strukturer
§ Utveckla relationer/samarbete med relevanta kunder som har produkter inom relevant område
§ Förstå nationella/regionala likheter och skillnader mellan landstingen och driva anpassade strategier för att nå uppsatta affärsmål
§ Samarbeta/samordna interna resurser med tyngdpunkt mot inköpare och avtalsansvariga
§ Övervaka förändringar/möjligheter i den yttre miljön (payer” strukturer, landsting, centrala sjukhus, beslutsfattare, patientorganisationer (NGO’s), konkurrenter) för att förutse risker och möjligheter

Kvalifikationer
Krav:
Eftergymnasial utbildning företrädesvis med inriktning mot ekonomi/hälso- sjukvård
Minst 4-5 års branscherfarenhet med liknande uppgifter

Önskvärt:
Erfarenhet av att leda och driva projekt
Kunskap om juridiska regleringar som gäller för kommuner och landsting, t ex lagen om offentlig upphandling, samt etiskt regelverk

Språk:
Svenska och engelska används som arbetsspråk, varpå du bör kunna uttrycka dig väl inom båda språken i såväl tal som skrift

Färdigheter/kunskaper:
Starkt affärmässigt och kommersiellt driv och med en förståelse för landstingens organisation, struktur och beslutsprocess.
Kreativ förmåga att hitta gemensamma mål tillsammans med befintliga och nya kunder, som leder till att vi utvecklar befintliga affärer och vinner nya affärsupplägg.
God samarbetsförmåga och vilja att utveckla kunskapen hos övriga medarbetare kring vad som händer i landstingen och hur det påverkar OneMed.
Van att arbeta självständigt och vara självgående
Lyhörd och en stor förmåga att identifiera, bibehålla och skapa nya nätverk med syfte att nå beslutade målsättningar

För mer information, frågor och intresseanmälan för tjänsten kontakta: Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch. Ansök direkt på http://www.peaksearch.se.
Tel: +46-(0)8-545 00 100, Mob +46- (0)70-560 20 56
E-post: jarl.molin@peaksearch.se
Webb: http://www.peaksearch.se