Hill-Rom är en världsledande medicinteknisk koncern som finns i 80 länder och har 6500 anställda. Sedan hösten 2008 ingår det svenska patientlyftsföretaget Liko i koncernen. I Sverige och Norden möter vi kunderna med en gemensam organisation. Inom koncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför vi medicinteknisk utrustning, i huvudsak patientsängar, tryckavlastande madrasser, personlyftar och lyftselar för användning vid sjukhus, äldreboenden och inom hemvård. Vårt nordiska huvudkontor är placerat i Luleå och vi har lokalkontor runt om i Sverige. Läs mer på http://www.hill-rom.se och http://www.liko.se

 

Key Account Manager TILLSATT

Möjligheter
Liko blev 2008 uppköpta av det amerikanska företaget Hill-Rom och har en gemensam bakgrund som familjeföretag med målsättningen att förbättra kvaliteten på vården för både vårdgivare och vårdtagare. Genom detta uppköp kunde Likos produkter erbjudas till fler kunder över hela världen och tillsammans kunde de två företagen erbjuda sina kunder en komplett lösning för patientvård och förflyttningar, med fokus på att förbättra vårdkvaliteten och vårdgivarens produktivitet.
Hill-Rom har en tydlig målsättning att vidmakthålla sin marknadsledande position i Norden och fortsätta att utvecklas och växa som det ledande, mest professionella, kundorienterade och innovativa företaget inom sina produktområden. Sammantaget gör detta Hill-Rom till en mycket intressant och spännande partner i syfte att möta de olika kundernas krav och önskemål. Inom företaget finns det en stor kunskap och erfarenhet och kunderna ser oss som ett mycket innovativt och kundorienterat företag.
Detta är en spännande möjlighet att bli en viktig representant för Hill-Rom och en nyckelperson i det svenska teamet. Du kommer att erbjudas stora möjligheter att påverka och vidareutveckla marknaden inom ditt geografiska ansvarsområde som är Stockholm, Gotland, Uppsala, Gävle, Dalarna, Östergötland, Västmanland, Södermanland och Örebro. För rätt kandidat finns en potential för personlig och professionell utveckling. Företaget har haft en positiv utveckling under de senaste åren och även de kommande åren ser mycket ljusa ut med intressanta utmaningar.

Tjänsten – nyckelposition avseende affärsutveckling, kundbearbetning och försäljning
Vi söker efter en drivande och affärsmässig KAM. Din roll blir att ansvara för affärsutveckling, kundbearbetning och försäljning av Hill-Rom’s produktportfölj som bland annat inkluderar ett brett utbud av sjukhussängar.
Du ska skapa nya affärsupplägg och befästa och utveckla de befintliga. Huvudfokus är att vara ”spindeln i nätet” mellan Hill-Rom och våra nyckelkunder, där starka och varaktiga relationer med beslutsfattare och inköpare är centralt.
Du har en fallenhet för att etablera affärsmässiga kontakter på alla nivåer och du är professionell i dina möten med kunder. Vi ser gärna att du har en tidigare bakgrund som KAM och mycket god erfarenhet av offentlig upphandling. Har du tidigare erfarenhet från den medicintekniska branschen är det ett stort plus. Tjänsten innebär ett stort eget ansvar och det är viktigt att du är självgående samtidigt som du är en tydlig lagspelare som gärna samarbetar med andra. Du ingår i säljteamet tillsammans med kollegor från våra andra kompetenscenter och affärsområden runt om i Norden. När du börjar kommer du att introduceras i våra arbetsprocesser och system parallellt med utbildning i vårt produktutbud.
Positionen rapporterar till den nordiska försäljningschefen. Bostadsorten är företrädesvis i Stockholmsområdet. Arbetet innebär regelbundna resor med övernattningar.
Positionen kräver en mycket ”driven” person med förmåga att åstadkomma mervärdesskapande samarbeten som resulterar i korta och långsiktiga affärsresultat. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga och en tydlig social talang. Du är lyhörd och kreativ samt har förmåga att tänka utanför boxen för att kunna hitta och starta nya samarbetsprojekt med kund.

Produktportfölj
Din produktportfölj kommer i huvudsak bestå av ett brett utbud av sjukhussängar och lyftlösningar.

Huvudsakliga ansvarsområden
Att nå Hill-Rom’s uppsatta affärsmål för det geografiska ansvarsområdet genom att:
§ Identifiera beslutsfattare inom privat och offentlig sjukvård såsom exempelvis MTA-chefer, inköpschefer, verksamhetschefer, referensgrupper, etc.
§ Utveckla identifierade beslutsfattare för att därigenom möjliggöra försäljning av företagets erbjudande med en tydlig målsättning att nå affärsmålen.
§ Påverka de regionala beslutsfattarna att uppnå prioritering av Hill-Rom’s produktsortiment genom att delta/samarbeta i relevanta strukturer.
§ Förstå regionala likheter och skillnader mellan olika kunder och driva anpassade strategier för att nå uppsatta affärsmål.
§ Samarbeta/samordna interna resurser med tyngdpunkt mot avtalsansvariga.
Övervaka förändringar/möjligheter i den yttre miljön (privat/offentlig sjukvård, sjukhus, beslutsfattare, patientorganisationer, myndigheter, konkurrenter) för att förutse risker och möjligheter.

Kvalifikationer
Krav:
Eftergymnasial utbildning företrädesvis med inriktning mot ekonomi/teknik/hälso- sjukvård
Minst 3 års branscherfarenhet med liknande uppgifter

Önskvärt:
Erfarenhet från medicintekniska företag
Kunskap om juridiska regleringar som gäller för kommuner och landsting, t ex lagen om offentlig upphandling, samt etiskt regelverk

Språk:
Svenska och engelska används som arbetsspråk, varpå du bör kunna uttrycka dig väl inom båda språken i såväl tal som skrift

Färdigheter/kunskaper:
Starkt affärmässigt och kommersiellt driv och med en förståelse för sjukvårdens organisation, struktur och beslutsprocess.
Kreativ förmåga att hitta gemensamma mål tillsammans med befintliga och nya kunder, som leder till att du utvecklar befintliga affärer och vinner nya affärsupplägg.
God samarbetsförmåga och en vilja att ständigt utveckla kunskapen kring produktportföljen samt att omsätta denna kunskap till mervärde för både kund och företag.
Van att arbeta självständigt och vara självgående.
Lyhörd och en stor förmåga att identifiera, bibehålla och skapa nya nätverk med syfte att nå beslutade målsättningar.

För mer information om tjänsten och förfrågningar – kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsulter på PeakSearch. Tel: 08- 545 00 100, Mob: 070-560 20 56
jarl.molin@peaksearch.se http://www.peaksearch.se