GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska och utveckla nya mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Våra prioriterade områden är cancer, luftvägs- och infektionssjukdomar. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största forsknings- och utvecklingsbudgetar. I Sverige har GSK omkring 130 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.

 

Hospital Specialist Manager SLE/PAH TILLSATT

Framgångsrik säljare med ansvar för södra och västra Sverige

Hospital Specialist Manager (HSM), SLE & PAH

Rapporterar till: Therapy Area Manager, Hospital

Region: Södra & Västra Sverige

Placering: Fältbaserad, Södra/ Västra Sverige

Regionalt ansvar för attraktiva läkemedel vid SLE och PAH
GlaxoSmithKline har ett antal intressanta specialistläkemedel i portföljen. Bland de prioriterade finns Benlysta®, ett unikt läkemedel för behandling av den allvarliga reumatiska sjukdomen Systemisk Lupus Erythematosus (SLE).
Benlysta är den första behandlingen utvecklad och godkänd för SLE på över 50 år, vilket gör det mycket intressant för såväl sjukvården och för drabbade patienter.

Volibris® och Adcirca® är läkemedel med indikationen Pulmonell Arteriell Hypertoni (PAH) som är en allvarlig sjukdom som beror på högt blodtryck i lungkretsloppet.

De aktuella produkterna har en hög klinisk värdering och en god tillväxt i respektive marknadssegment.

Om tjänsten
Vi söker en affärsinriktad Hospital Specialist Manager (HSM) med regionansvar för produkterna inom SLE och PAH i södra och västra Sverige.

Målet är att optimera affärsmöjligheterna i regionen genom att utveckla långsiktiga affärsrelationer med framförallt Reumatologer (SLE) och Kardiologer (PAH). Kundens och patientens behov är utgångspunkten för säljarbetet och styr valet av aktiviteter, projekt och samarbeten. Att kontinuerligt bidra med upplevda mervärden genom rätt aktiviteter, kunskap och kompetens är en nyckel till framgång.

Tjänsten innebär ett försäljnings- och kostnadsansvar för regionen. Där ingår arbete mot specifika regionala resultat- och aktivitetsmål. HSM genomför kontinuerligt analys av marknaden i regionen och bevakar konkurrenter, produkter, försäljningsdata och marknadsutveckling för de aktuella produkterna.

Utifrån nationell affärsplan ansvarar HSM för upprättande, genomförande och uppföljning av regional plan. I det ingår att tillsammans med Therapy Area Manager bestämma de viktigaste utmaningarna och prioriteringarna i regionen.

Utgångspunkten för arbetet är GSK:s egenutvecklade kundmodell, Customer Engagement Framework (CEF).

Tjänsten innehåller planering, genomförande och uppföljning av säljmöten med kunder (befintliga och nya) och beslutsfattare inom Reumatologi och Kardiologi. Vidare deltagande i seminarier, mässor, symposier och konferenser. Arbetet innebär även ansvar för och genomförande av GSKs kvalitativa utbildningar för kunder och beslutsfattare.
I HSM rollen arbetar man enligt GSKs interna regelverk som ställer höga krav på etik och moral samt anpassning till branschregler. Alla aktiviteter rapporteras i CRM systemet Compass.

Kompetensområden
Vi söker en Säljare med erfarenhet från försäljning mot specialistsjukvården (gärna inom reumatologi), med dokumenterat goda försäljningsresultat.

Du har en god kunskap om och förståelse för det nationella och regionala sjukvårdssystemet, och de nyckelbeslutsfattare och påverkare som ingår i det nätverket.

Du är en duktig relationsbyggare med en god förmåga att bygga långsiktiga relationer internt och externt.

Du är målinriktad med starkt driv för att åstadkomma goda resultat. I det ingår hög energinivå och att få mycket gjort.

Det är viktigt att du har ett övertygande sätt, är lyhörd och är en duktig kommunikatör.

För att vara aktuell för tjänsten som Hospital Specialist Manager skall du ha genomfört LIF-utbildning eller motsvarande och ha en akademisk utbildning. Vidare skall du ha möjlighet till att dagligen resa för möten med prioriterade kunder i regionen.

Kontakt för mer information, frågor och ansökan
För mer information om GlaxoSmithKline och företagets produkter, besök gärna http://www.glaxosmithkline.se. För mer information om tjänsten som Hospital Specialist Manager, kontakta Magnus Klingberg, Rekryteringskonsult på PeakSearch. Sök tjänsten direkt på http://www.peaksearch.se
Kontaktuppgifter: magnus.klingberg@peaksearch.se, mobil: 070-678 09 92, telefon: 08-545 00 100
hemsida: http://www.peaksearch.se