Om Abigo
ABIGO Medical AB är ett svenskt läkemedelsföretag som äger, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicintekniska produkter. Det främsta området för de medicintekniska produkterna är avancerad sårläkning och öron, näsa, hals (ÖNH).
Företaget är privatägt och grundades 1989 av de nuvarande ägarna, bröderna Jan G Smith och Leif Smith, som båda fortfarande är aktivt engagerade i ABIGO. Detta innebär flexibilitet och korta beslutsprocesser, med mycket god möjlighet till positiv långsiktig expansion. Ett aktivt forsknings- och utvecklingsprogram inom utvalda områden skapar spännande möjligheter till tillväxt och har också lett till ett antal internationella patent och patentansökningar. Unika, patenterade egenutvecklade produkter, med internationell potential inom nischområden, är en del av ABIGO:s affärsfilosofi.
Bortsett från det farmaceutiska området är ABIGO även verksamt inom området för medicintekniska produkter.
ABIGO hanterar sin egen FoU, tillverkning och marknadsföring. Marknaden i Skandinavien täcks av vår egen organisation, med dotterbolag i Danmark och Norge. Genom partners och distributörer används en del av våra produkter i mer än 60 länder, i alla världsdelar. 
ABIGO Medicals huvudkontor ligger i Göteborg.
Nu kommer även Abigo att ansvara för partnern Mead Johnsons Nutritionsprodukter i Norden
Därför vill vi nu rekrytera in en person med rätt erfarenhet att driva detta segment framåt.
Ambitionen är att tillföra ytterligare produkter till företagets Nutritions portfölj.


Om Mead Johnson
Mead Johnson Nutrition är ett av världens äldsta och största företag inom nutrition för spädbarn och barn. I Skandinavien ligger tonvikten på produkter för barn med födoämnesöverkänslighet som komjölksproteinallergi.
I Sverige och övriga skandinaviska länder har Mead Johnsons produkter funnits sedan början av 70-talet. Samtliga produkter distribueras via apotek och kan förskrivas på livsmedelsanvisning/licens.
http://www.meadjohnson.com; http://www.meadjohnson.se
Mead Johnson Nutrition var ursprungligen ett familjeföretag, som grundades redan 1905 av Edward Mead Johnson. Hans son led av en födoämnesallergi och räddades till livet av en hemmagjord specialvälling. Den blev så småningom ett av många preparat för barn med liknande problem. Forskning och utveckling i nära samarbete med läkare och andra inom sjukvården var ledstjärnor för Dr Johnson och har präglat företaget sedan dess.
Om Nutramigen
Mead Johnson Nutrition fokuserar på produkter för späd- och småbarn med allergi och födoämnesöverkänslighet. Produkten som man har inom detta område heter Nutramigen.
Alla typer av Nutramigen kan köpas receptfritt på apotek och förskrivas rabatterat på Livsmedelsanvisning.
Tarmen är en naturlig barriär mot skadliga bakterier och matallergener, men denna kan störas hos spädbarn med komjölksallergi. Nutramigen LGG har berikats med probiotikan LGG (Lactobacillus GG) för att främja en hälsosam balans av goda bakterier som kan bidra till att stärka barnets tarmbarriär (3). Nutramigen med LGG har visat sig lindra symptom snabbare jämfört med Nutramigen utan LGG (4).
Den unika kombinationen av Nutramigen och LGG har visat sig behandla spädbarns komjölksallergi mer effektivt.
Studier har visat att ca 80 % av barnen med komjölksallergi hade utvecklat tolerans för komjölk efter 12 månaders kostbehandling med Nutramigen LGG (2,5). Vanligtvis har 85-90 % utvecklat tolerans först vid tre års ålder (6).
Nutramigen är den enda ersättningen för komjölksallergi med dokumenterad data för toleransutveckling. Man har överlag en omfattande medicinsk dokumentation för produkterna som är den mest solida i kategorin.

Se mer info på:
http://www.meadjohnson.se/se/allmanhet/produkter/om-nutramigen/

 

Business Unit Manager TILLSATT
Nutrition Norden

Business Unit Manager (BUM) - Nutrition Norden

Lämplig bostadsort: Göteborgs regionen (Västra Götaland) alternativt Skåne regionen

Tjänsten rapporterar till Head of Operations Abigo Medical (HOO)

Rollens syfte:

Att utveckla Abigos affärsområde Nutrition på den nordiska marknaden i samarbete med vår partner Mead Johnson och det nordiska bolaget. Att skapa tillväxt och lönsamhet i affärsområdet nutrition.

