KIBI Care is part of KIBI Nordic AB.
We are a Nordic company with focus on healthcare. Our vision is to be the Nordic leader with medical documentation and diagnostics.
KIBI is located in Finland, Denmark, Norway and Sweden. Within KIBI we are approximately 50 employees with sales and consultants in all Nordic countries. Product Development is based in Sweden. The Care business also has a number of key partners which we base our solution on.
We have a large customer base in the Nordics with 200 000 users of our solution.

 

Care konsult

Duktig leveranskonsult inom IT mot Sjukvården

Vår lösning inom KIBI Care
KIBIs lösning gör att du kan komma åt en patients journaler direkt från det elektroniska (EMR) journalsystemet. Komplett medicinsk historia, EKG, bilder, videor, ultraljud, labbresultat och felsökningsrapporter är omedelbart tillgängliga från en skärm som du väljer.
Jämför EKG, foton, ultraljudsbilder och annan patientdokumentation från olika system i en sök-och betraktaren. Resultatet? Mindre tid på att leta efter information, ökad patientsäkerhet och ökad arbetseffektivitet.
KIBIs lösning möjliggör också att du kan automatiskt fånga, klassificera och indexera alla inkommande dokument och länka dessa dokument till patientens journal.
Med de senaste integrations och lagringsteknikerna, som XDS och VNA, kan du avsevärt minska kostnaderna för lagring och hämtning av befintlig och ny information på både DICOM och icke-DICOM-format.

Sammanfattning av positionen Care konsult
Care Konsulten är medlem i den nordiska leveransorganisation och arbetar med implementeringar till kunden och specifikt för just kundens miljö. Rollen innebär att analysera, designa, planera och genomföra lösningarna. Detta inkluderar att hitta de bästa lösningarna för att möta kundernas krav och uppnå den högsta nivån av kundtillfredsställelse.
Som konsult arbetar du i ett team med konsultkollegor, projektledare, försäljning och utvecklare.

Önskvärd Erfarenhet
- 5 års erfarenhet av att arbeta som leveranskonsult mot sjukvården, med Produkter och lösningar, gärna gentemot Healthcare IT system

Utbildning
- Software engineering eller minst 5 års erfarenhet inom närliggande kunskapsområde.

Färdigheter och kompetenser
- Utmärkt analytiker, kreativ problemlösare
- Förmåga att bedöma, prioritera och hantera arbete i snabb miljö
- Måste arbeta under minimal tillsyn och är "självgående"
- Kompetens och kunskap om HL7, DICOM, XDS
- Kunskap om lagar och regler, som PDL och arkivering
- Kunskap om nationella organisationer ex:
o Nationell föreningar för lokala organisationer och myndigheter, ex SKL, Landstingen etc.
o Nationella myndigheter som tillhandahåller infrastruktur och tjänster till sjukvårdsmarknaden.
- Allmänna kunskaper om MED TECH produkter och ha god förståelse för dokumenthantering.
- Allmänna kunskaper för terminologin inom sjukvården
- Goda kunskaper i engelska

Den vi söker
Vi söker en lösningsorienterad och kundfokuserad person som gillar att göra skillnad för kund. Du har erfarenhet av att leverera tekniska lösningar mot hälso – och sjukvård och är van att arbeta i projektform.

Du ska vara villig att resa inom Sverige och även Nordiska resor kan förekomma i rollen

Möjligheter med rollen som Care konsult
• Arbeta i KIBI, ett innovativt företag i tillväxt med attraktiva produkter, ambitiösa mål och korta beslutsvägar.
• Vara en av nyckelpersonerna för servicen gentemot kund
• Arbeta i ett mindre företag med en dynamisk kultur med högt i tak och ett trivsamt klimat för samarbete
• KIBIs värdegrund inkluderar ett humanistiskt synsätt och engagemang i olika välgörande ändamål t ex UNICEF och initiativet Hållbara Hav

Kontakt
För ytterligare information om tjänsten som Care konsult, välkommen att kontakta Magnus Klingberg eller Jenny Ringh, Rekryteringskonsulter på PeakSearch. Ansök gärna direkt på http://www.peaksearch.se.

Tel vxl 08-545 00 100
Mob Magnus 070-678 09 92
Mob Jenny 070-235 81 99
E-post magnus.klingberg@peaksearch.se
E-post jenny@peaksearch.se