Merck, som grundades 1668 och är världens äldsta läkemedels- och kemiföretag, har sedan grundandet stått för innovation, affärsframgångar och ansvarsfullt företagande. Familjen Merck är fortfarande majoritetsägare till företaget och utgör grunden för ett stabilt företag.
Merck med närmare 40 000 medarbetare i 68 länder är idag ett ledande globalt företag, för innovativa och högkvalitativa högteknologiska produkter inom läkemedels- och kemisektorerna. Med sina fyra divisioner Merck Serono, Consumer Health, ”Performance Materials” och Merck Millipore, genererade Merck totalt intäkter på 11,1 miljarder Euro under 2013.
Merck Serono, den division som ansvarar för affärsområdet Läkemedel, har sitt huvudkontor i Darmstadt, Tyskland. Merck Serono utvecklar, tillverkar och marknadsför receptbelagda läkemedel i 150 länder inom cancer, multipel skleros, infertilitet, endokrina och metabola sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Merck Serono har ett uttalat åtagande att leverera nya behandlingar inom neurologi, onkologi och immunologi.
I Sverige har Merck Serono ett 30-tal anställda med nordiskt kontor i Stockholm. För mer information hänvisas till företagets hemsida; http://www.merckserono.se.

 

Key Account Manager - onkologi TILLSATT

Möjligheter
Merck Serono har en stark ställning på den svenska marknaden med gott rykte bland kunderna att marknadsföra egna framforskade innovativa produkter. Om man väljer Merck Serono innebär det att:
· arbeta i ett ledande och etablerat företag inom cancer, multipel skleros, infertilitet, endokrina och metabola sjukdomar samt med hjärt-kärlsjukdomar
· arbeta i ett modernt, långsiktigt och stabilt familjeföretag med stora resurser och med en intressant produktpipeline
· arbeta med att relansera Erbitux® - en väletablerad monoklonal antikropp och en marknadsledande produkt i södra Sverige
· arbeta i ett företag med ”platt” organisation, korta beslutsvägar och med ett stort personligt ansvar.
· bli del av ett kompetent team med härlig stämning
· tätt samarbete med Nordisk Franchise Leader och med övriga nordiska kollegor

Key Account Manager rollen ger möjlighet till personlig utveckling, baserad på den individuella utvecklingsplanen. Merck Seronos anställda är företagets viktigaste tillgång och vi inriktar oss därför på varje enskild medarbetares yrkesmässiga och personliga utveckling.
Du kommer att erbjudas stora möjligheter att påverka och vidareutveckla marknaden inom ditt geografiska ansvarsområde som är Södra Sverige; Linköping – Göteborg och söderut.

Tjänsten
Nu söker vi en Key Account Manager (KAM) som har en dokumenterad erfarenhet av att arbeta med förtroendeskapande aktiviteter inom onkologiområdet. Du kommer att få försäljningsansvaret för företagets monoklonala antikropp – Erbitux® inom tjocktarm- samt huvud/hals- cancer.
Du kommer att få ett totalt ansvar för såväl idag förskrivande kunder såväl som för de potentiella kunderna. För att lyckas med dina affärsmål måste du samverka, förutom internt i ett tätt tvärfunktionellt samarbete med Field Product Manager (FPM), Market Access (MA) och Medical Affairs Liaison (MSL), i nära samarbete med vården och kunderna för att uppnå bästa möjliga lösningar utifrån genomförd kundanalys. Det innebär förutom ordinarie säljmöten även utveckling av olika typer av affärsdrivande samarbeten, utbildning, kongresser (nationella/internationella-regionala), projekt och initiativ tillsammans med vården. Att du har erfarenhet av att samarbeta med ”Key Opinions Leaders” (KOL) inom ditt ansvarsområde ser vi som en självklarhet och en nödvändighet för att nå uppsatta affärsmål.
Du kommer även att ha ett tätt samarbete med Nordisk Franchise Leader och med övriga Nordiska kollegor.
Det kommer att vara ditt ansvar att rätt interna resurser allokeras från Merck Serono på dina sjukhus inom ditt geografiska ansvarsområde för att vara behjälpliga att nå dina och företagets mål.
Positionen kräver en erfaren person när det gäller att bygga och vidmakthålla förtroende bland beslutsfattande personer inom onkologiområdet samt med en uttalad förmåga att åstadkomma mervärdesskapande samarbeten som resulterar i korta och långsiktiga affärsresultat. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga och en förmåga att upprätthålla långsiktiga kundrelationer. Du är lyhörd och kreativ samt har förmåga att tänka utanför boxen för att kunna hitta och starta nya samarbetsprojekt med kund. Arbetet som KAM innebär stor frihet under ansvar med fokus på slutresultatet. Det betyder att det finns stora möjligheter och utrymme till att själv och tillsammans med övriga teamet påverka hur arbetet skall läggas upp och genomföras.

Ditt geografiska ansvarsområde är Södra Sverige; Linköping - Göteborg i norr till Skåne i Söder. Vi vill att din bostadsort finns inom det geografiska ansvarsområdet – företrädesvis i Östergötland, Skåne eller i VGR regionen.

För mer information om tjänsten och förfrågningar– kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch.
Tel: 08- 545 00 100, Mob: 070-560 20 56
jarl.molin@peaksearch.se
http://www.peaksearch.se