OneMed är den ledande distributören av hälso- och sjukvårdsprodukter i norra Europa med både offentliga och privata kunder. Genom pålitliga och effektiva lösningar för vårdbranschen kan OneMed tillgodose våra kunder det totala behovet av förbrukningsartiklar och närliggande tjänster. OneMeds tjänsteerbjudande omfattar bland annat avancerade beslutsstöd för vården, stödutbildning inom olika vårdsituationer, produktplanering och hjälp med att ta fram och implementera effektiva beställningsprocesser. Vårt breda produkterbjudande tillsammans med de tjänster vi erbjuder skapar en omfattande lösning för medicinska förbrukningsprodukter där OneMed tillsammans med våra kunder kan påverka resultaten i vården med högre kvalitet och lägre kostnader. OneMed, med huvudkontor i Sverige, är verksamma i 12 europeiska länder med en total omsättning på €400 miljoner. Vår ambition är att vara en europeisk aktör med verksamhet i hela Europa.
För mer information besök http://www.onemed.com

 

Produkt Chef - Surgical/MediKit TILLSATT

Möjligheter
OneMed har en stark ställning på den svenska och Nordiska marknaden med gott rykte bland kunderna att marknadsföra högkvalitativa produkter tillverkade av miljövänliga material och med hög leveranssäkerhet. Om man väljer OneMed innebär det att:
· arbeta i ett företag med en tydlig målsättning att utvecklas och växa som det ledande, mest professionella, kundorienterade och innovativa företaget inom hälso- och sjukvårdsprodukter i Nord & Öst Europa.
· arbeta i ett företag som är ett mycket innovativt och kundorienterat
· stor möjlighet att påverka produktportföljen
· arbeta i en ”platt” organisation med korta beslutsvägar
· bli del av ett kompetent team med härlig stämning
Detta är en spännande möjlighet med syfte att sälja, marknadsföra och utveckla sortimentet inom kategorin såväl egna samt externa varumärken. Du kommer att bli en viktig representant för OneMed och en nyckelperson i teamet. För rätt kandidat finns en potential för personlig och professionell utveckling både i och utanför Sverige. I Norden har företaget haft en positiv utveckling under de senaste åren och även de kommande åren ser mycket ljusa ut med intressanta utmaningar.

Tjänsten – en viktig strategisk position med syfte att påverka och utveckla marknaden
Nu söker vi en Produkt Chef inom affärsområdet ”Surgical /MediKit” med inriktning mot produkter inom operationsområdet. Produkterna inom området kommer att utökas kontinuerligt vilket ofta sker i samarbete med våra kunder – du kommer att spela en viktig roll i detta arbete. Viktiga arbetsrelationer internt är inköp- och försäljningsorganisationen, anbudsorganisationen, kundtjänst, planning, logistik, producenter, QA– samt marknadsavdelningen. Fokus med denna position är att sälja, marknadsföra, koordinera och utveckla produktsortimentet inom Surgery/MediKit i linje med överenskommen budget och strategi. För att åstadkomma detta krävs att du är affärsmässig, professionell och har kunskap om såväl OneMed som marknaden i stort. Du kommer kontinuerligt att ha kontakt med våra producenter inom Surgical/MediKit området. Positionen kräver en mycket ”driven” person med förmåga att åstadkomma mervärdesskapande samarbeten som resulterar i korta och långsiktiga affärsresultat. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga och en tydlig social talang. Du är lyhörd och kreativ samt har förmåga att tänka utanför boxen för att kunna hitta och starta nya samarbetsprojekt med kund. Positionen rapporterar till affärsområdeschefen och med mycket nära samarbete med kategorichef samt aktivt interagera med Market Access Manager och Affärsområdeschef. Positionen är placerad på kontoret i Göteborg. Du kommer att resa både i och utanför Sverige - bland annat till Asien.

Produktportfölj
Din produktportfölj kommer i huvudsak bestå av produkter med användningsområde inom operation och kirurgi; kundanpassade set, CPT samt andra produkter inom surgical området såsom draperingar, rockar, mössor, munskydd etc.. Du kommer, tillsammans med andra i teamet, ansvara för att sortimentet i samarbete med leverantörer och andra kunder, kontinuerligt utvecklas och utökas.

Kvalifikationer
Krav:
Högskoleutbildning, operationssjuksköterska är en stor fördel
Minst 3 års branscherfarenhet av försäljning mot sjukvård, gärna CPT
Goda kunskaper i MS Office
Körkort
Önskvärt:
Erfarenhet av produktutveckling och producentkontakter
Erfarenhet av ”product management”
Erfarenhet av att leda och driva projekt
Kunskap om juridiska regleringar som gäller för kommuner och landsting, t ex lagen om offentlig upphandling, samt etiskt regelverk
Språk:
Svenska och engelska används som arbetsspråk, varpå du bör kunna uttrycka dig väl inom båda språken i såväl tal som skrift

För mer information om tjänsten och förfrågningar – kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsulter på PeakSearch.
Tel: 08- 545 00 100, Mob: 070-560 20 56
jarl.molin@peaksearch.se
http://www.peaksearch.se