Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag med huvudkontor i Ingelheim, Tyskland. Företaget har mer än 47 000 anställda i 142 dotterbolag. Fokus i det familjeägda företaget, som grundades 1885, är forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av nya läkemedel med högt terapeutiskt värde inom human- och veterinär-medicin. Boehringer Ingelheim hade 2013 en omsättning på drygt 14 miljarder Euro. FoU-utgifterna motsvarade 19,5% av omsättningen.
I Sverige etablerades Boehringer Ingelheim 1967 och är idag bland de 20 största läkemedels-företagen på den svenska marknaden med 112 medarbetare samt med en omsättning på cirka 500 miljoner kronor. Verksamhetsfältet spänner över två affärsområden − Läkemedel och Receptfria produkter – samt över en omfattande klinisk prövningsverksamhet.
Terapiområdena för receptbelagda läkemedel är främst inom lungsjukdomar, hjärta/kärl och centrala nervsystemet (CNS). Intensiv forskning bedrivs inom diabetes och cancersjukdomar.
Boehringer Ingelheim i Sverige är starkt engagerade i koncernens internationella kliniska prövningsprogram. För närvarande arbetar ett trettiotal personer hos oss med att i så kallade fas II-IV-studier dokumentera effekten av de nya läkemedel som koncernens intensiva forskning genererar.

Boehringer Ingelheim har sitt kontor i centrala Stockholm. För mer information hänvisas till företagets hemsida; http://www.boehringer-ingelheim.se/ respektive http://www.boehringer-ingelheim.com/

 

Key Customer Manager - onkologi (lung) TILLSATT

Möjligheter
Boehringer Ingelheim har en mycket stark ställning på den svenska marknaden med synnerligen gott rykte bland kunderna att marknadsföra egna framforskade innovativa produkter. Om man väljer Boehringer Ingelheim innebär det att:
· arbeta i ett modernt långsiktigt familjeföretag med stora resurser och med en betydande produktpipeline
· arbeta i ett ledande företag av bland annat utvecklandet av ”målstyrda” läkemedel inom onkologi; Giotrif®, en ledande produkt – lanserades QI -14 inom området proteinkinashämmare och är indicerat vid icke småcellig lungcancer; kommande lansering av Vargatef® – förväntad lansering under 2015 inom området tyrosinkinashämmare vid icke småcellig lungcancer
· arbeta i en ”platt” organisation med korta beslutsvägar och med stora utvecklingsmöjligheter
· bli del av ett kompetent team med härlig stämning
Key Customer Manager rollen ger möjlighet till personlig utveckling, baserad på den individuella utvecklingsplanen. Boehringer Ingelheims anställda är företagets viktigaste tillgång. Vi inriktar oss därför på varje enskild medarbetares yrkesmässiga och personliga utveckling. På Boehringer Ingelheim arbetar man med individuella utvecklingsprogram och det finns utvecklingsmöjligheter både i Sverige och internationellt.
Du kommer att erbjudas stora möjligheter att påverka och vidareutveckla marknaden inom ditt geografiska ansvarsområde som företrädesvis är den södra regionen men där du även i vissa fall kan arbeta med kunder/sjukhus utanför detta område.

Tjänsten
Nu söker vi en Key Customer Manager (KCM) som ska ansvara för att marknadsföra företagets ledande onkologiprodukt tillsammans med övriga teamet samt lansera kommande produkter inom området. Du har erfarenhet samt en god kunskap om hur processerna och beslutsvägarna inom onkologisjukvården fungerar och har idag ett befintligt kontaktnät inom dessa beslutsgrupper.
KCM har som sitt prioriterade ansvar att genom att föra kvalificerade diskussioner med företrädesvis förskrivarkunder nå uppsatta mål. Dessa kunder finns framför allt på universitets-sjukhus samt till viss del även region/länssjukhus. Förutom kunder som är beslutande chefer ska det även finnas ett fokus på övriga förskrivare samt sjuksköterskor verksamma inom onkologi.
KCM samverkar, förutom internt i ett tätt samarbete med Product Manager (PM) och Medical Science Manager (MSM) samt Oncology Franchise Team Leader (OFTL), i nära samarbete med vården och kunderna för att uppnå bästa möjliga lösningar utifrån genomförd kundanalys. Det innebär förutom ordinarie säljmöten även utveckling av olika typer av affärsdrivande samarbeten, utbildning, kongresser (internationella/nationella/regionala), projekt och initiativ tillsammans med vården. Positionen kräver en person med förmåga att åstadkomma mervärdesskapande samarbeten som resulterar i korta och långsiktiga affärsresultat. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga, har en tydlig social talang och en förmåga att upprätthålla långsiktiga kundrelationer. Du är lyhörd och kreativ samt har förmåga att tänka utanför boxen för att kunna hitta och starta nya strategiska samarbetsprojekt med kund. Arbetet som KCM innebär stor frihet under ansvar med fokus på slutresultatet. Det betyder att det finns stora möjligheter och utrymme till att själv och tillsammans med övriga teamet påverka hur arbetet skall läggas upp och genomföras.
Ditt primära geografiska ansvarsområde är södra Sverige men eftersom onkologiteamet arbetar mycket tätt tillsammans kan du även bli involverad i aktiviteter på andra universitetssjukhus utanför ditt primära geografiska ansvarsområde (exv. Uppsala, Stockholm). Det är önskvärt att din bostadsort finns i södra Sverige (Göteborg/Malmö/Lund) men om du har nödvändiga kvalifikationer kan även andra bostadsorter beaktas.

Kvalifikationer
Krav:
Akademisk examen inom t ex naturvetenskap, farmaci, sjukvård eller ekonomi/marknadsföring
Godkänd LIF utbildning
Minst 4 års erfarenhet av framgångsrik försäljning av läkemedel mot onkologisjukvård
Goda kunskaper och erfarenhet av MS Office
B-körkort
Önskvärt:
Stor fördel med tidigare erfarenhet inom lungcancer och i andra hand hematologi och/eller andra typer av cancerformer och med upparbetade kontakter i regionen.
Språk:
Flytande svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt

För mer information, frågor och intresseanmälan för tjänsten kontakta:
Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch. Ansök direkt på http://www.peaksearch.se.
Tel: +46-(0)8-545 00 100, Mob +46- (0)70-560 20 56
E-post: jarl.molin@peaksearch.se
Webb: http://www.peaksearch.se