Medidyne Sverige

Verksamheten i Sverige startade 2006 och är en del av en Nordisk företagsgrupp, med ett privatägt moderbolag i Danmark. Medidyne har drygt 40 anställda i Norden med representation i samtliga nordiska länder.
I Sverige finns för närvarande sex medarbetare, med ytterligare direkta kollegor i Danmark som sköter service, lager, ekonomi, ordermottagning med mera.
  
Vår affärsidé är att förse den svenska sjukvårdsmarknaden med produkter och lösningar för akut- och intensivvård av hög kvalitet. De produkter vi representerar skall leda utvecklingen till förbättrad sjukvård med ökad överlevnad som den viktigaste målsättningen.
Vi har vuxit mycket de senaste åren och ser potentialen att växa ytterligare. Försäljningen i Sverige har fördubblats de senaste åren och var drygt 30 miljoner SEK 2013.

 Vi har definierat tre grundläggande värden som speglar vårt dagliga arbete: 
· Engagemang
· Professionalism
· Ansvarskänsla

Genom dessa värden hoppas vi att vi kan göra skillnad.
Det svenska huvudkontoret ligger i Ängelholm i nordvästra Skåne.

 

Servicechef Medicinsk teknik, Medidyne TILLSATT

Ny nyckelposition för företaget

Servicechef – Medidyne

Lämplig bostadsort: Södra Sverige med pendlingsavstånd till det svenska kontoret i Ängelholm.

Rapportering: Tjänsten rapporterar till VD för Sverige

Medidyne har haft en mycket positiv utveckling i marknaden och har en målsättning att fortsätta växa framöver. Företaget har ett gott renommé med produkter av hög kvalitet och en god service. Ambitionen för Medidyne är att ständigt ligga i framkant med sitt erbjudande och i det ingår att prioritera och utveckla kvalitén på sin service.

Därför söker företaget nu en Servicechef som skall ansvara för bygga och utveckla servicefunktionen och serviceorganisationen i Sverige.

Arbetsbeskrivning
Tjänsten som Servicechef är en ny position i Medidynes Sverige organisation. Medidyne är en agentur med många innovativa och starka produkter och varumärken från ledande leverantörer i sin portfölj. I portföljen finns bland annat ventilatorer, övervakningsutrustning, defibrillatorer med mera från ledande varumärken. För mer information gå in på http://www.medidyne.se.

Tjänsten som Servicechef innebär ett övergripande ansvar för servicen av Medidynes produkter i Sverige. Den övervägande majoriteten av tekniska serviceärenden ansvarar respektive leverantör för. Men en del service hanteras direkt av Medidyne samt av en separat servicepartner.

Syftet och ambitionen är att skapa och utveckla processer som förbättrar flödet avseende service i företaget utifrån kundens perspektiv och upplevelse. Det handlar t ex om att korta ner ledtider och höja kvalitén för serviceärenden. I det ingår tydlig ansvarsfördelning, kommunikation och system för kontroll och uppföljning. Vidare att använda kunders erfarenhet, utvärdering och återkoppling som plattform för utveckling och uppgradering av service funktionen.

De agenturer i portföljen som i dagsläget är mest frekventerade när det gäller service är ZOLL, WelchAllyn och Hamilton Medical. Men även för övriga agenturer finns ett tekniskt serviceåtagande.

Medidyne teamet
Servicechefen blir en nyckelspelare i det Svenska Medidyne teamet som idag består av Vd, Affärsområdeschef, Produktspecialister (Säljare) och Säljsupport. Det finns även kollegor inom service i Danmark och Finland. Övriga funktioner som administration, marknadsföring, lager med flera finns på Medidynes Nordiska huvudkontor utanför Köpenhamn i Danmark.


Förväntningar:

· Att genom en förbättrad service funktion på sikt åstadkomma en förbättrad kundupplevelse och ökad kundnöjdhet för Medidyne i Sverige.

Ansvarsområden:

· Utveckla service som ett nytt affärsområde på Medidyne
· Utveckla kvalitetssäkringen och processtyrningen kring affärsområdet i företaget
· Serva och reparera utrustning hos kund eller in-house
· Sälja in serviceavtal till befintliga och nya kunder
· Genomföra utbildningar för kunder och internt
· Skapa interna rutiner för att kontinuerligt samla in underlag för uppgradering av service funktionen
· Kontinuerligt mäta kundupplevelsen av företagets service och utifrån relevant återkoppling utveckla och uppgradera processer och flöden
· Fungera som stöd till Säljarna i samband med upphandlingar, vissa kundbesök etcetera
· Vara teknisk expert och support till våra kunder
· Fungera som huvudkontakt för våra leverantörer avseende service

Erfarenhet, Kvalifikationer och Kompetens:

· Utbildad Medicinteknisk ingenjör
· Gedigen erfarenhet från service av avancerad Medicinteknisk utrustning
· Kunskap om svensk hälso- och sjukvård
· Kunskap om IT i sjukvården är en fördel
· Du brinner för service, kvalitetsarbete och nöjda kunder
· Du är affärsorienterad och resultatdriven
· Du är ambitiös och initiativrik, med en förmåga att initiera, driva och implementera projekt
· Du är en duktig och övertygande kommunikatör
· Du är duktig på att bygga relation och samarbete med kollegor, kunder och leverantörer
· Du är duktig på att identifiera, utveckla och implementera processer som höjer kvalitén på service
· Svenska och Engelska, flytande i både tal och skrift.
· Du är beredd att resa i Sverige med uppskattningsvis i genomsnitt 1-2 övernattningar per vecka.
· Du skall vara en bra kommunikatör och ha bra social kompetens.
· Körkort klass B


Övrigt:
För tjänsten erbjuds marknadsmässiga anställningsvillkor inklusive bland annat tjänstepension, tjänstebil, mobiltelefon och dator.


Möjligheter med tjänsten som Servicechef
· Ansvara för att bygga upp och utveckla ett högt prioriterat affärsområde (Service) på Medidyne
· Tillsammans med kollegor vara en viktig spelare i företagets fortsatta utveckling
· Vara del av ett professionellt och väl sammansatt team med god stämning och tätt samarbete
· Arbeta i ett framgångsrikt företag, med starka varumärken och högkvalitativa produkter inom attraktiva områden

Kontakt
För mer information, frågor och intresseanmälan för tjänsten som Servicechef, välkommen att
Kontakta Magnus Klingberg, Rekryteringskonsult på PeakSearch.
Tel: +46-(0)8-545 00 100, Mob +46- (0)70-678 09 92
E-post: magnus.klingberg@peaksearch.se
Webb: http://www.peaksearch.se

Ansök direkt på http://www.peaksearch.se.