Arbetsuppgifter:

· Leda den dagliga verksamheten inom nutritionsområdet för Norden.

· Ledaransvar för 2 KAM i Sverige, informellt teamledaransvar för övriga länder.

· Ansvara för kontakten med relevanta Key Opinion Leaders och stakeholders i samråd med KAM

· Ansvara för marknadsföringen i Norden och även den operativa implementeringen för Sverige.

· Ansvara för att skapa ett gott samarbete i det Nordiska nutritionsteamet.

· Ansvara för att en marknadsplan årligen upprättas och implementeras. Avvikelser från fastlagda planer skall omgående rapporteras till HOO.

· Månadsvis rapportering till HOO vs fastlagd budget avseende försäljningsutveckling/terapiområde/produkt samt totala omkostnader avseende marknadsföring.

· Ansvara för nyckelkontakter och för den regelbundna rapporteringen till Mead Johnson (Amsterdam).

· Supportera de nationella teamen samt tillvarata synergier mellan länderna.

· I samråd med Field Product managers i respektive land genomföra individuell utvecklingsplan för KAM funktionen med respektive befattningsbeskrivning som styrdokument.

· Leda och ansvara för skriftlig produktkommunikation till kunder samt godkännandeprocessen gentemot Mead Johnson.

· Ansvara för regelbunden kommunikation och dialog med medicinska/regulatoriska-avdelningen.

· Ansvara för att kommunikation och samförstånd genomsyrar samarbetet med det nordiska bolaget.

· I samråd med Head of Operations - Norden planera interna konferenser samt tillgodose adekvata utbildningsinsatser.

· Vara drivande i samråd med HOO inom samtliga parametrar där verksamhetens profit kan förbättras såsom vid exempelvis prissättning av produkter, förbättrade distributionskostnader etc.

· Vara huvudansvarig för Abigos nutritionsprodukter gentemot de olika apotekskedjorna. Head of Operations bistår med stöd initialt.

· I samband med produktförvärv (nutrition) vara ansvarig för den marknadsmässiga bedömningen i förhållande till marknadsavdelningens strategi och kompetens.

· Uppträda som en god ambassadör för Abigo Medical AB
samt kommunicera Abigo Medical AB:s affärsidé vid samtliga affärskontakter.

· Vara en god ”Abigoit”, skapa positivism, trivsel och laganda bland alla medarbetare.


Teamet inom Nutrition:

Sverige:
BUM och 2 KAM

Finland:
1 kombinerad Produktchef/KAM och 1 KAM

Norge:
1 kombinerad Produktchef/KAM och 1 KAM

Danmark:
1 kombinerad Produktchef/KAM och 1 KAM

Samtliga i det nordiska teamet har en gedigen erfarenhet av försäljning inom Nutritionsområdet.

Uppskattningen är att ca 50 % av rollens fokus kommer att ske mot den Svenska marknaden


Samarbetsförhållanden/kontaktytor:
Internt: 1: Nutritionsteamet
2: Head of Operations
3: Övriga inom Abigo Medical
4: Mead Johnson
Externt:
Konsulter (Reklambyråer, PR-byråer, Marknadsundersökning, Kommunikation etc.)
Relevanta Opinionsledare och övriga beslutsfattare
Apotekskedjor

Kvalifikationer:
Akademisk utbildning, gärna inom marknadsföring.
Erfarenhet från framgångsrik försäljning/marknadsföring inom Läkemedel, Apoteksmarknaden eller inom Medicinsk teknik.
Erfarenhet från Medical Nutrition är meriterande.
Ledarerfarenhet är meriterande.
Tidigare säljerfarenhet är meriterande.
Flytande engelska och skandinaviska i tal och skrift.

Kompetenser:
Ledarkompetens.
God förmåga att skapa samarbete.
God förmåga att förstå affären och utveckla marknadsföring som leder till säljresultat.
Kunna ta egna beslut, starta upp, driva och avsluta aktiviteter och projekt med hög kvalitet.
Hög kompetens i att skapa och bibehålla relationer.
Viktigt att motiveras av bredden i rollen som innehåller både strategiskt och operativt marknadsarbete.

Kontakt
För mer information, frågor och intresseanmälan för tjänsten som Business Unit Manager
Kontakta: Joakim Folmer-Hansen eller Magnus Klingberg, rekryteringskonsulter på PeakSearch.
Ansök direkt på http://www.peaksearch.se.
Tel: +46-(0)8-545 00 100, Mob +46 (0)72-585 95 07 Joakim, +46 (0) 70-678 09 92 Magnus
E-post: joakim@peaksearch.se
Webb: http://www.peaksearch.se